Yerleşkeler

Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü|Öğretim Üyesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü|Bölüm Başkanı
E-mail : sonercelikkol@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME İKTİSADI BÖLÜMÜ 1994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME İKTİSADI BÖLÜMÜ 1989
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans MATEMATİK BÖLÜMÜ 1987

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
PROFESÖR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DOÇENT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2009 2014
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1995 2009
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1994 1995
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1992 1994

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Marka kişiliği ile marka kimliği ilişkisi, marka kimliğinin marka sadakati ve satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Bir vakıf üniversitesi öğrencileri üzerinde araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
PARANIN TARİHİ, EVRİMİ VE KRİPTO PARALAR: DÜNYA VE TÜRKİYE YANSIMALARI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey Özgün Makale 2013
Researching Effects of Drivers Teatures On Traffic Accidents Kocaeli Model Özgün Makale 2013
Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey Özgün Makale 2013
Osmanlı Devletinden günümüze liberal iktisadi tüşüncenin gelişimi Özgün Makale 2013
Researching the factors that have effect on department preferences of university students Özgün Makale 2012
Evaluating free time activities of university students Kocaeli University study Özgün Makale 2012
Research on determination of the factors which cause high school students to start smoking Özgün Makale 2012
Türkiye de İç Hatlardaki Havayolu Taşımaciliğinda Müşteri Tercihi ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştirma Özgün Makale 2012
Comparing The Success of Students Placed by Examination and Throught Open Admission to The Vocational Schools Özgün Makale 2011
Siyaset Pazarlamasında Seçmen Tutumlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Özgün Makale 2007
Conflicts in Foreign Economic Politics A Case Study in Customer Satisfaction and Brand Recognition Özgün Makale 2007
International Communication Significant Difference Between Learning Techniques Özgün Makale 2006
A System Approch for Selecting Hospital Area and Giving High Quality Özgün Makale 2006
Teaching with Research Oriented PBL and Teamwork for Active Learning in Engineering Education Özgün Makale 2005
Firmaların Ürünlerini Satış Noktalarından Takip Etmesini Sağlayacak Barkod Destekli Bir Sistem Yaklaşımı Özgün Makale 2000

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ulusal Murathan Yayınevi 2010
SQL Veritabanı Alt Programı Ulusal ADP Yayınevi Trabzon 2007

Adı Kapsam Tür Yıl
Yangın Bölgesine Zamanında Ulaşabilmeyi Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgi Akış Sistemi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 1. Ulusal Yangın Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Toplumsal Değişim ve Gelişmelerinin Ekonominin Yeniden Yapılanması Üzerindeki Olası Etkileri, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri
Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu Motivasyon Eksikliği, UMYOS’11, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri
Mağazalara Ait Kredili Kartların Barkod Destekli Olarak Düzenlenerek Daha Etkin Şekilde Kullanılabilmesi, YA/EM’96, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVIII.Ulusal Kongresi 1996 Ulusal Tam metin bildiri
Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri
Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu, International 8th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri
Katlı Otoparkların Daha Verimli Kullanılabilmesini Sağlamak Amacıyla Tasarlanan Bilgisayar Destekli Araç Kontrol Sistemi, 2nd Int. Transportation Symposium Uluslararası Tam metin bildiri
İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı, International 9th Knowledge & Management Congress Proceedings Uluslararası Tam metin bildiri
Dağıtım Sorununa Çok Ölçütlü Karar Desteği İle Parametrik Analiz, Bilişim’96 Ulusal Tam metin bildiri
Barkod Kullanılarak Trafik Kontrollerinin Etkin ve Güncel Bir Şekilde Yapılabilmesine İlişkin Bir Tasarım, Birinci Ulusal Ulaşım Srmpozyumu Ulusal Tam metin bildiri
An Approach to University Student and Personel Follow up With The Barcode System, 3rd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Uluslararası Tam metin bildiri
A Heuristic Approach Towards The Specification of The Route to Minimize The Time by Barcode Aided in Depot Product Collecting, IMS’98 2nd Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems Uluslararası Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2017
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2011 2017
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2008 2015

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İDARECİLİK VE EĞİTİM MÜDÜR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 2015