Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Samuray ÖZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : samurayozdemir@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tıpta Uzmanlık DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2007
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans 2001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans 1999

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2014

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Madde bağımlılığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Özel ve devlet hastanesinde çalışan doktorlarda tükenmişlik sendromu ve algılanan stres düzeyi arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hayal kurma mekanizmasının baş etme becerileri üzerinden depresyonla ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Madde bağımlılığı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören bireylerde benlik saygısı ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
MADDE BAĞIMLILIĞI NEDENİ İLE HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE DÜRTÜSELLİK VE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Taksi sürücülerinde tükenmişlik sendromu ile öfke ve saldırganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
MENOPOZA GİREN KADINLAR İLE MENOPOZA GİRMEYEN KADINLARIN BENLİK SAYGISI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
TRAVMA İLE ÇALIŞAN RUH SAĞLIĞI UZMANLARININ EGO DURUMLARI VE PSİKOLOJİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN DEPRESYON, ANKSİYETE VE BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Türk toplumunda 18 yaşından önce evlendirilmiş kadınların psikolojik iyi oluş düzeyleri ile benlik saygısı ve ebeveyn kabulü arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türkiye'de iç göçün bireylerde somatizasyon, bilişsel duygu düzenleme ve başa çıkma tutumları üzerine etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ergenlerde kardeşe sahip olma durumunun saldırganlık ve öznel iyi oluşla ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yaklaşık 5 yıldır evli olan bireyler ile 5 yıldan fazla bir süredir evli olan bireylerin evlilik uyumları ile cinsel doyumlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve duygusal zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite düzeyleri ile depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
OBEZİTENİN BORDERLİNE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DÜRTÜSELLİK İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Bağlanma stilinin yeme davranışı ve beden imajı ile ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
20-40 yaş arası psikolojik tedavi alan kadınlar ile almayanların depresyon, anksiyete ve benlik saygısı düzeyleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli çiftlerde evlilik uyumu, evlilik çatışma biçimi ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yetişkinlikte romantik ilişkiler ve depresyon arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Lise öğrencilerinin anksiyete ve utangaçlık düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yatalak hastalara bakım veren kişilerin öfke kontrolü ve depresyon düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
DEHB'li çocuğa sahip olan ve olmayan annelerin öfke kontrolü ve stresle başa çıkma becerilerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İnfertilite tedavisi görmüş gebeler ile fertil gebelerin prenatal dönemde anksiyete ve stresle başa çıkma tutumlarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Görücü usulü evlenen çiftler ile flört ederek evlenen çiftler arasındaki evlilik sonrası evlilik dinamiklerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin depresyon düzeyleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygı düzeyi ile benlik saygısı düzeyi ilişkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli bireylerin kişilik özellikleri ve problem çözme becerilerine göre evlilik uyumunun incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Özel bir okulda okuyan 2-6 yaş arasındaki çocukların saldırganlık düzeyleri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı alan ve almayan çocuklarda işitsel bellek ile DEHB arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travması, yakın ilişkilerdeki psikolojik eğilimler ve romantik ilişkilerdeki istismar davranışının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evlilik uyumunun kişilik özellikleri ve empatik eğilim açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Psikotik ve nevrotik bozukluğu olan hastaların bakım verenlerinde bakım veren yükü ve psikolojik semptomların karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerin bakım yükü ve tükenmişlik durumları arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çocuk sahibi olan ve olmayan evli kadınların ayrılma anksiyetesi ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye'de kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan psikologların iş doyumu, mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Otizmli çocuklarla çalışan öğretmenlerin işe adanmışlık, çocuk sevme ve empati eğilimleri arasındaki ilişki Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye'de serebral palsili çocukların bakım verenleri ile sağlıklı çocukların bakım verenlerinde depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kolejde eğitim gören lise öğrencileri ile devlet okulunda eğitim gören lise öğrencilerinin kişisel uyum, benlik saygısı ve liderlik düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Evli olan ve olmayan bireylerde karar verme stratejisinin psikolojik dayanıklılık üzerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Annelerin bağlanma düzeylerinin 6-16 yaş aralığındaki obez olan ve olmayan çocukların beslenme alışkanlıkları Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE VE BABALARIN DEPRESYON VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve benlik saygısının incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Zihinsel engelli çocuğu olan anne ve babaların depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Okulöncesi 4-6 yaş arası çocuklarda anne-baba tutumlarının; Akran ilişkilerine, sosyal uyum yeterliliklerine etkisinin araştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Şiddete uğrayan kadınların depresyon ve yalnızlık düzeylerinin evlilik uyumların etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Beden imajının üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu ve umutsuzluk üzerine etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Beyoğlu ilçesinde çalışan bireylerin aylık kazançları, çalışma süreleri ve yıllık izinlerinin depresyon ve mesleki doyum üzerine etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Evli bireylerde aldatma eğilimi ve cinsel yaşantılar Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Yatağa bağımlı olan hastalara bakım veren kişilerin depresyon düzeyi, bakım yükü ve bakım yükünü etkileyen faktörler Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ergenler ile ebeveynleri boşanmış çocuk ve ergenlerin travmatik yaşantılarının karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ergenlerde bağlanma stillerinin saldırganlık davranışları ve depresyon düzeyi ile ilişkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin benlik saygısı, umutsuzluk ve stresle başa çıkma düzeylerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışmanın evli kadınlarda depresyon, anksiyete ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Evli ve bekâr kadınlarda somatizasyon ve ilişkili faktörler Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ortaokul çağı çocuklarında bağlanma stilleri ve benlik saygısı Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Otizmli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin İşe Adanmışlık, Çocuk Sevme ve Empati Eğilimleri Arasındaki İlişki Özgün Makale 2017
Assessment of quality of life and depression in spouses of patients with ankylosing spondylitis Özgün Makale 2012
Kanser hastalarında majör depresyon yaygınlığı ve ilişkili etkenler Özgün Makale 2008
Psikiyatrik bakış açısıyla kronik hepatitler Derleme Makale 2008
Opioid Dependency with Posttraumatic Stress Disorder and Chronic Pain Comorbidity Derleme Makale 2008
The Prevalence of Posttraumatic StressDisorder and Posttraumatic Growth In Patients With Cancer Özgün Makale 2008
Brief Review of Serotonin Syndrome Derleme Makale 2008
B12 Deficiency in Capgras Syndrome: A Case Report Vaka Takdimi 2008
Serotonin syndrome associated with sertraline monotherapy at therapeutic doses Vaka Takdimi 2008
Post-traumatic Stress Disorder in Elderly Derleme Makale 2007
A current approach to serotonin syndrome Derleme Makale 2007
Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu Derleme Makale 2007
Psychiatric aspects of multiple sclerosis Derleme Makale 2007
Bipolar Bozukluk Karma Dönemlerinin Tanı veTedavisindeki Gelişmeler, V Singh ve CL Bowden Derleme Makale 2006
Psychiatric Morbidity and its Effect on the Quality of Life of Patients with Chronic Hepatitis B and Hepatitis C Özgün Makale 2006
Orgasm-induced Seizures: A Study of Six Patients Özgün Makale 2006
Severe liver enzyme elevations after three years of olanzapine treatment: A case report and review of olanzapine associated hepatotoxicity Vaka Takdimi 2006
Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Kullanılan Ölçeklere Genel Bir Bakış Derleme Makale 2005
Sertraline- and Mirtazapine-Induced Severe Neutropenia Vaka Takdimi 2005

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Psikoterapi Kuramları Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Sağlık Psikolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Psikoterapi Teknikleri I-II Lisans 2014-2015 Türkçe 4
Psikoterapi Kuramları Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Klinik Psikoloji I-II Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Aile Psikolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Adı Üyelik Durumu Yıl
Türk Tabipleri Birliği Üye 2014
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Üye 2011
Türkiye Psikiyatri Derneği Üye 2003

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) SAĞLIK BAKANLIĞI Mesul Müdür 2014 2015

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İstanbul ili Gayrettepe ilçesi Matbuat sokakta bulunan, Prof. Dr. Sedat Özkan tarafından kurulmuş olan psikiyatri ve nöroloji ağırlıklı tıp merkezinde 15 ay süreyle tam zamanlı psikiyatri uzmanı olarak çalışma Psikiyatri Uzmanı İstanbul Hümanite Tıp Merkezi 2014 2015