Yerleşkeler

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN

İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi, İşletme (Türkçe) Bölümü|Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi|Dekan
E-mail : turgutozkan@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora PARA-BANKA (DR) 1997
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 1983
BURSA ÜNİVERSİTESİ Lisans İKTİSAT PR. 1981

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011 2013
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2008 2010
YARDIMCI DOÇENT HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2001 2008
İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1999 2000

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türkiye'deki JCI akreditasyonuna sahip özel hastanelerin hizmet performansı Doktora 2019 Tamamlandı
TÜRKİYE'DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ Doktora 2019 Devam Ediyor
Ar-ge yatırımları ve satış hasılatı ilişkisi: Türkiye otomotiv ana ve yan sanayii Doktora 2018 Tamamlandı
Emeklilik fonları ile makroekonomik faktörlerin karşılıklı etkileşiminin Türkiye ve seçilmiş ülkelerle analizi Doktora 2018 Tamamlandı
Sürü çember hareketi yaklaşımı ile yatırımcı psikolojisi analizi Doktora 2018 Tamamlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranı kararlarının gösterge faiz oranı'na, Borsa İstanbul bankacılık endeksi'ne (Xbank endeksi) ve banka performansına etkileri Doktora 2016 Tamamlandı
Dışsal faktörlerin ulaşım sektörüne etkisi: Lojistik firmalarından kanıtlar Doktora 2015 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Bireysel kredilerde pazarlamanın bankaların genel performansı üzerine etkileri: Türkiye kamu ve özel bankaların karşılaştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türkiye'deki bireysel emeklilik şirketlerinin fon performanslarının ölçülmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Gıda sektöründe nakit yönetimi ve BİST'de işlem gören gıda işletmelerinin likidite yapılarının analizi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Risk yönetim süreci ve riskin yönetilebilirliği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Basel III kriterleri kapsamında bankalarda likidite riski yönetimi ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe risk yönetimi Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Türkiye'de gıda sektöründe satışların etkinliğini değerleme aracı olarak pazarlama maliyetleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık sektöründe finansal tablolar analizi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ticari müşterilerin kredi ürünleri tercihleri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de altın piyasasına etki eden temel faktörler ve analizi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de halka açık enerji sektörü firmalarının finansal yapısı ve analizi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Bankacılık sektöründe kredi risk yönetimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sigorta sektörünün finansal yapısı ve bu yapıya bağlı olarak gelecekteki performansı Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
KOBİ bankacılığında kredi yönetimi ve Türkiye'de KOBİ bankacılığı Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Gayrimenkul piyasalarında proje geliştirme yöntemleri ve uygulamalar Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Seçilmiş bazı ülkelerde ve Türkiye'de 2008 küresel krizinin inşaat sektörünün finansal yapısı üzerine etkileri ve analizi Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Ulusal ve uluslararası finansman aracı olarak barter ve Türkiye örneği Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Yabancı bankaların Türk bankacılık sektörüne fon maliyeti etkisi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre işletme birleşmeleri ve mali tablolar üzerinde etkileri Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Yerel yönetimlerde altyapı tesisi, modernizasyonu, finansmanı ve etkinliği üzerine örnek bir model: İstanbul İli ana arterlerinin modernizasyonu Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Basel II kriterleri kapsamında operasyonel risk yönetimi ve basel II kriterlerinin Türkiye'de uygulanabilirliği Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Basel II kapsamında kredi riski kavramı ve Türkiye'de krizlerin kredi riskine etkileri Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Savunma sanayi ve özelleştirme açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Mortgage sistemi,dünya üzerindeki uygulamaları ve Türkiye'deki uygulanırlığı Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Hayat sigortacılığı deneyimi ışığında Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin ve ekonomik katkılarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Railway Transport Liberalization: A Case Study of Various Countries in the World Özgün Makale 2018
Financial Derivative Products Against the Weather Risk in Agriculture and Their Feasibility in Turkey Tarım Sektöründe Hava Riskine Karşı Finansal Türev Ürünler ve Türkiye de Uygulanabilirliği Özgün Makale 2016
Potential of Railway Transport Liberalization in Turkey Özgün Makale 2016
Private Pension Fund Performance and Comparison with Basic Investment Instruments in Turkey Özgün Makale 2015
How the Ultra low Interest Rate Affects the Global Economies and the Financial Markets Özgün Makale 2014
Marketing and Financial Aspects with Micro Credit and Turkey Sample Özgün Makale 2014
The Effects of the Supports and Intencives of KOSGEB on the SMEs Under the Conditions of the 2008 Crisis Özgün Makale 2010
Global Crisis Amorphous Status of Financial Liberalism Özgün Makale 2009
How Oil Price Affects the Stock Market s Sub industrial Indices An Empirical Study of Istanbul Stock Exchange ISE Özgün Makale 2009
The Influence of Oil Prices on the Stock Market s Sub industrial Indices An Empirical Study of Selected Net Oil Importer Countries Özgün Makale 2009
Türkiye de Finansal Kiralama Şirketleri ve Ekonomik Krizler Özgün Makale 2009
The Business Review Camridge Özgün Makale 2009
Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi Özgün Makale 2006
Sigortacılık Sektörünün Temel Riskleri Özgün Makale 2005
İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Kaldıraç Dereceleri ve Analizi Özgün Makale 2005
Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Firmaların Finansal Rasyoları Üzerine Etkileri Özgün Makale 2005
Giderek Artan ve Maksimizasyon Sonrası Giderek Azalan Nakit Çıkış ve Girişlerine Sahip Yatırım Projelerinin Analitik Analizi ve Bir Örnekleme Özgün Makale 2004
Haliç Islah Projelerinin Finansmanı ve Değerlendirilmesi T C Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Proje Grubu tarafından hazırlanan Haliç e Yapılan Yatırımların Verimliliği konulu araştırma içinde yer alan makale Özgün Makale 2003
Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerde Hukuki ve Ekonomik Mülkiyet Esasının Finansal Etkileri Özgün Makale 2003
Türkiye de Sigortacılığın Finansal Sektör İçindeki Yeri ve Sorunları Özgün Makale 2003
Finansal Hizmetlerin Ulaştığı Bir Uç Nokta Elektronik Bankacılık Özgün Makale 2003
Enflasyon Hedeflemesi ve Finansal Etkileri Özgün Makale 2003
Sigorta Şirketlerinde Elemanter Branşlarda Hasar İşlemlerinin Ücret ve Masrafları ve Muhasebeleştirilmesi Özgün Makale 2001
Sigorta Şirketlerinde Elemanter Branşlarda Muallak Hasar Rezervi Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi Özgün Makale 2000
Ticari Bankacılıkta Kredi Fiyatlandırmasının Önemi Özgün Makale 2000
Ulusal ve Uluslararası Bankacılıkta Rekabet Özgün Makale 1999
Marketing and Financial Aspects with Micro Credit and Turkey Sample Özgün Makale
The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey Increasing the Share of Foreign Capital Özgün Makale

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Finansal Türevlerle Hava Riski Yönetimi Ders Kitabı Tümü Ulusal Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti 2015
Management Prozesse und Informationstechnologie Konzepte Trends Perspektiven Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası E.T.C.O.P, (European Countries, USA, Japan, Russia, Canada) 2013
Finansal Satış, Satış Stratejilerinin Finansal Etkileri, Değer Temelli Pazarlama Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Papatya Yayıncılık 2013
Contemporary Issues of Economic and Financial Integration A Collection of Empirical Work Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası ATINER, Athens Institute for Education and Research 2009
Risk Management and Value Valuation and Asset Pricing Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası World Scientific Printers, World Scientific in International Economics (New Jersey :USA, California:USA, Delhi:India, London:UK, Singapore, Beijing:China, Shanghai:China, Tianjin:China, Hong Kong, Taipei:Taiwan, Chennai, Sydney: Australia) 2008
Tek Düzen Hesap Planı Sisteminde Sigorta Muhasebesi Ders Kitabı Tümü Ulusal Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları – 10, TSEV Yayın No : 25 2007
Sigortacılık Sektöründe Elemanter Branşlarda Her Yönüyle Hasar Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Haliç Üniversitesi Yayınları 2002

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
İleri Finansal Yönetim Stratejileri Doktora 2013-2014 Türkçe 2
Finansal Piyasalar Lisans 2013-2014 Türkçe 2
İleri Finansal Yönetim Stratejileri Doktora 2012-2013 Türkçe 2
Finansal Yönetim Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Finansal Yönetim Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Risk Yönetimi ve Sigorta Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Finansal Piyasalar Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Finansal Tablolar Analizi Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Finansal Kurumlar ve Piyasalar Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Haliç e Yapılan Yatırımların Verimliliği Diğer (Ulusal) ULUSAL 01.09.2002 01.05.2003

Adı Kapsam Tür Yıl
The Influence of Oil Prices on the Stock Market s Sub industrial Indices An Empirical Study of Selected Net Oil Importer Countries, ”, Economies of Central and Eastern Europe. Convergence, Opportunities and Challenges,Tallinn University of Technology, Tallinn-Estonya Uluslararası Tam metin bildiri
The Effects of the Supports and Intencives of KOSGEB on the SMEs Under the Conditions of the 2008 Crisis, Marmara University, Institute of Banking and Insurance and School of Banking and Insurance, 9th International Symposium 2010, Relationship Between the Finance Industry – Real Industry After Crisis, İstanbul Turkey Uluslararası Tam metin bildiri
Sigortacılık Sektörünün Temel Riskleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB), I. Ulusal Sigortacılık Sempozyumu, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü Ulusal Tam metin bildiri
How Oil Price Affects the Stock Market s Sub industrial Indices An Empirical Study of Istanbul Stock Exchange ISE, )”. 2th International Risk Management Conference (IRMC 2009), University Ca’ Foscari of VeniceVenice-Italia Uluslararası Tam metin bildiri
Global Crisis Amorphous Status of Financial Liberalism, Marmara University, Institute of Banking and Insurance and School of Banking and Insurance, 8th International Finance Symposium 2009, New Financial Architecture After the Global Crises: Challenges, İstanbul - Turkey Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Member of the Editorial Board of Global Advanced Research Journal of Economics, Accounting and Finance (GARJEAF: An International Journal) Üye 2013
Society for the Study of Emerging Markets (SSEM), Southern Illinois University, USA Üye 2009 -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2011
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2011
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ENFORMATİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2010 2011
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) Enstitü Müdürü 2009 2011
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 2004 2007

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Mali ve İdari İşler Mali ve İdari İşler Grup Müdürü Ege Finansal Kiralama A.Ş 1997 1997
Mali ve İdari İşler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ege Finansal Kiralama A.Ş., 1997 1997 1997
İç Denetim, Sistem Organizasyon Denetim Kurulu Başkanı Ege Sigorta A.Ş. 1996 1997
İç Denetim, Sistem Organizasyon İç Denetim Müdürü Nordstern İmtaş Sigorta A.Ş. 1992 1996
İç Denetim Müfettiş Yapı ve Kredi Bankası 1983 1992