Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN
Medeni Hukuk Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : sinemaydin@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora ÖZEL HUKUK (DR) 2017
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Lisans HUKUK PR. 2011

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2019
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 2017

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Basın yoluyla kişilik hakkının ihlali Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Artmirasçı Atamada Önmirasçının Taşınmazlara İlişkin Yaptığı Tasarruf İşlemlerinin Geçerliliği Sorunu Özgün Makale 2019
Türk Medeni Kanunu’nun 236. Maddesinin İkinci Fıkrasının Eşlerden Birinin Diğeri Kasten Öldürmesi Hâlinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu Özgün Makale 2018
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu’nun 617. Maddesine Dayalı Olarak Sona Ermesi Özgün Makale 2018
6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına (İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar Özgün Makale 2018
Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörmede Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmayacağı Sorunu Özgün Makale 2017
Birlikte Mülkiyette (Paylı/Elbirliği) Paydaşlarca Yapılan Kazandırıcı İşlemlere Bağlı Yanılgılar ve 6306 Sayılı Yasaya Dayalı Uygulama Özgün Makale 2015
Türk Borçlar Kanunu’nun 345. Maddesi ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Özgün Makale 2014
Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma ile Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) Özgün Makale 2014
Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 292 Uyarınca Kişilerden Soybağı Tespiti Amacıyla Zor Kullanılarak Kan veya Doku Alınmasının Kişilik Hakkını İhlâl Edip Etmediği Sorunu Özgün Makale 2014
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Hasılat Ürün Kirasının Sona Ermesi Özgün Makale 2012

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı - Şematik - Çözümlü) Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2018
Kişilik Hakkı İhlâlinden Doğan Vekâletsiz İş Görme Bilimsel Kitap Tümü Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2017
Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Filiz Kitabevi 2013
Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi TBK m 327 333 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal ON İKİ LEVHA 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku (Yaz Okulu) Lisans 2018-2019 Türkçe 7
Medeni Hukuk 1 (Law 101 02 Şube) Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Medeni Hukuk 1 (Law 101 01 Şube) Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Kira Hukuku Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eşya Hukuku 1 (Law 341/Yaz Okulu/DSÜ olarak Yeditepe Üniversitesinde) Lisans 2018-2019 Türkçe 8
Eşya Hukuku (Yaz Okulu) Lisans 2018-2019 Türkçe 9
Eşya Hukuku (2 Nolu Şube) Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Eşya Hukuku (1 Nolu Şube) Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Aile Hukuku (3 Nolu Şube) Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Miras Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Medeni Hukuk 2 (Law 102/Yaz Okulu) Lisans 2017-2018 Türkçe 8
Medeni Hukuk 2 (Law 102 02 Şube) Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Medeni Hukuk 2 (Law 102 01 Şube) Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Medeni Hukuk 1 (Law 101/Yaz Okulu) Lisans 2017-2018 Türkçe 8
Medeni Hukuk 1 (Law 101 02 Şube) Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Medeni Hukuk 1 (Law 101 01 Şube) Lisans 2017-2018 Türkçe 4
Mal Rejimleri (HUK 585/DSÜ olarak İstanbul Aydın Üniversitesinde) Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Hukukta Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Hukuki İşlemlerin Geçersizliği (HUK 530/DSÜ olarak İstanbul Aydın Üniversitesinde) Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Eşya Hukuku 1 (HUK 303/Yaz Okulu/DSÜ olarak İstanbul Şehir Üniversitesinde) Lisans 2017-2018 Türkçe 8

Adı Kapsam Tür Yıl
Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları ile Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi, Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 01.09.2018
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet’in Sorumluluğunun Tâbi Olduğu Zamanaşımına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Haksız Fiil Hukuku Konferansı Ulusal Özet bildiri 01.06.2019
Değer Artış Payı Alacağının Hukuki Niteliği ve Katılma Alacağına Etkisi, Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu Bildiri Özetleri Ulusal Özet bildiri 01.02.2019