Yerleşkeler

Prof. Dr. Selahattin SARI

Prof. Dr. Selahattin SARI
İktisat (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : selahattins@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Doktora 1987

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İKTİSAT BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2006

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Kriz ekonomisi kapsamında Körfez krizinin Türk turizmine etkileri Doktora 1999 Tamamlandı
Türkiye'de uygulanan teşvik tedbirlerinin yatırımlar üzerine etkisi ve değerlendirilmesi Doktora 1991 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Sağlık sektöründe meslek hastalıkları riskleri, karşılaşılan iş kazaları, alınan yasal önlemler ve bunlara yönelik çözüm önerileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık personellerinin sorumlulukları ve tıbbi hataların kurumsal itibar üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Ekonomik büyümenin gelir dağılımı ve işsizlik üzerine eşanlı etkisi: 1987-2016 yılları arasında Türkiye örneği Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
TÜRKİYE'DE VERGİLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ (2000-2017 DÖNEMLERİ) Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Türkiye`de iç borçlanmanın makro ekonomik etkileri Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Turizm serbest bölgesi Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Türkiye`de liberal iktisat politikalarının tarihi kökenleri Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
1980 sonrası Türkiye IMF ilişkisi: Bazı istikrar programlarının Türk ekonomisine etkisi Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Kıyı bankacılığı ve Türkiye uygulaması Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Yerel yönetimlerde özelleştirme ve Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Türkiye`deki özelleştirme uygulamaları, ekonomi açısından önemi ve Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.`nin özelleştirilmesi Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Türk bankacılık sistemi içerisinde kalkınma ve yatırım bankalarının analizi Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Enflasyonu önlemede mali araçların etkisi Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan dış ticaret politikaları ve bunların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: 1980 - 1995 Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Uluslararası factoring işlemleri ve Türkiye uygulaması Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrara yönelik maliye politikası uygulamalarının etkinliği Yüksek Lisans 1995 Tamamlandı
İktisadi gelişme sürecinde döviz kuru sistemlerinin Türkiye şartlarına göre değerlendirilmesi Yüksek Lisans 1995 Tamamlandı
Türkiye'de bölgesel dengesizlik sorunu ve kalkınmada öncelikli yöreler uygulaması Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Planlı dönemlerde yabancı sermaye politikaları ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Türkiye'nin sanayileşmesinde yabancı sermayenin rolü Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Dışa dönük sanayileşmede Türk tekstil sanayinin yeri ve önemi Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Türk serbest bölgeleri ve dış ticarete muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı
Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisine etkisi Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı
İlk kapitülasyonlardan cumhuriyete kadar dış borçlanmaların Türk dış ticaret politikasına etkileri Yüksek Lisans 1992 Tamamlandı
İşletmelerin büyümesinde ortaya çıkan organizasyon sorunları Yüksek Lisans 1991 Tamamlandı
Bazik refrakter tuğla üretiminde kalite kontrolü ve Konya Krom Mağnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.'de kalite kontrolü uygulaması Yüksek Lisans 1991 Tamamlandı
Avrupa Topluluğu'na entegrasyonda küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısal analizi ve karşılaşılan problemler Yüksek Lisans 1991 Tamamlandı
İstihdam politikası ve kamu kurumlarında istihdam şekilleri Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı
İhracatın teşvikinde T.C.Merkez Bankası'nın rolü Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı
Türk sermaye piyasası yatırım araçları ve Konya ilindeki anonim ortaklıkların finansal yapılarının sermaye piyasası yatırım araçları yönünden incelenmesi Yüksek Lisans 1989 Tamamlandı
Türkiye'de ihracatın finansmanı Yüksek Lisans 1989 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde personel yönetimi Yüksek Lisans 1989 Tamamlandı

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Euro-Asian Economies in Transition. Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Cambridge Scholars Publishing 2017
Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri-Türkiye Ekonomik Perspektifi Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası kırgızistan Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017
Avrasya ve Ön Asya Ülkeleri-Türkiye Ekonomik Perspektifi Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017
Central Asian Economies in Transition Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası Cambridge Scholars Publishing 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TÜRKİYE EKONOMİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 1
MİKRO Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 1
İKTİSADİ ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans 2018-2019 Türkçe 1
EKONOMİNİN TEMELLERİ Lisans 2018-2019 Türkçe 1
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2018-2019 Türkçe 1
İKTİSADİ RARAŞTIRMA PROJESİ Lisans 2015-2016 Türkçe 1
EKONOMİNİN TEMELLERİ Lisans 2015-2016 Türkçe 2
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İKTİSADİ RARAŞTIRMA PROJESİ Lisans 2014-2015 Türkçe 1
EKONOMİNİN TEMELLERİ Lisans 2014-2015 Türkçe 2
EKONOMİNİN TEMELLERİ Lisans 2014-2015 Türkçe 1
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2014-2015 Türkçe 3
TÜRKİYE EKONOMİSİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
MİKRO Lisans 2013-2014 Türkçe 3
İKTİSADİ ARAŞTIRMA PROJESİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
EKONOMİNİN TEMELLERİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
EKONOMİNİN ESASLARI Lisans 2013-2014 Türkçe 3
EKONOMİ SEMİNERİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2

Adı Kapsam Tür Yıl
Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi?,, International Conference on Economics Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri 24.07.2017
Özbekistan Ekonomisinin Dış Ticareti ve Rekabet GücündeGelişmeler, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri 22.08.2018
Kamu Harcamalarının Uluslararası Ticaret Üzerine Etkisi:Merkezi Asya, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri 22.08.2018
İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği, International Conference on Economics Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri 16.10.2017
ihracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği, international conference on eurasian economies Uluslararası Tam metin bildiri 11.12.2017
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkileri Orta Asya ve Kafkasya Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir inceleme, International Conference on Eurasian Economies 2012 Uluslararası Tam metin bildiri
Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi Türkiye nin Rusya ile ikili Ticaretinin İncelenmesi, İnternational Congress on Economics Finance and Bankıng Uluslararası Tam metin bildiri
Döviz Kuru Oynaklığı Rezerv Oynaklığı ve Reel Faiz Oranlarının Dış Ticaret Üzrindeki Etkileri Geçiş Ekonomileri Üzerine Uygulamalar, International Conference on Eurasian Economies 2013 Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türkiye Ekonomi Kurumu Üye 2013

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan 2014
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Rektör Yardımcısı 2007
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Bölüm Bşk. 2006
Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisat Bölüm Bşk. 2002 2005

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İktisat Böl.Başkanlığı, İİBF Yön.Kur.Üyesi,Hukuk Fak.Yön.Kur.Üyesi, Üniversite Senatörlüğü, Rektör Yrd. İktisat Böl.Başkanlığı, İİBF Yön.Kur.Üyesi,Hukuk Fak.Yön.Kur.Üyesi, Üniversite Senatörlüğü, Rektör Yrd. Beykent Üniversitesi 2006
İİBF Dekanlığı,Üniversite Yönetim Kur.Üyeliği ve Senatörlüğü İİBF Dekanlığı Kırgız-Türk Manas Üniversitesi 2002 2005
Hukuk Fakülktesi Anabilimdalı Başk. ve Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bil.Enst.Yön.Kur.Üyelikleri Hukuk Fakülktesi Anabilimdalı Başk. ve Bölüm Başkanlığı Gazi Üniversitesi 1997 2005
Genel Müdür BAŞBAKANLIK 1997 2001
Etibank Bankacılık Yönetim Kurulu Üyesi BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 1996 1997
Genel Sekreter KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR 1988 1996
Hukuk Fakülktesi Anabilimdalı Başk. ve Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bil.Enst.Yön.Kur.Üyelikleri Hukuk Fakülktesi Anabilimdalı Başk. ve Bölüm Başkanlığı Selçuk Üniversitesi 1987 1996