Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi AYDIN

İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : sevgiaydin@beykent.edu.tr