Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman KAHRAMAN
Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : suleymankahraman@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
FATİH ÜNİVERSİTESİ Doktora REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR) 2016
FATİH ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2013
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Lisans EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2005

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Tikler için uyarıcı dürtü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Vejetaryen ve vejetaryen olmayan bireylerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri, empati eğilimleri ve saldırganlık davranışları açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Benlik saygısı ve ego gücünün problem çözme becerisi ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Bel ağrısı olan hastalarda beş faktör kişilik özelliklerinin bedensel duyumları abartma ve somatizasyon ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Bilinçli farkındalık düzeyinin algılanan stres ve somatizasyon bozukluğu semptomları ile arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanımının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri, sosyal görünüş kaygısı ve akademik erteleme ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Obsesif-kompulsif semptomların yaşam doyumuna etkisinde algılanan sosyal desteğin aracı rolü Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Akıllı telefon bağımlılığı belirtilerinin uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Genç yetişkin işsizlerde belirsizliğe tahammülsüzlük, kaygı ve erteleme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara sahip annelerin çocukları ile olan ilişkileri, depresyon düzeyleri ve kişilik özellikleri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Tiyatro Oyuncularında Borderline ve Narsisistik Kişilik Özelliklerinin Optimal Performans Duygu Durum ve Öznel Kariyer Başarısı ile İlişkisi Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Evli kadınlarda aile içi şiddet ile evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Evlilik doyumu ile paternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Ergenlerde riskli davranışlar, benlik saygısı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Danimarka'daki ve Türkiye'deki Türklerin ölüm kaygılarının, kişilerin benlik saygıları ve kişilik özellikleri bağlamlarına göre karşılaştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Narsistik kişilik özellikleri ve mükemmeliyetçiliğin yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Mühendislik, psikoloji ve tiyatro bölümlerinde okumakta olan üniversite öğrencilerinde iletişim ve empati becerilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Bakım merkezlerinde psikoz hastalarına bakım vericilerde bağlanma stili, iş stresi yükü ve iyilik hali Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde siber zorbalık ve siber mağduriyetin duygusal zeka ve psikolojik iyi oluş açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Ebeveynin Üstün Yetenekli Çocuğuyla İletişimini Geliştirmeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi Özgün Makale 2019
MÜHENDİSLİK, PSİKOLOJİ VE TİYATRO BÖLÜMLERİNDE OKUMAKTAOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özgün Makale 2019
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ YALNIZLIK VE NARSİSTİK KİŞİLİKÖZELLİĞİ BELİRTİLERİ İLE İLGİLİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Özgün Makale 2019
Elektronik Sigara Kullanıcılarının Elektronik Sigaraya Yönelik Tutumları ve Günlük Kullanım Alışkanlıkları Özgün Makale 2019
Irrational Beliefs of Gifted Children’s Parents in Turkey Özgün Makale 2018
Multiple Intelligences and Perfectionismin Middle School Gifted Students Özgün Makale 2016
Üstün Yetenekleri Çocukların Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olarak Tanılanması Sorunu Bir Olgu Sunumu Vaka Takdimi 2016
6 7 VE 8 SINIF ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Özgün Makale 2015
SİBER ZORBACA DAVRANIŞLARIN YORDAYICISI OLARAK SOSYAL ZEKÂ Özgün Makale 2015
Siber Zorbalığa Karşı Duyarlılık Geliştirme Grup Psiko Eğitim Programının Üstün Yetenekli Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Özgün Makale 2015
Üstün Yetenekli Zekâlı 6 7 8 Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Özgün Makale 2014

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek Kitap Tercümesi Bölüm(ler) Ulusal Eğiten Kitap 2015
ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİMİNDE EN İYİ UYGULAMALAR Kanıt Temelli Bir Kılavuz Best Practices in Gifted Education An Evidence Based Guide Kitap Tercümesi Bölüm(ler) Ulusal Nobel 2015
ÜSTÜN ZEKÂLI OLARAK BÜYÜMEK Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek GROWING UP GIFTED Developing the Potential of Children at School and at Home Kitap Tercümesi Bölüm(ler) Ulusal Nobel 2015
Göz Göre Göre Görsel Zeka Ulusal Timaş 2011
Düşün Üret Bul Ulusal Timaş 2009
Çok Özel Sözel Zeka Ulusal Timaş 2009
Dikkat Dikkat Ulusal Timaş 2008

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TEMEL PSİKOLOJİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
PSYCHOLOGY OF LEARNING Lisans 2018-2019 İngilizce 3
KİŞİLİK KURAMLARI Lisans 2018-2019 Türkçe 3
ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
DENEYSEL PSİKOLOJİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Öğrenme Psikolojisi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Gelişim Psikolojisi II Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Endüstriyel Psikoloji Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Deneysel Psikoloji Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Bilişsel Psikoloji Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
VOCATİONAL AND CAREER COUNSELİNG Lisans 2015-2016 İngilizce 3
ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİ Lisans 2015-2016 Türkçe 3
MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Guidance and Psychological Counseling Lisans 2015-2016 İngilizce 3
GİFTED EDUCATİON Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Davranış Bozuklukları Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Vocational and Career Counseling Lisans 2014-2015 İngilizce 3
VOCATIONAL AND CAREER COUNSELING PRACTICE Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Üstün Zekalıların Eğitimi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Rehberlik Lisans 2014-2015 Türkçe 2
MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Gifted Education Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Creative Thinking Lisans 2014-2015 İngilizce 3

Adı Kapsam Tür Yıl
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE MUTLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ, III. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEANCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri 29.11.2018
RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDESOSYAL ANKSİYETE VE SOSYAL DESTEK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 18.12.2018
RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VEALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 18.12.2018
YETİŞKİNLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI BELİRTİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞA ETKİSİ, III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 10.12.2018
Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık Ve Narsistik Kişilik Özellikleri İle İlişkinin İncelenmesi, I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde KritikTartışmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri 01.12.2018
Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Sosyal Görünüş Kaygısı, Vücut Algısı ve Sosyal Zekâ İle İlişkisi, V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri
Üstün Yetenekli Çocukların Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi, V. Eğitim Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı Belirtileri, Kendine Sabotaj ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri
Narsistik Kişilik Özelliklerinin Empati, Problem Çözme Becerisi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Araştırılması, V.Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri
Ebeveynlerin Duygu Düzenleme Becerilerinin, 36-72 Aylık Çocukların Saldırganlık Eğilimi Ve Mizaç Özellikleriyle İlişkisi, 1. Uluslararası Uzman Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı M.E.B. 2011 2012
Okul Psikolojik Danışmanı Okul Psikolojik Danışmanı M.E.B. 2009 2011