Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı SÖNMEZER

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı SÖNMEZER
İşletme (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : sitkisonmezer@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora MUHASEBE FİNANSMAN (DR) 2010
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME (YL) (TEZSİZ) 2002
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Lisans SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1999

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2008 2011

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Makro ekonomik faktörlerin cari açığa etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
HASTANELERDE YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
BORSA İSTANBUL'DA HALKA ARZ SÜRECİ VE HALKA ARZLARIN BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Sektörel rekabet açısından Türkiye'de internet bankacılığının önemi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
The effect of financial ratios and macro factors on BİST-30 index returns Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Marka değerinin, finansal değer ve satış hacmi ile nedensellik ilişkisi, otomotiv sektöründe bir çalışma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık sektörü harcamalarının ekonomik büyüme ve kalkınma üzerine etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Capital budgeting in multi-national companies: A comparison analysis for Turkey based multi-national company Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Niceliksel gevşeme dönemlerinin emtia, döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatiliteye etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık sektöründe ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hasta sağlığına etki eden faktörlerin çalışanlar açısından algılanma farklılıkları Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında yönetimsel zorluklar ve yönetim algısı Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Bankaların donuk alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satılması ve banka sektörü sermaye yapısı üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Şirket birleşmeleri ve şirket satın alımları öncesi içeriden öğrenenlerin ticareti Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİN RİSK VE KARLILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Portföy yatırım kararlarında davranışsal finansın etkisi: Borsa İstanbul uygulaması Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sermaye yeterlilik oranlarının kümeleme analizi ve basel III kriterlerinin Türk bankacılık sektörü sermaye yeterliliği üzerine etkiler Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Factors Causing Change in Foreign Exchange Deposits in an Emerging Economy: Turkey Case Özgün Makale 2019
Niceliksel Gevseme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse Senedi Piyasalarındaki Volatiliteye Etkisi Özgün Makale 2017
Niceliksel Gevşeme Dönemlerinin Emtia, Döviz ve Hisse SenediPiyasalarindaki Volatiliteye Etkisi Özgün Makale 2017
Estimating Financial Trends by Spline Fitting via Fisher Algoritm Özgün Makale 2015
NİCELİKSEL GEVSEME POLİTİKALARININ TÜRK FİNANSAL PİYASALARI ÜZERİNDEKİ KISA VADELİ ETKİLERİ Özgün Makale 2014
A Sectorial Analysis of Possible Information leakagesprior to Merger and Acquisition Deals in IstanbulStock Exchange Özgün Makale 2014
How to Group Fınancıal Data wıth Maxımum Homogeneıty Özgün Makale 2013
DETERMINANTS OF GROWTH IN FRANCHISING CONTRACTS INEMERGING MARKETS EVIDENCES FROM TURKEY Özgün Makale 2012
The Case for Gold Revısıted a Safe Haven or a Hedge Özgün Makale 2012

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Risk Management, Strategic Thinking and Leadership in the Financial Services Industry Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer 2017
Foreign Influence İn Turkish Stock Market Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası KPS Library 2016
Globalization of Financial Institutions Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer 2014

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
FİNANSAL YONETİM Yüksek Lisans 2019-2020 İngilizce 3
FİNANSAL YONETİM Lisans 2019-2020 İngilizce 6
FİNANS MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Lisans 2019-2020 İngilizce 2
RİSK YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
MONEY AND BANKING Lisans 2018-2019 İngilizce 3
INTERNATIONAL TRADE AND RISK MANAGEMENT Lisans 2018-2019 İngilizce 3
FİNANSAL YONETİM Lisans 2018-2019 İngilizce 3
DECISION MAKING TECHNIQUES Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
DECISION MAKING TECHNIQUES Lisans 2018-2019 İngilizce 3
MONEY AND BANKING Lisans 2017-2018 İngilizce 3
FİNANSAL YONETİM Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
FİNANSAL YONETİM Lisans 2017-2018 İngilizce 3
FİNANS MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
DECISION MAKING TECHNIQUES Lisans 2017-2018 İngilizce 3
RİSK YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
MONEY AND BANKING Lisans 2016-2017 İngilizce 3
INTERNATIONAL TRADE AND RISK MANAGEMENT Lisans 2016-2017 İngilizce 3
FİNANS MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
FINANCIAL REGULATIONS Lisans 2016-2017 İngilizce 3
DECISION MAKING TECHNIQUES Lisans 2016-2017 İngilizce 3
BANKİNG OPERATİONS Lisans 2016-2017 İngilizce 3
RİSK YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
FİNANSAL YONETİM Lisans 2015-2016 İngilizce 3
FİNANS MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Yüksek Lisans 2015-2016 İngilizce 1
FİNANCİAL REGULATİONS Lisans 2015-2016 İngilizce 3
BANKİNG OPERATİONS Lisans 2015-2016 İngilizce 3
RİSK YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
FİNANSAL YONETİM Lisans 2014-2015 İngilizce 3
FİNANS MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Yüksek Lisans 2014-2015 İngilizce 1
FİNANCİAL REGULATİONS Lisans 2014-2015 İngilizce 3
BANKİNG OPERATİONS Lisans 2014-2015 İngilizce 3
risk yönetimi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Money and Banking Lisans 2013-2014 İngilizce 3
International Trade and Risk Management Lisans 2013-2014 İngilizce 1
Finans Matematiği ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Decision Making Techniques Lisans 2013-2014 İngilizce 3
banking operations Lisans 2013-2014 İngilizce 3
risk yönetimi Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Money and Banking Lisans 2012-2013 İngilizce 3
International Trade and Risk Management Lisans 2012-2013 İngilizce 1
Finans Matematiği ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
financial regulations Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Exchange Rates and trade Lisans 2012-2013 İngilizce 3
banking operations Lisans 2012-2013 İngilizce 3
risk yönetimi Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Quantitative Techniques in Finance Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Finans Matematiği ve Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Effects of Sale of Non Performing Loans to Asset ManagementCompanies on Stock Performance of Banks, International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri 30.09.2015
Ülke Kredi Notlarının Sermaye PiyasalarınaEtkisi, International Conference on Eurasian Economics 2017 Uluslararası Tam metin bildiri 12.09.2017
How to Increase MarketCapitalization in Eurasian Markets, International Conference on Eurasian Economics 2014” Uluslararası Tam metin bildiri 03.07.2014
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi: Türk ÇimentoSektöründen Bir Örnek, International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri 02.10.2016
Konut Kredi Hacminin Gelişimi ile Makroekonomik Değerler ve Finansal Getirilerin İlişkisi, Uluslararası AvrasyaEkonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 01.11.2017
Do Dark Pools Cause Structural Breaks in Emerging Markets?, 70th Research World International Conference Uluslararası Tam metin bildiri 01.09.2019
Sosyo- Demografik Faktörler ve İnternet Bankacılığı İlişkisi, Uluslararası AvrasyaEkonomileri Konferansı. Taşkent Uluslararası Tam metin bildiri 01.08.2018
A Model of Information Sharing Measurement in Integrated Supply ChainNetworks, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
AIMR- Association for Investment Management and Research Üye 2002

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2019
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü 2014
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Farabi Koordinatörü 2014
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2009 2010

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
finansal analiz ve kredi analizi Business Analyst Boston Abcd, Inc 2000 2003
finansal analiz ve kredi analizi İthalat-İhracat Sorumlusu Kisan İnşaat 1998 2000