Yerleşkeler

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : tekinmemis@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora ÖZEL HUKUK (DR) 1998
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 1993
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Lisans 1990

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
PROFESÖR İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ DOÇENT KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 1994

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekilleri: Karınca Lojistik örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
REKABET HUKUKU AÇISINDAN TEŞEBBÜS BİRLİĞİ DAVRANIŞLARI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Makina kırılması sigortasında riziko Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Anonim ortaklıklarda imtiyazlı paylar Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ulusal ve uluslararası alanlarda futbol uyuşmazlıklarının çözümü Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Limited şirketlerde ortakların hak ve borçları Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Sinema eserleri ve sinema eser sahipliğinden doğan haklar Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre meslek birlikleri Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Patentin sağladığı hakkın Rekabet Hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda hakim durumun kötüye kullanılması Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibinin malî ve manevî haklarının miras yolu ile intikali Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca borsaya kote ortaklıkların genel kurul toplantıları Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Ticari işletmenin aktif ve pasifiyle devri Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre limited ortaklıkta ortağın ortaklıktan çıkması ve çıkarılması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre ticaret şirketlerinin birleşmesi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Avrupa Birliği hukuk sisteminin Spor Hukukuna etkileri Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Birlikte eser sahipliği Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Eser üzerinde işverenin hak sahipliği Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Türk Hukukunda gemilerin ihtiyati haczi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Telekomünikasyon sektöründe hakim durum kavramı ve hakim durumun kötüye kullanılması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Radyo ve televizyon yayınlarında kişilik haklarının ihlali ve korunması Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Rekabet Hukuku açısından rekabet yasakları Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Marka haczi ve değerlemesi Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Patent Hukukunda istemler Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Grup İmtiyazının Kabul Edildiği Bankalarda Grup İçindeki Bütün Paylar Nitelikli Pay Sayılır mı? Özgün Makale 2014
Güvence Hesabının Taşımanın 100 Km. Altında Olması Nedeniyle Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Ödeme Yapmayı Reddetmesi Hukuka Uygun mudur?, Özgün Makale 2012
The Commercialisation Of Human Genetic Information And Related Circumstances Within Turkish Law” Özgün Makale 2011
3. Consequences of Registration in Bad Faith of Trade Marks in Turkish Law - An Assessment of the Judgements of the Court of First Instance and Civil Division of General Assembly of the Court Cassation Özgün Makale 2010
Debate on Patentability of Biotechnological Studies in Turkey Özgün Makale 2007

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Sermaye Piyasası Hukuku Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal SEÇKİN 2017
Sigorta Poliçesi Genel Şartlarının Denetimi Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Ulusal Oniki Levha 2015
İçtihatlı Notlu Türk Ticaret Kanunu (C I-II) Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Adalet Bakanlığı Güçlendirme Teşkilatı Vakfı 2013
Telif Hukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri Ortak Çalışma Birinci Yazar Ulusal İstanbul Ticaret Odası 2009
Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu Ulusal Seçkin 2002
Yangın Sigortasında Riziko Ulusal Seçkin 2001
Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Çözüm Önerileri Ortak Çalış Ulusal Tügiad 2001

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME) Lisans 2018-2019 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2018-2019 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2018-2019 Türkçe 2
TİCARET HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 2
TİCARET HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 3
SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 2
ELEKTRONİK TİCARET HUKUKU Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME) Lisans 2016-2017 Türkçe 3
TİCARET HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 4
TİCARET HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 2
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Sermaye Piyasası Hukukunun Güncel Sorunları Lisans 2016-2017 Türkçe 3
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Elektronik Ticaret Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 3
TİCARET HUKUKU Lisans 2015-2016 Türkçe 4
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2015-2016 Türkçe 4
SİGORTA GENEL ŞARTLARININ DENETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 1
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME) Lisans 2014-2015 Türkçe 4
TİCARET HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 4
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 4
SİGORTA HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Sigorta Genel Şartlarının Denetimi Doktora 2014-2015 Türkçe 3
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME) Lisans 2013-2014 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2013-2014 Türkçe 3
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Anonim Şirketlerde Yönetim Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME) Lisans 2012-2013 Türkçe 3
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Anonim Şirketlerde Yönetim Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) Lisans 2010-2011 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2010-2011 Türkçe 3
SİGORTA HUKUKU Lisans 2010-2011 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2010-2011 Türkçe 2
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) Lisans 2009-2010 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2009-2010 Türkçe 3
SİGORTA HUKUKU Lisans 2009-2010 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2009-2010 Türkçe 2
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) Lisans 2008-2009 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2008-2009 Türkçe 3
SİGORTA HUKUKU Lisans 2008-2009 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2008-2009 Türkçe 2
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) Lisans 2007-2008 Türkçe 3
ŞİRKETLER HUKUKU Lisans 2007-2008 Türkçe 3
SİGORTA HUKUKU Lisans 2007-2008 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2007-2008 Türkçe 2
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme) Lisans 2006-2007 Türkçe 3
SİGORTA HUKUKU Lisans 2006-2007 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2006-2007 Türkçe 2
SİGORTA HUKUKU Lisans 2005-2006 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2005-2006 Türkçe 2
SİGORTA HUKUKU Lisans 2004-2005 Türkçe 1
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 2
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Lisans 2004-2005 Türkçe 2
REKABET HUKUKU Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 2

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Telif Hukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri DİĞER -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2016
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2012 2016
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2004 2011

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Öğretim Üyesi Profesör İstanbul Şehir Üniversitesi 2011
Öğretim Üyesi Doçent Kadir Has ÜniversitesiHukuk Fakültesi 2004 2011
Öğretim Üyesi Araştırma Görevlisi-Doçent Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1991 2004