Yerleşkeler

Arş. Gör. Osman ULUÇAY

Arş. Gör. Osman ULUÇAY
Grafik Tasarım Bölümü|Araştırma Görevlisi
E-mail : osmanulucay@beykent.edu.tr