Yerleşkeler

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : ondergocgun@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Doktora TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1977
Yüksek Lisans 1973
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1968

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PROFESÖR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1996
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PROFESÖR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1988 1996
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DOÇENT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1982 1988
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1982 1982

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Denizli efsaneleri Doktora 2012 Tamamlandı
Ca'ferî'nin hayatı, eseri, edebî kişiliği ve divanının tenkitli metni Doktora 2003 Tamamlandı
Orhan Seyfi Orhon, hayatı, gazeteciliği, fikri ve edebi şahsiyeti, eserleri Doktora 1998 Tamamlandı
Cumhuriyet dönemi Türk romanında İttihad ve Terakki Doktora 1997 Tamamlandı
1. Tanzimat dönemi edebi eserlerinde insan motifi Doktora 1996 Tamamlandı
Tanzimat Dönemi süreli yayınlarından edebi dergilerle gazetelerdeki yazıların toplu bibliyografyası Doktora 1992 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Hıfzı Topuz'un basın, kültür ve edebiyat hayatı üzerinde bir tespit çalışması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın koltuğu" romanının tematik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Kiralık Konak" romanının tematik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Ömer Seyfettin'in on hikâyesi üzerine tematik çalışma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
ͨ ANTERNĀME 5. Cilt (İNCELEME-METİN-TIPKIBASIM) Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
GÜNGÖR DİLMEN'İN SEKİZ TİYATRO ESERİNDE OLAY ÖRGÜSÜ ve ŞAHIS KADROSU Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
AMASYALI ÂKİF DİVANI (İNCELEME-METİN-TIPKIBASIM) Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Ahmet Mithat efendinin müşedat romanının tematik açıdan incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Mevlana'nın mesnevi'sinde akıl ve gönül düalizmi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında aile ve çocuk eğitimi Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Halide Edib Adıvar'ın Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık; Peyami Safa'nın Sözde Kızlar, Cumbadan Rumbaya, Yalnızız romanlarında doğu-batı ikileminde eğitim problemlerinin karşılaştırılması Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Ziya Paşa'ya göre edebiyat ve insan eğitimi Yüksek Lisans 2010 Devam Ediyor
İlköğretim kurumlarının 6. sınıflarında okutulan yeni müfredata uygun Türkçe ders kitaplarının şekil ve içeriği, öğretmen kılavuz kitaplarında önerilen sorular üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Ziya Gökalp'ın şiir ve mektuplarında kadın ve çocuk eğitimi Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Lise hazırlık sınıfları Türkçe dersi ve ders kitapları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
4306 sayılı Sekizyıllık İlköğretim Kanunu`nun kabulünden sonra ilköğretim kurumlarının yedinci sınıflarında okutulan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Hikaye ve romanlarına yansıyan yönleriyle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun siyasi ve edebi hatıraları Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Feyzi Halıcı'nın hayatı edebi şahsiyeti ve eserleri Yüksek Lisans 1993 Tamamlandı
Namık Kemal'in Hürriyet gazetesindeki makaleleri Yüksek Lisans 1992 Tamamlandı
Abdülhak Hamid'in hususi mektupları ve bunlar üzerinde edebi kültürel tesbitler Yüksek Lisans 1991 Tamamlandı
Namık Kemal'in Tasvir-i Efkar ve Diyojen gazetelerindeki makaleleri Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı
Halil Nihad Boztepe'nin hayatı, eserleri ve fikirleri Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarında kültür kompleksi Yüksek Lisans 1988 Tamamlandı
Ebüzziya Tevfik Bey hayatı, fikri ve edebi şahsiyeti ile Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmed Midhat Efendi hakkındaki görüşleri Yüksek Lisans 1987 Tamamlandı

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Süleyman Nazif Hayatı Edebî Kişiliği Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler Ulusal Atatürk Kültür Merkezi 2010
Atatürk Milli Kültür ve Medeniyet Ulusal Pamukkale Ünv. Yay. 2010
Atatürk Gençlik ve Cumhuriyet Ulusal Pamukkale Ünv. Yay. 2010
Namık Kemal Ulusal Atatürk Kültür Merkezi 2009
Belgelerler Yeni Türk Edebiyatı Tarihi Ulusal Nisan Kitabevi 2007
Ziya Paşa nın Hayatı Eserleri Edebî Kişiliği Bütün Şiirleri ve Eserlerinden Açıklamalı Seçmeler Ulusal Külütür Bakanlığı 2001
Güzel Konuşma Sanatı Diksiyon Hitabet Ulusal Günce 2000
Namık Kemâl in Şairliği ve Bütün Şiirleri Ulusal Atatürk Kültür Merkezi 1999
Hususi Mektuplarına Göre Ziya Gökalp ın Hayat Görüşü Ulusal Türk Kültürü Araş. Ens. 1992
Türk Edebiyatı Araştırmaları C II Ulusal Selçuk Ünv. Yay. 1991
Türk Edebiyatı Araştırmaları C I Ulusal Selçuk Ünv. Yay. 1991
Hüseyin Rahmi Türk Büyükleri Ulusal Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1990
Şair Eşref Türk Büyükleri Ulusal Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1988
Namık Kemâl Türk Büyükleri Ulusal Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1988
Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu Ulusal Kültür ve Turizm Bak. Yay. 1987

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Türk Edebiyatında Modernleşme (Fecr-i Ati, Milli Edebiyat) Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Metin Okuma ve İnceleme Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Kültür Değişmeleri ve Halk Edebiyatı Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Cumhuriyet Öncesi Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Türkiye Türkçesinin Güncel Meseleleri Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Türk Dili ve Edebiyatı Semineri Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Tasavvuf Edebiyatı Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Cumhuriyet Öncesi Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Bölüm Başkanı, Ens. Müd. Dekan Yard. Öğretim üyesi, Sos. Bil. Ens. Müd. Selçuk Ünv. 1982 1996
Araştırma Görevlisi, Dr. Araş. Görev. Doççent Öğretim Üyesi Atatürk Ünv. 1973 1982