Yerleşkeler

Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR

Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Mimarlık (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : senguloymen@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
University of Pennsylvania Doktora 1978
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans MİMARLIK BÖLÜMÜ 1970

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2010
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROFESÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1989 2010
MİMARLIK BÖLÜMÜ DOÇENT KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1983

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
21. YÜZYILDA MİMARİ FORMU ANLAMAK Doktora 2019 Devam Ediyor
Kentin görünen ve görünmeyen sınırları: İstanbul-Batı Ataşehir örneği Doktora 2018 Tamamlandı
‘REZİDANS’ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME:İSTANBUL ÖRNEĞİ Doktora 2017 Tamamlandı
Rezidans kültürü üzerine bir inceleme: İstanbul örneği Doktora 2017 Tamamlandı
Mimarlık düşüncesinin retorik inşası: Usûl-i Mimârî-i Osmânî Doktora 2014 Tamamlandı
Mimari tasarımların ekolojik açıdan geliştirilmesine yönelik ölçütler kılavuzu önerisi Doktora 2012 Devam Ediyor
Doğu Karadeniz bölgesinde modernleşme ve mimari Doktora 2010 Tamamlandı
Çağdaş mimaride bir antitez: Sirkülasyon Doktora 2009 Tamamlandı
Mimar Mehmed Ağa ve dünyası: Risâle-i Mi`mâriyye üzerinden 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı zihniyet kalıplarını ve mimarlığını anlamlandırma denemesi Doktora 2009 Tamamlandı
Yönetici bürolarında mekan örgütlenmesi Doktora 2008 Tamamlandı
Küreselleşme etkisi altında Türkiye mimarlığı Doktora 2007 Tamamlandı
İklimsel bölgelere göre ekolojik ve sürdürülebilir toplu konut tasarımında düşünce sistematiği Doktora 2003 Tamamlandı
Pasif güneş enerjisi ile ısıtılan yapılarda optimizasyon: Boyutlar ve maliyet Doktora 2002 Tamamlandı
Eski Diyarbakır evlerinin sosyal ve kültürel açıdan incelenmesi: Fiziksel ve davranışsal konumlar Doktora 1999 Tamamlandı
Mimarlıkta renk: Yapay ortamların renklendirilmesinde renk dinamikleri Doktora 1995 Tamamlandı
Mimari mekanın değerlendirilmesinde mekan örgütlenmesi kavramı: Konutta yaşama mekanları Doktora 1994 Tamamlandı
Katılım gereği olarak bilgisayar destekli bir simülasyon modeli Doktora 1994 Tamamlandı
Konuttaki işlevsel değişimin tarihi çevrelerin korunmasında oluşturduğu güçlükler ve çözüm önerileri Ortahisar örnek çalışması Doktora 1994 Tamamlandı
Bina proje örgütlerinin etkililiklerinin değerlendirilmesi için ideal bir ölçüm modeli Doktora 1990 Tamamlandı
21. Yüzyılda Felsefe-Form İlişkisi Üzerine bir deneme Doktora Devam Ediyor
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Konut Kullanımlı Gökdelen Yapıların Kullanıcı Ve Çevre İle Entegrasyonu- Mashattan Örneği Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çağdaş Mimari Projelerde Önemli Ölçütler: Esneklik, Değişkenlik Ve Barındırma (Sıraselvilerde Home – Offıce Projesi Örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Yönetim biçimlerinin mimari üzerindeki etkileri anarşizmde mimarlık-mimarlıkta anarşi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Karma İşlevli Tasarım Olgusunun Sosyal ve Kültürel Faktörler Açısından İncelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
TERKEDİLMİŞ ENDÜSTRİYEL ALANLARDA DÖNÜŞÜM Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
GÖSTERGEBİLİM VE MİMARLIKBİR METİN OLARAK İSTANBUL KEMANKEŞ CADDESİ Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
KAPALIÇARŞIDA ÇATI SORUNLARI VE ONARIM ÖNERİLERİ Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SONUÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İSTANBUL-FİKİRTEPE ÖRNEĞİ Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Göstergebilim ve mimarlık bir metin olarak İstanbul Kemankeş Caddesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Karma işlevli tasarım olgusunun sosyal ve kültürel faktörler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Terkedilmiş endüstriyel alanlarda dönüşüm Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Çalışma Mekanlarında Aydınlatmanın İnsan psikolojisine Etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Restitüsyon Sonucu Kimlik Değiştiren Yapılarda İç Mimari Müdahalelerin Rolü Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dönüştürülen tarihi yapilarda iç mimari müdahalelerin bina kimliği üzerindeki rolü Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Aydınlanmanın niceliği–niteliği üzerine: Bilişim çağında yeni çalışma mekanları haline gelen kafelerde aydınlatma kalitesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Meydan tasarımında estetik boyut Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ayazağa yerleşmesinin bir örneklem üzerinden sosyo-kültürel ve fiziksel analizi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Restorasyon projelerinde işlevsel dönüşümün iç mekan kararları üzerine bir sorgulama Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Konut üretiminde bir yönetişim modeli olarak TOKİ Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye'deki geleneksel konut tipoloji ve bileşenlerinin sürekliliği Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Geleneksel Yozgat evlerinde yaşam ve anlam: Evin sözlü tarihi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Hastanelerin acil servis tasarımında bir kalite değerlendirme modeli Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Dini mekanlarda yapıbozumcu bir okuma: Kral Faysal Cami Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Konut tasarımında anlam boyutu ve feng shui Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Mançu geleneksel evinin dili ve anlamı Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Mimari otonomi ve medeniyet ben-idraki kavramları bağlamında Turgut Cansever projelerinde biçim işlev yapı ve anlam analizleri Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Akıllı evler düşünceli midir? Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Post-hümanistik söylem ve dekonstrüksif eleştirinin eleştirisi Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Adalet mekanları Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Sanal mekanın olasılık ve olanaklarının zaman/mekan bağlamında incelenmesi Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Mimar ve yapısı: Özne ve nesne etkileşimlerinin doğası Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Konvansiyon ve moda kapsamı içinde müzeler Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Modernizm ve postmodernizmin sentaktik/semantik yapısının karşılaştırmalı çözümlemesi Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Modernleşme Süreci'nin etkisi altında Anadolu geleneksel konut anlayışının evrimi Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Modernizm ve postmodernizmin sentaktik/semantik yapısının karşılaştırmalı çözümlemesi Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Konut mekanlarına yönelik kullanıcı tercihleri Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Bina yakın çevresi ve konumsal düzenlerin farklı kültürlerde peyzaj tasarımına etkisi Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Peyzaj tasarımında mevcut yapı renklerinin peyzaj renklerine etkisi Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Çağdaş büro masası tasarımı Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları için enerji duyarlı bir bungalov önerisi Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Görme özürlülere yönelik mekanlar için bir tasarım ve değerlendirme modeli Yüksek Lisans 1995 Tamamlandı
Resim sanatında mimari sembolizm Yüksek Lisans 1995 Tamamlandı
Bir gecekondu iyileştirme stratejisi olarak katılım: Trabzon Zafer mahallesinde bir örnek çalışma Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı
Konutlarda mekan standartlarına yönelik bir inceleme Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı
Mimari formun bilgisayara tanımı için geliştirilen bir yöntem Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı
Çağdaş Türk mimarlığı kimlik arayışı sürecinde eklektik eğilimler Yüksek Lisans 1988 Tamamlandı
Yaşama mekanı donatıları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 1988 Tamamlandı
Konut sorununun çözümü için önerilen bir model: Uygun teknoloji üretken tip Yüksek Lisans 1987 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Disiplinsiz Lise Özgün Makale 2014
Bir Açılış Olarak Mekan a Eleştirel Bir Bakış Özgün Makale 2014
Mimari Açıdan 2013 Özgün Makale 2014
Denizli Konferansı Özgün Makale 2013
Sana Sesleniyorum Cesur Yürek 2013 Özgün Makale 2013
Ev Kadın Büyürken House While Woman Grows Özgün Makale 2013
Vefa Çiçekleri Özgün Makale 2013
Direniş Sanatları ve Mimarlığı II Özgün Makale 2013
Direniş Sanatları ve Mimarlığı I Özgün Makale 2013
Bir Allotrop Olarak Maket Tasarım Pedagojisinde Amaçlı Belirsizlik MİMDAP 10 Şubat Özgün Makale 2013
How Children Describe Their Houses Present vs Ideal Özgün Makale 2013
24 Yapı Yaşam Sonuç Bildirgesi 17 Nisan Özgün Makale 2012
Deconstruction as a Mechanism of Creativity and its Reflections on Islamic Architecture Özgün Makale 2012
Kentlerin Zemin Katında Tokyo Özgün Makale 2012
Mimari Bir Projede Fark Yaratmak Nasıl Gerçekleştirilir 12 Soru 12 Mimar Özgün Makale 2012
Küresel Dönüşüm Süreci Kapsamında İki Müdahale Ayazağa da İki Proje Konusu 2 Mart Özgün Makale 2012
Effects of Changing Life Styles and Globalizing Tendencies on Kitchen Size and Design Turkey as a Case Özgün Makale 2012
Sürdürülebilir Mimarlık Eğitimi Bir Manifesto 3 Nisan Özgün Makale 2011
Yarışmalar Gerçeklikle Fantazi Mekanı Arasındaki farkı Hükümsüzleştirmek 26 Nisan Özgün Makale 2011
Süs Özgün Makale 2011
Similarities and Differences between Contemporary Turkish Houses and Those Worldwide Özgün Makale 2011
The Methodology of Deconstruction in Architectural Education Özgün Makale 2011
Rusya Gurbetinin Armağanı Konaklar Özgün Makale 2010
Köprüler Özgün Makale 2010
Çamlıdere nin Mimari Jeolojik ve Jeomorfolojik Değerleri Özgün Makale 2010
Yer Üzerine bir Söylem Özgün Makale 2010
Research into Practice Malatya Solar House Özgün Makale 2010
Basic Design Dilemmas In Architectural Education Özgün Makale 2010
Universal memes of the Global Style in Architecture and the Problems of Identity and Place Özgün Makale 2010
Mimarlıkta Eleştirinin Eleştirisi Criticism of Architectural Criticism Özgün Makale 2009
Trabzon da Yapılanmalar 24 Temmuz 2009 Özgün Makale 2009
Olay Ülkeye ve Kente Sahip Çıkmaktır Özgün Makale 2009
LIVENARCH IV Kongresi nden Öngörüler İzlenimler Değerlendirmeler Özgün Makale 2009
Seranderler Özgün Makale 2009
Dönüşen Topraklarda Kent Kimliği Urban Identity in Transforming Lands Özgün Makale 2009
Yakın Dönemli Mimaride Estetik Konstrüksiyon İlişkisi Özgün Makale 2009
Çocuklardan Utanıyorum Özgün Makale 2008
Zaman Yaratıcılık ve Dönüşüm Özgün Makale 2008
Barbikan Dosyası Özgün Makale 2008
Mimarlıkta Bağlanma Duygusu Özgün Makale 2008
Mimarlıkta bağlamcılık Üzerine 26 Temmuz 2007 Özgün Makale 2007
Mimarlıkta Bağlamcılık Üzerine Özgün Makale 2007
Malzeme ve Teknoloji Bağlamında Rose Center Yer ve Uzay Müzesi Özgün Makale 2007
Mimarlıkta Taklit Eski Türkü Yeni Aranjman Özgün Makale 2007
Modernity vs Postmodernity in Architectural Education Özgün Makale 2007
Estetik Denetlenebilir mi Özgün Makale 2006
Konuta Dair Minik Şeyler Özgün Makale 2006
Konuta Dair Özgün Makale 2006
Küreselleşme ve Mimarlık Özgün Makale 2006
Nerede O Tasarım Anlayışı Özgün Makale 2006
Saydamlık ve Rafael Vi oly Özgün Makale 2006
Kent Etiği Özgün Makale 2005
Kıyı Yolu Kıyım Yolu 12 Ağustos 2005 Özgün Makale 2005
Toplumsalın Son Kaleleri Üniversite Yerleşkeleri Özgün Makale 2005
Bir Konu Yarışmalar Özgün Makale 2005
Okullar Sümer Tapınaklarından Küresel Tapınaklara Özgün Makale 2005
Diotima ya da Kadınlar Özgün Makale 2004
Teknolojik Drama Özgün Makale 2004
Çocuk ve Mekan Sorunsalı Özgün Makale 2004
İlköğretim Okullarının Tasarımında Yer Seçimi Kararları ve Dersliklerin Yönlenmesi İle İlgili Öneriler İlköğretim Okullarında Boş Zaman Kavramı Özgün Makale 2004
Berlin Merkez Kitaplığı Ek Binaları Restorasyonu ve Donatımı Özgün Makale 2003
Stüdyo Hocalığının 14 Altın Kuralı Özgün Makale 2003
Davranış Mimari Anlam Özgün Makale 2003
Türlülük Çeşitlilik Özgün Makale 2003
Boş Anıtsallık Özgün Makale 2003
Yakın Dönemli Mimari Söylemler Bağlamında Çocuk Mekanları ya da İşlevin Zorunluluğu Özgün Makale 2003
Palimpsest Örselenmiş Parşömen ya da Tablet Özgün Makale 2002
Palimpsest Örselenmiş Parşömen ya da Tablet 1 Özgün Makale 2002
Çocuklar Ve Hijyenik Mekanlar Özgün Makale 2002
Kent Makyajı Özgün Makale 2002
Kuram Kurama Karşı Özgün Makale 2002
Eğitim Yapılarının Tasarım İlkeleri Özgün Makale 2002
Cepheler Yüzler Özgün Makale 2002
Merih Karaaslan ın Ardından Özgün Makale 2002
Livenarch ve Nar Özgün Makale 2001
Livenarch ve Nar Özgün Makale 2001
Livenarch ve Nar Özgün Makale 2001
Cumhuriyetin Mimarı Seyfi Arkan ı Son Müridi Anlatıyor Özgün Makale 2001
Mekansal Söylenceler III Gerçek Mekanlar Özgün Makale 2001
Mekansal Söylenceler II Gerçeküstü Mekanlar Özgün Makale 2001
Mekansal Söylenceler I Sanal Mekanlar Özgün Makale 2001
Sürdürülebilir Bir Yayla Evi Projesi Özgün Makale 2000
Ortamahalle Özgün Makale 2000
Modern Mimarimizde Seçmeci Dönemler ve Ayırdedici Farkları Özgün Makale 2000
Mimarlıkta Temel Eğitim Dersi Uygulaması Özgün Makale 2000
Köprüler ve Calatrava Özgün Makale 2000
Milenyuma Çeyrek Kala Özgün Makale 2000
Minimalizm Yeniden Ziyaret mi ediliyor Özgün Makale 1999
Minimalizm Fütürizm Natüralizm Yoksa Özgün Makale 1999
Dokunma ma Kavrama ma Özgün Makale 1999
İtalya 2001 Özgün Makale 1999
Güzel Olisipo ya da EXPO 98 Özgün Makale 1998
Açıkoturum Mimarlık Sorunları Özgün Makale 1998
Eleştirel Yorumlarda Mimari Kavramlar 3 Özgün Makale 1998
Mimariyi Eleştirmek 1 Özgün Makale 1998
Eleştirel Yorumlarda Mimari Kavramlar 2 Özgün Makale 1998
Eleştirel Yorumlarda Mimari Kavramlar 1 Özgün Makale 1998
Mimariyi Eleştirmek 2 Özgün Makale 1998
Konutta Bir Nitelik Parametresi Olarak Esneklik Özgün Makale 1997
UIA 96 Üzerine Öznel Bir Yorum Özgün Makale 1996
Habitat Denince Aklıma Bursa Geldi Özgün Makale 1996
Konutta Mekan Standartları Özgün Makale 1996
Dilomshilidobis Gürcistan Özgün Makale 1995
Kırsal ve Kentsel Toplum İkilemi İçinde Trabzon Özgün Makale 1995
Okurdan Mektuplar Özgün Makale 1995
Koruma ve Çevresel Estetik Üzerine Özgün Makale 1995
House Preferences of User at Different Stages of Acculturation Özgün Makale 1994
Nerde Saygı Nerde O Eski Toprak Özgün Makale 1992
Commentary Özgün Makale 1992
Alternatif Çevreler Üretmek Bir Karar Sorunu mu Özgün Makale 1991
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Metamorfoz Trabzon Örneği Özgün Makale 1991
Alternatif Çevreler Üretmek Bir Karar Sorunu mu Özgün Makale 1991
Alternatif Çevreler Üretmek Bir Karar Sorunu mu Özgün Makale 1991
2000 lere Doğru Mimarlık Hareketleri II Özgün Makale 1991
2000 lere Doğru Mimarlık Hareketleri I Özgün Makale 1991
Changing Socio Spatial Aspects of Neighbourhoods Design Implications II Özgün Makale 1990
Trabzon Geleneksel ve Yöresel Konutlarında Tipoloji Standartlaşma ve Boyut Eşgüdümü Özgün Makale 1990
Atakule ve Yaşam Özgün Makale 1990
Changing Socio Spatial Aspects of Neighborhoods Design Implications I Özgün Makale 1990
Çift Kodlu Mimari Özgün Makale 1989
Sunuş Özgün Makale 1989
Yapı Tanıtma 80 li Yıllarda Apartman Örnekleri Özgün Makale 1989
Needs Research and Interpretation in Architecture Özgün Makale 1988
Genç ve Çevre Özgün Makale 1985
Design Implications of the Cognitive Evaluations of School Environments by Primary School Students Özgün Makale 1984
Yöre Mimarlığı Nostalgia Özgün Makale 1984
Çağdaş Mimarlık Eğitimi ve Uygulama Özgün Makale 1983
Uzamsal İmgeler Biliş Stilleri ve Estetik Yeğlemelerin Doğası Özgün Makale 1982
Çocuk ve Çevresi Çocuk Oyan Alanları Olarak Sokaklarımız Özgün Makale 1980
Ekolojinin Çağdaş Kapsamı ve Tasarım Özgün Makale 1980
Yapay Çevre Tasarımı ve Ekoloji Boyutu Özgün Makale 1980
Task Environment of Architecture: A Revised Theory Course in Architectural Education, Design Methods and Theories, Journal of DMG, Vol.13, No:3/4, 1979, A.B.D., 130-133 Özgün Makale 1979
Task Environment of Architecture A Revised Theory Course in Architectural Education Design Methods and Theories Özgün Makale 1979
Social Sciences in Architectural Education A Proposed Appoach Özgün Makale 1979

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Tasarım Yöntemleri ve Yöntembilimi Mimari Güncellemeler s 1 63 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal NOBEL 2014
Önsöz Üçüncü Dalga Mimari Güncellemeler s viii xxix Bilimsel Kitap Tümü Ulusal NOBEL 2014
Konutta Yaşam Kalitesini Etkileyen İlke ve Ölçütler Doğu Karadeniz Bölgesi nde Bir Kullanım Sonrası Değerlendirme Çalışması KSD Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 9 e DPT 91 112 002 2 Cilt V s 1 180 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 2014
Galata Kulesi Çevresinin Dönüşüm Sorunsalı Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma Galata Çalıştayı 2011 Beykent A Practise Based Research on Transformation Galata Workshop 2011 pp 1 18 2013 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Beykent Universitesi 2013
The Impact of Modernization on Non western Architecture Case of Kitchens in Turkey Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası LAP LAMBERT Academic Publishing AG& Co. KG. 2012
Terrain Vague Recycling Common Ground in esperienze de riciclo architettonico per la rigenerazione urbana pp 52 57 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Venice Biennale Pubs. 2012
Gizemli Yıllar Modernist Açılımda bir Öncü Seyfi Arkan s 59 79 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Mimarlar Odası yayınları 2012
Cumhuriyetin Mimarı Seyfi Arkan ı Son Müridi Anlatıyor Modernist Açılımda bir Öncü Seyfi Arkan s 319 326 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Mimarlar Odası yayınları 2012
Gazipaşa nın Yerlisi Olmak Trabzon dur Yolumuz 20 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Heyamola Yayınları, Anı-İnceleme Dizisi 2011
Ziya Tanalı Türk Rasyonalizmine İyi Bir Örnek Mimarlığa Emek Verenler Dizisi IV Ziya Tanalı s 20 25 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal TMMOB 2010
Transformation in Transforming Lands in Şengül Öymen Gür edited Rethinking Globalism Case of Transforming Old Cities pp 10 41 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası LAP LAMBERT Academic Publishing AG& Co. KG. 2010
Çamlıdere nin Doğal ve Tarihi Mirası bir Jeopark Olma Özelliği Taşıyor Üç Kuşak Mimarlık Yazıları Yavuz Koşaner Anısına s 255 285 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Anadolu Üniversitesi 2010
Trabzon da Kentsel Kimlik ve Dönüşüm Trabzon u Anlamak s 317 337 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal İletişim yayınları-Memleket Kitapları-14 2009
Preface in LIVENARCH IV Re De Constructions in Architecture 4th International Congress Proceedings Vol I pp ıx xxııı Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Vizyon 2009
Like an Adventure in Linguistics A Look into Building Typologies and their History in the Kars Ardahan Region Architecture in Northeastern Anatolia pp 181 207 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Milli Reasürans 2009
Behind the Mountains of Yalnızçam Architecture in Northeastern Anatolia pp 207 252 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Milli Reasürans 2009
Acknowledgements LIVENARCH IV Re De Constructions in Architecture 4th International Congress Proceedings Vol I pp v vii Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Vizyon 2009
Preface in Livable Environments and Architecture Contextualism in Architecture International Livenarch Congress III Vol 1 pp i vii Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Vizyon 2007
Preface in An Architectural Experience Neighborhood in Trabzon and Sarajevo Jedan Graditeljski Poku aj Mahale U Trabzonu I Sarajevu T C Sarajevo Büyükelçiliği Türk Evi Exhibition Book pp 1 3 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Nüans 2007
Önsöz Eleştiri Seçkisi Yarışması Eleştiri Yazıları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal İstanbul Mimarlar Odası Yayınları 2007
I had no chance to see Sarajevo at all in Jedan Graditelski pokusa Mahala u Trabzon o Sarajevu Embassy of Turkish Republic in Sarajevo Exhibition Publications pp 5 7 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Nüans 2007
A Syncretistic Settlement in Trabzon and Sarajevo Contextualism in Architecture 3rd International LIVENARCH CONGRESS Proceedings Vol III pp 1063 1065 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Vizyon 2007
The Eastern Black Sea Traditional House in Rural Architecture in the Eastern Black Sea Region Doğu Karadeniz Konutu Doğu Karadeniz de Kırsal Mimari pp 162 212 Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Milli Reassürans 2005
Mimaride Eleştirinin Konstrüksiyonu Perspektif Gerçeklik Yöntem ve İlke Teori ve Eleştiri s 211 262 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Hece 2004
The Failure of Man Environment Studies In Influencing Design Decisions Places People and Sustainability People and Places s 94 106 Mimarlık Vakfı Ödüllü Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Hogrefe and Huber 2002
ÇOCUK MEKANLARI Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Yapı Endüstri Merkezi 2002
Modernizm ve Sonrası Modern Mimarlık Tarihi Ders Notları Ders Kitabı Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Yay. No.57 2000
Doğu Karadeniz Örneğinde KONUT KÜLTÜRÜ Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Yapı Endüstri Merkezi 2000
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Uygulanabilecek Dinamik ve Adaptif Konut Öneri Paketi ve Ayrıntıları Göç Kent ve Gecekondu s 59 94 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Birsen Yayınevi 1998
Binalarda Enerji Sakınımı Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ Araştırma Fonu, KTÜ, Trabzon 1998
Yayla Turizminde Enerji Etkin Tasarım INTAG 230 TÜBİTAK Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ 1997
Trabzon ve Yakın Yöresinin Geleneksel Yemekleri Traditional Recipes from Trabzon and Its Vicinity Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Trabzonlu Dernek Başkanları Derneği Yayını 1997
Mekan Örgütlenmesi Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Gür Yayıncılık 1996
Konutta Yaşam ve Çevre Kalitesi Konut VII 5 Özel İhtisas Komisyonu Raporu T C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No DPT 2432 ÖİK 490 s 122 128 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT.2432, ÖİK: 490 1996
Konut VII 5 Yıllık Plan Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bilimsel Kitap Tümü Ulusal VII. 5. Yıllık Plan-Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT.2432, ÖİK:490 1996
Konutta Yaşam Niteliğini Belirleyen Boyutlara Genel Bir Bakış Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 9 a DPT 91 112 002 2 Cilt IV s 4 1 4 61 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1993
Konut Sorunu Ders Notları Ders Kitabı Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Yay. 36 1993
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Uygulanabilecek Dinamik ve Adaptif Konut Öneri Paketi ve Ayrıntıları Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 13 DPT 91 112 002 2 Cilt VI s 1 61 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1993
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Bir Kalıtım Çalışması Kullanıcının Konut Konusundaki Tercihleri Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 9 f DPT 91 112 002 2 Cilt V s 181 279 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1993
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Metamorfoz Trabzon Örneği s 120 140 Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 9 Araştırma Genel Raporu Ara Rapor II DPT 91 112 002 2 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1992
Doğu Karadeniz Bölgesi nde İdeal Konut Sosyo Kültürel Gereksinmelere Dayalı Olarak Belirlenen İdeal Kentsel ve Kırsal Konut Tipleri s 218 398 Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması 9 e III Ara Rapor DPT 91 112 002 2 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü 1992
Bayburt Geleneksel Konutları Üzerine Bir İnceleme Bayburt Yöresel Mimari ve El Sanatları Araştırması 12 102 Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kültür Bakanlığı 1991
Çevresel Psikolojide Çocuk İlkokul Öğrencilerinin Okul Çevresine Yönelik Bilişsel Değerlendirmelerinin Tasarım Kararlarına Etkisi Children and Environmental Psychology Design Implication of the Cognitive Evaluations of School Environments by Primary School Children Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ, Müh-Mim. Fak.Yay., No: 43 1989
Toplumsal İlişki ve Tasarım Toplumsal Konumlarının Değerlendirilmesinde ve Tasarım İlkelerinin Araştırılmasında kullanılabilecek Bir Yaklaşım Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KTÜ. Müh-Mim. Fak.Yay., No: 27 1985
Toplumbilim Ders Notları Ders Kitabı Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak Yay. 1979
İnsan Bilim Ders Notları Ders Kitabı Tümü Ulusal KTÜ. Müh. Mim. Fak Yay 1979

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2018-2019 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2018-2019 İngilizce 3
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2018-2019 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2018-2019 İngilizce 5
Architectural Design Methods Doktora 2017-2018 İngilizce 3
Architectural Criticism Doktora 2017-2018 İngilizce 3
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2017-2018 İngilizce 5
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2016-2017 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2016-2017 İngilizce 3
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2016-2017 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2016-2017 İngilizce 5
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2015-2016 İngilizce 3
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2015-2016 İngilizce 5
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2014-2015 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2014-2015 İngilizce 3
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2014-2015 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2014-2015 İngilizce 5
THESİS PROJECT Lisans 2013-2014 İngilizce 12
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2013-2014 İngilizce 4
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2013-2014 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2013-2014 İngilizce 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2013-2014 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2013-2014 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2013-2014 İngilizce 8
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2013-2014 İngilizce 8
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2013-2014 Türkçe 8
THESİS PROJECT Lisans 2012-2013 İngilizce 12
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 4
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2012-2013 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2012-2013 İngilizce 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2012-2013 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2012-2013 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2012-2013 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2012-2013 İngilizce 8
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2012-2013 İngilizce 5
THESİS PROJECT Lisans 2011-2012 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 4
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 1
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2011-2012 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2011-2012 İngilizce 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2011-2012 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2011-2012 İngilizce 8
THESİS PROJECT Lisans 2010-2011 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2010-2011 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 1
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2010-2011 İngilizce 1
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2010-2011 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2010-2011 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2010-2011 İngilizce 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2010-2011 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2010-2011 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN V Lisans 2010-2011 İngilizce 8
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2010-2011 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2010-2011 Türkçe 8
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2009-2010 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN EUROPEAN ARCHİTECTURE Doktora 2009-2010 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2009-2010 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 1
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2009-2010 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2009-2010 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2009-2010 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2009-2010 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2009-2010 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2009-2010 Türkçe 4
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 12
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2008-2009 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN EUROPEAN ARCHİTECTURE Doktora 2008-2009 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2008-2009 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 1
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2008-2009 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2008-2009 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2008-2009 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2008-2009 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2008-2009 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2008-2009 İngilizce 3
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2008-2009 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2008-2009 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2008-2009 Türkçe 8
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2007-2008 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2007-2008 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2007-2008 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2007-2008 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN EUROPEAN ARCHİTECTURE Doktora 2007-2008 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2007-2008 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2007-2008 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 1
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2007-2008 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2007-2008 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2007-2008 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2007-2008 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2007-2008 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2007-2008 Türkçe 4
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2006-2007 İngilizce 12
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2006-2007 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2006-2007 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2006-2007 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN EUROPEAN ARCHİTECTURE Doktora 2006-2007 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 1
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2006-2007 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2006-2007 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2006-2007 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2006-2007 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2006-2007 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2006-2007 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2006-2007 İngilizce 5
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2006-2007 Türkçe 8
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2005-2006 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2005-2006 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2005-2006 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2005-2006 İngilizce 4
MOST RECENT DİSCOURSES İN EUROPEAN ARCHİTECTURE Doktora 2005-2006 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2005-2006 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2005-2006 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2005-2006 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2005-2006 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2005-2006 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2005-2006 Türkçe 4
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2004-2005 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2004-2005 İngilizce 4
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 4
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2004-2005 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2004-2005 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 3
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2004-2005 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2004-2005 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2004-2005 Türkçe 4
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2004-2005 Türkçe 4
THESİS PROJECT Yüksek Lisans 2003-2004 İngilizce 12
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2003-2004 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2003-2004 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2003-2004 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2003-2004 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 4
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2003-2004 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2003-2004 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2003-2004 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2003-2004 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2003-2004 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2003-2004 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2003-2004 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2003-2004 Türkçe 8
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2002-2003 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2002-2003 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2002-2003 Türkçe 4
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2002-2003 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2002-2003 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2002-2003 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2002-2003 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2002-2003 Türkçe 4
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2001-2002 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2001-2002 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2001-2002 İngilizce 1
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 2001-2002 İngilizce 1
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2001-2002 Türkçe 4
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2001-2002 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2001-2002 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2001-2002 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2001-2002 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2001-2002 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2001-2002 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2001-2002 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2001-2002 Türkçe 8
SPATİAL ORGANİZATİON Yüksek Lisans 2000-2001 İngilizce 4
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 2000-2001 İngilizce 4
MİMARLIK KURAM VE KAVRAMLARI Yüksek Lisans 2000-2001 Türkçe 4
MİMARİ POJE VI ve VII Lisans 2000-2001 İngilizce 8
HOUSİNG QUESTİON Doktora 2000-2001 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Yüksek Lisans 2000-2001 Türkçe 1
ÇEVRE-DAVRANIŞ BİLGİSİ Lisans 2000-2001 Türkçe 4
ARCHİTECTURAL CRİTİCİSM Doktora 2000-2001 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 2 Lisans 2000-2001 Türkçe 1
ARCHITECTURAL HISTORY AND THEORY 1 Lisans 2000-2001 Türkçe 4
ARCHITECTURAL DESIGN 5 Lisans 2000-2001 Türkçe 8
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1999-2000 İngilizce 3
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 1999-2000 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Doktora 1998-1999 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1997-1998 İngilizce 3
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 1997-1998 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Doktora 1996-1997 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1995-1996 İngilizce 3
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 1995-1996 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1994-1995 İngilizce 3
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 1994-1995 İngilizce 1
HOUSİNG QUESTİON Doktora 1994-1995 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1993-1994 İngilizce 3
MOST RECENT DİSCOURSES İN ARCHİTECTURE Doktora 1993-1994 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1992-1993 İngilizce 3
HOUSİNG QUESTİON Doktora 1992-1993 İngilizce 1
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1991-1992 İngilizce 3
RESEARCH TECHNİQUES İN ENVİRONMENTAL DESİGN Yüksek Lisans 1990-1991 İngilizce 3
HOUSİNG QUESTİON Doktora 1990-1991 İngilizce 1

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Doğu Karadeniz Bölgesinde Nitelikli Konut Araştırması TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL 11.05.1992 10.05.1993
Enerji Duyarlı Konut ( Düşük Enerji Gerektiren Konut ) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 10.01.1997 31.03.1998
Yayla Turizminde Enerji Etkin Tasarım TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL 01.09.1996 30.09.1997
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ”2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı” Kapsamında ”Side P Tapınağı’nda Mimarlık ve Yapı Tarihi Araştırmaları” Başlıklı Proje TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL 01.07.2015 10.07.2018
Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) ULUSAL 01.01.1995 31.12.1996
GELENEKSEL KONUTLARDA MİMARİ SÜSLEMELER ARAŞTIRMA PROJESİ ULUSAL 01.01.1990 01.12.1993
Trabzon Körler Okulu DİĞER -
KTÜ İdari Bilimler Fakültesi Binası DİĞER -
KTÜ Eğitim Fakültesi Spor Tesisleri ve Öğrenci Merkezi kompleksi DİĞER -

Adı Kapsam Tür Yıl
Yapı Bileşen ve Ögelerinin Mekan Örgütlenmesine Etkileri, III. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri
What makes an approach any approach meaningful, IAPS-CSBE Network Second Symposium, Amasya Uluslararası Tam metin bildiri
What is creative Creativity in architectural theory practice and education, DesignTrain Congress Uluslararası Davetli konuşmacı
Türkiye de Mimarlık Eğitimine Özden Bir Bakış, XV.Uluslararası Yapı/Yaşam Kongresi Uluslararası Davetli konuşmacı
Transforming Identities Nature City and Sustainability, 21st International Building an Life Congress, Bursa Uluslararası Davetli konuşmacı
Toplumsal Yaşamın Kabı Olan Kentler Kırık Kaplar, UIA Türkiye Kongreleri Trabzon Bölümü Açış Teması, Trabzon Bildirgesi, UIA İstanbul 2005’e Doğru Türkiye Kongreleri, Mimarlar Odası Genel Merkezi Ulusal Davetli konuşmacı
Toplumsal İlişki ve Tasarım, Tasarlama (Dizayn) I. Ulusal Kongresi Bildirileri, N. Beyazıt ve diğ., (der.), İTÜ. Ulusal Tam metin bildiri
Think Big Design Small, IAPS 16, Metropolis 2000, Paris Uluslararası Tam metin bildiri
The Traces on Layers, 6th Sinan Congress, Edirne Uluslararası Davetli konuşmacı
The Symbolic Meaning of Architecture in the Third Eclectic Period of Architecture in Turkey, IAPS 12, Socio-Environmental Metamorphoses, Marmaras, Chalkidiki Uluslararası Tam metin bildiri
The Methodology of Deconstruction in Architectural Education Printed Abstract Book 3 7 February İstanbul Bahçeşehir University Turkey 2011, 3rd World Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri
The Metamorphoses of The Eastern Black Sea Region, IAPS 12, Socio-Environmental Metamorphoses, Marmaras, Chalkidiki Uluslararası Tam metin bildiri
The Impact of New Trends in Architecture on the Health of Building, CIB Healthy Buildings’88 Conference Proceedings, Planning Physics and Climate: Technology For Healthier Buildings, B. Berglund and T. Lindval (eds) Uluslararası Tam metin bildiri
The Forgotten Dimension in the Renewal of the Central Park, Report of the Second International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Accessibility Renewal of Inner Cities, (Prague, October 15-17), The Royal Institute of Technology, Stockholm Uluslararası Tam metin bildiri
The Concept of Typology Standardization and Modular Coordination in the Eastern Black Sea Vernacular Architecture, II. Uluslararası Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, 19 Mayıs Ü., Eğ. Fak. Uluslararası Tam metin bildiri
The Changing Socio Spatial Aspects of Neighbourhoods and Their Design Implications 8 12 Temmuz 1990 Vol 5 313 327, IAPS 11, Culture Space History, ODTÜ Uluslararası Tam metin bildiri
Task Environment of Architecture A Revised Theory Course in Architectural Education, International Conference on Architectural Design, İTÜ, Beyazıt, N., İnceoğlu, M. (der.) Uluslararası Tam metin bildiri
Tasarım Süreci ve Değerlendirme Aşaması, 1. Ulusal Tasarlama (Dizayn) Kongresi Bildirileri, N. Beyazıt ve diğ., (der.) İTÜ Ulusal Tam metin bildiri
Tartışmalar Mimar Anlam Beğeni, TSMD Ulusal Tam metin bildiri
Sustainability Expectations and Disappointments, International Symposium of Ecological Architecture and Planning Uluslararası Davetli konuşmacı
Sosyal Konut Bir Rüya mıydı Was Socaial Mass Housing a Dream, Konut Sempozyumu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İTÜ Taşkışla Uluslararası Davetli konuşmacı
Re defining the Residential Spaces, IAHS Congress Proceedings, METU Uluslararası Tam metin bildiri
Re defining the Residential Spaces in Old Towns talep üzerine çoğaltılıp satılıyor, UIA, XIX Congress of the International Union of Architects Uluslararası Tam metin bildiri
Predicament of Transformation Identity, GALATA INT' WORKSHOP Uluslararası Davetli konuşmacı
Pomegranate, First International Congress on Livable Environments and Architecture (LIVENARCH I) Uluslararası Davetli konuşmacı
Passive and Active Use of Natural Energy Sources in Buildings Eastern Black Sea Region as a Case Study, TIEES 96, First International Energy and Environment Symposium, Proceedings, KTÜ Uluslararası Tam metin bildiri
Orta Büyüklükteki İş Örgütleri İçin İdeal Plan Tasarımı, IV. Yapı ve Yaşam Uluslararası Kongresi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri
Nitelik Mekan İnsan, X. Yapı/Yaşam Uluslararası Kongresi, Bursa Uluslararası Davetli konuşmacı
Mimarlıkta Ekonomi ve Ekoloji Paradoksu, Mimarlık ve Ekonomi, M.Özdeniz (der), KTÜ Ulusal Tam metin bildiri
Mimarlık Eğitiminde Modernite Postmodernite Karşıtlığı, XV. Uluslar arası, Yapı/Yaşam Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri
Mimarlık Eğitiminde Katılmalı Tasarım, Tasarım ve İnsan Bilimleri, KTÜ, Trabzon Ulusal Tam metin bildiri
Mimari ve Çocuk Türkiye Örneğinde Çocuğun Mekan Örgütlenmesindeki Yeri, Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, B. Onur (der.), Ankara Üniversitesi, ÇOKAUM Ulusal Davetli konuşmacı
Mimari Tasarım Sürecinde Amaç Belirleme, Mimarlıkta Tasarım Eğitimi Semineri, KTÜ. Mim. Böl Ulusal Tam metin bildiri
Mimari İletişimde Eğitim Kurumlarının Rolü Öncelikler Stratejiler Taktikler, VIII. Uluslar arası Yapı/Yaşam Kongresi Uluslararası Davetli konuşmacı
Major Glocal Specifities Time Scale User Process of Globalization Urban Design and Local Specifities, 1st International Urban Design Meeting, Mimar Sinan University Uluslararası Tam metin bildiri
Küresel Dönüşümler Çağında Konut Sorunu, III.Konut Kurultayı, EMU-Türk Kıbrıs Mimarlar Odası Uluslararası Davetli konuşmacı
Kültür Değişim mi Yoksa Değişim Kültürleri mi, VII. Yapı/Yaşam Uluslararası Kongresi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri
Kimlik ve Farklılık Arasındaki Paradoksal İlişkiler İçinde Mimar Anlam Beğeni Kavramları, Mimar-Anlam-Beğeni, TSMD Ulusal Tam metin bildiri
Kent Mimari ve Çocuk, I. Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, İstanbul Valiliği Çocuk Vakfı Ulusal Davetli konuşmacı
Kadın Erkek Toplumsal İlişkileri ve Çevre Tasarımı, Çevre Yapı ve Tasarım, M. Pultar, (der.), ODTÜ ve Mimarlık Bilimleri Derneği, Ankara Ulusal Tam metin bildiri
İlköğretim Okullarında Boş Zaman Kavramının DerslikTasarımı Konusuna Etkileri, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi, ÇOKAUM, B. Onur (der.), Ulusal Tam metin bildiri
İlkokul Öğrencilerinin Okul Çevrelerini Bilişsel Olarak Değerlendirmelerinin Tasarımındaki Yorumu, V. Uluslara arası Yapı/Yaşam Kongresi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri
Is Stereotype Irreversible, International Symposium of Housing Research and Design Education Conference,South Bank Polytechnic Uluslararası Tam metin bildiri
Housing the Poor in Turkey Back to the Utopias Vol 2 1996 801 813, IAHS Congress Proceedings, METU. Uluslararası Tam metin bildiri
Güneş Enerjisi ve Üretim Politikamız, Güneş Enerjisi ve Çevre Dizaynı Sempozyumu, İTÜ, Mim. Fak Ulusal Tam metin bildiri
Giresun ve Olmak İstemek, Giresun Mimarlar Odası Paneli, Ulusal Davetli konuşmacı
Fiziksel Çevre Tasarımında Kalite ile İlgili Paradigmalar ve Ölçütlerle İlgili Sorunları, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İTÜ, Çevre ve Şehircilik Uyg. Ar. Merkez Ulusal Tam metin bildiri
Dönüşen Kimlikler Doğa Kent ve Sürdürülebilirlik, 21. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa Uluslararası Davetli konuşmacı
Doğu Karadeniz Bölgesi nde Yeşil Alan Sorunları ve Çözüm Önerileri, VII. Dünya Şehircilik Günü Kongresi Ulusal Tam metin bildiri
Designing With Men Women Social Relations in Mind, ICEP Program Abstract, Surrey U, Guildford Uluslararası Tam metin bildiri
Değerlendirme, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı III, 7-9 Aralık, Mimarlar Odası Yayını Ulusal Davetli konuşmacı
Deciphering of The Palimpsest Proposed As A Soft Method For The Information Gathering Phase of The Architectural Design Process, XIVth. YAPI/YAŞAM Kongresi Uluslararası Davetli konuşmacı
Çocukların Programlama ve Tasarlama Kararlarına Katılımı, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fak. Ulusal Tam metin bildiri
Çevre Tasarımında Kullanıcıyı Tanımlarken, Tasarım ve İnsan Bilimleri, KTÜ. IMF Ulusal Tam metin bildiri
Çevre Davranış Araştırma Tekniklerinin Mimari İletişim Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi, VIII. Uluslar arası Yapı/Yaşam Kongresi Kitabı Uluslararası Davetli konuşmacı
Cumhuriyet Çocuğunun Konut Anlayışı, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, B. Onur (der.), Ankara Üniversitesi, ÇOKAUM Ulusal Davetli konuşmacı
Climate as a Determinant in the Incorporation of Healthy Housing Requirements into Planning Policy and Regulations, Healthy Buildings'94, CIB Congress, Budapeşte Uluslararası Tam metin bildiri
Circulation Within, CICA Meeting, UIA 2011, TOKYO Uluslararası Davetli konuşmacı
Bölge Bazında Bir İyileştirme Politikası, VII. Uluslar arası Yapı/Yaşam Kongresi, Bursa Uluslararası Tam metin bildiri
Bina Proje Örgütü Kavramı ve Geliştirilmesi, Türkiye İnşaat Mühendisliği X. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı Ulusal Tam metin bildiri
Bayburt Evi Üzerine Bir İnceleme, Türkiye’de Son On Yılda Toplu Konut İncelemeleri Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri
Arena Mimar Anlam Beğeni, TSMD Ulusal Davetli konuşmacı
An Inquiry into the Design of Supportive Residential Environments Housing An Heritage for the Future Vitor Abrantes and Oktay Ural eds, XXV. IAHS Congress Uluslararası Tam metin bildiri
An Approach to Creativity Teaching in Architectural Education, Innovation in Higher Education Conference Uluslararası Özet bildiri
An Alternative Approach to Housing the Elderly, Report of the Third International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Accessibility Issues in Developing Countries, Tokyo Uluslararası Tam metin bildiri
Alternative Housing Systems Incorporating Cultural Change and Progress, Third International Congress on Human Ecology Uluslararası Tam metin bildiri
A Personal Account of Design Methods in Architectural Education in the Last Three Decades, International Congress of Livable Environments and Architecture (LIVENARCH III) Uluslararası Davetli konuşmacı
A Methodology Attempt For Re Thinking Architecture Rhetoric Reading 3rd Annual International Conference on Architecture, 3rd Annual International Conference on Architecture Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
The Sustainable Environment Association (SEA) Üye 2013
CICA (International Committee of Architectural Critics) Üye 2009
WA (World Architecture) Üye 2007
Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e.V (BTI) Üye 1996
TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yayın Kurulu Üye 1992 - 1995
IAHS (International Association of Housing Sciences) Üye 1990
CIB W84 Üye 1984
IAPS (International Association for the Study of People and Their Surroundings) Üye 1979
DRS (Design Research Society) Üye 1979
TMMOB-Mimarlar Odası Üye 1970

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2010 2011
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2003 2010
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 1989 1991

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Danışmanlık Danışman Bathonea Kazı Çalışmaları 2014
AKADEMİK PERSONEL T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2010
Berlin Modern Mimarisinin Yerinde incelenmesi-kitap ön hazırlığı DAAD-BAĞIMSIZ ARAŞTIRMACI Fachhochschule-Berlin 2008 2008
Berlin Moderrn Mimarisinin yerinde araştırılması DAAD-BAĞIMSIZ ARAŞTIRMACI Fachhochschule-Berlin 2002 2002
AKADEMİK PERSONEL T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1978 2010
Doktora Çalışması Desteği Bursiyer UPENN-Fulbright 1972 1977