Yerleşkeler

Dr. Öğr.Üyesi Türker TUĞSAL

Dr. Öğr.Üyesi  Türker TUĞSAL
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : turkertugsal@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME (DR) 2017
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE) 2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2003

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Marka imajının marka güvenine etkisi: İzmir'de lojistik sektörü örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Satış gücü yönetimi ve satış birimi reorganizasyonu üzerine bir uygulama Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
MOBBİNGİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Gelenekli Türk-İslam süsleme sanatlarında çırakların örgütsel bağlılıklarında ustaların liderlik tarzlarının etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık sendikaları yöneticilerinin kişilik özelliklerinin sendika algıları üzerindeki etkisi: İstanbul örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Yöneticilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Demokratik-Katılımcı ve Tam Serbesti Tanıyan Yönetim Tarzları Üzerindeki Etkileri Özgün Makale 2019
Satış Birimi Reorganizasyonu ve Demografik Farklılıklar: Telekomünikasyon Sektöründe Satış Gücü Organizasyonlarında Bir Uygulama Özgün Makale 2019
The Effect of Managers’ Emotional Intelligence Level on Their Autocratic Management Style Özgün Makale 2019
Anlamlandırma Teorisi ve Anlamlandırma Ölçeği Geliştirme Çalışması: Bireylerin Çevrelerindeki Davranışları, Olayları, İşaretleri ve Farklılıkları Anlamlandırma Durumları Özgün Makale 2019
Çalışanların İç Girişimcilik Eğilimlerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisinde Demokratik- Katılımcı Yönetim Tarzının Aracılık Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Örneği Özgün Makale 2019
The Mediating Effect of Social Support Between Employees’ Work-Life Accordance and Burnout Özgün Makale 2017
The Effects of Socio-Demographic Factors and Work-Life Balance on Employees’ Emotional Exhaustion Özgün Makale 2017
Work-Life Balance and Social Support as Predictors of Burnout: An Exploratory Analysis Özgün Makale 2017
Managers’ Personality Traits Over Management Styles and Decision-Making Styles Özgün Makale 2016
Kriz Dönemlerinde Uygulanan İnsan Kaynakları Politikalarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi Özgün Makale 2016
Finansal Krizler ve Anlamlandırma Teorisi: 2008 Krizine Retrospektif Bir Yaklaşım Özgün Makale 2015

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Liderlik ve Kurumsal Yönetim Teori ve Güncel Araştırmalar Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Gazi Kitabevi 2019
Liderlik ve Kurumsal Yönetim Teori ve Güncel Araştırmalar Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Gazi Kitabevi 2019
İş-Yaşam Dengesi, Sosyal Destek ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Cinius Yayınları. İstanbul. 2018
Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Nobel Yayıncılık, Ankara 2018
Örgüt Yönetiminde Duygular Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Nobel Yayıncılık, Ankara 2016
Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası IGI Publishing 2015
Handbook of Research on Developing Sustainable Value inEconomics, Finance, and Marketing Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası IGI Publishing 2015
Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası IGI Publishing 2015

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Uluslararası Finans Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Turizm İşletmeleri Muhasebesi Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyon ve Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimine Giriş Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Hizmet Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans 2019-2020 Türkçe 2
Aracı Kurum İşlemleri Lisans 2019-2020 Türkçe 2
ULUSLARARASI FİNANS Lisans 2018-2019 Türkçe 4
TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
TEKNİK ANALİZ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
TECHNICAL ANALYSIS Lisans 2018-2019 İngilizce 2
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Lisans 2018-2019 Türkçe 2
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES Lisans 2018-2019 İngilizce 2
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
INTERNATIONAL FINANCE Lisans 2018-2019 Türkçe 2
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS Lisans 2018-2019 İngilizce 4
ENTREPRENEURSHIP Lisans 2018-2019 İngilizce 2
ARACI KURUM İŞLEMLERİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Uluslararası Finans Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Turizm İşletmeleri Muhasebesi Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Teknik Analiz Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Research Methods for Social Sciences Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Money and Banking I Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Fundamentals of Economics Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Ekonominin Esasları Lisans 2017-2018 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Adayı Bağlamında Girişimcilik Niyetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Bir Üniversitede Ampirik Bir Araştırma, 5th International Congress of Management, Economy and Policy 2018, Istanbul Uluslararası Tam metin bildiri 31.12.2018
Anlamlandırma Teorisi ve Anlamlandırma Ölçeği Geliştirme Çalışması:Bireylerin Çevrelerindeki Davranışları, Olayları, İşaretleri ve Farklılıkları AnlamlandırmaDurumları– Sense-Making Theory and Sense-Making Scale Development Study: Sense-Makingthe Behaviors, Events, Signals and Differences in the Environment, 3rd International Congress onSocial, Humanities and Education Sciences 2018, Istanbul. Uluslararası Özet bildiri 31.12.2018
Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik Türkiye Verilerinin Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Değerlendirilmesi, 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities 2018, İstanbul Uluslararası Tam metin bildiri 29.10.2018
İstatistik Dersi Kazanımlarının Öğrenci Görüşlerine GöreDeğerlendirilmesi, UMYOS 2017 Uluslararası Tam metin bildiri 20.05.2017