Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Selin BİRGÜL BARAN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : selinbaran@beykent.edu.tr

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Düşünce tarzlarının panik bozukluğuyla ilişkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan Suriyeli sığınmacıların bilişsel etkilenme düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde premenstrual dönemdeki dikkatin premenstrual sendrom, duygudurum bozuklukları belirtileri ve menstrual siklusun özellikleri ile incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Madde kullanım bozukluğu tedavisi alan hastalarda duygu düzenleme güçlüğü ve borderline kişilik bozukluğu özelliklerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Madde kullanım bozukluğu tedavisi alan hastalarda dürtüsellik ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin meslek seçimlerinin ve geleceğe yönelik tutumlarının algılanan anne-baba tutumları ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ile otomatik düşünceleri ve stresle baş etme tarzları arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
18 yaş üzeri madde bağımlısı yetişkin bireylerde benlik saygısı ve sosyal uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Evli bireylerin algıladıkları sosyal destek ve kullandıkları savunma mekanizmalarının evlilik uyumu ile ilişkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Tiroid hastası olan ve olmayan kişilerde kişilik özellikleri, stres ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yetişkin bireylerin sosyotropik-otonomik (Bağımlı-özerk) kişilik özelliklerinin, algılanan duygusal istismar seviyeleri ve takıntılı olma düzeyleri ilişkisi üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kanser hastası olan kişilerin bağlanma stillerine göre psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evlilik biçimleri açısından evlilik uyumu, ilişkilerde yükleme tarzları ve psikolojik dayanıklılık değişkenlerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocukluk çağı travmalarının, kişilik özellikleri ve psikopatolojik durum ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Cinsel tutumların evlilik uyumuna ve cinsel işlev bozukluklarına etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Psikolojik dayanıklılık ve kişilik özelliklerinin alkol kullanımına etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı