Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Okay DURMAN

Dr. Öğr. Üyesi Okay DURMAN
Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : okaydurman@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora ÖZEL HUKUK (DR) 2008
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ÖZEL HUKUK (DR) 2002
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans HUKUK PR. 1998

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT MEF ÜNİVERSİTESİ 2014 2016
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2009 2014
HUKUK (YL) (TEZLİ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 2009
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005 2006
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1999 2003

Makale Adı Tür Yıl
İhalenin Feshi Davasının Taşınmazın Tesciline Engel Olması Özgün Makale 2018
659 Sayılı KHK Uyarınca İdarenin Taraf Olduğu Adli Uyuşmazlıklarda Sulh Özgün Makale 2016
Ticaret Şirketi Hisselerinin Teslimi Hakkındaki İlamların İcrası Özgün Makale 2014
Tüketici veya Kefili Aleyhine Açılan Davalar ve İcra Takipleri Özgün Makale 2013
Güncel Tebligat Sorunları Hakkında Öneriler Özgün Makale 2012
İsviçre Hukuk Muhakemeleri Kanunu Basitleştirilmiş Usul Hükümlerinin Değerlendirmeleri Özgün Makale 2011
İhtiyati Tedbirde ve İhtiyati Tedbirden Sonra Açılan Davada Görevli Mahkeme Özgün Makale 2010
Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Vatandaş Devlet Eşitliği Özgün Makale 2004
The Role of Soft Law in Globalisation Özgün Makale 2004

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Oniki Levha Yayıncılık 2009
Kadastro Kanunu Şerhi Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Adalet Yayınevi 2007
İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Beta Basım Yayım 2003
Yargıtay Kararları Işığında Kadastro Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Beta Basım Yayım 2002

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
MEDENİ USUL HUKUKU Lisans 2018-2019 Türkçe 5
İCRA VE İFLAS HUKUKU I Lisans 2018-2019 Türkçe 5
MEDENİ USUL HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 5
İCRA VE İFLAS HUKUKU I Lisans 2017-2018 Türkçe 5
MEDENİ USUL HUKUKU Lisans 2016-2017 Türkçe 5
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İCRA VE İFLAS HUKUKU II Lisans 2016-2017 Türkçe 5
İCRA VE İFLAS HUKUKU I Lisans 2016-2017 Türkçe 5
Milletlerarası Tahkim Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku II Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku I Lisans 2012-2013 Türkçe 3
İcra ve İflas Hukuku II Lisans 2012-2013 Türkçe 3
İcra ve İflas Hukuku I Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Avukatlık Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Temel Hukuk Bilgisi Önlisans 2011-2012 Türkçe 2
Milletlerarası Tahkim Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku II Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Medeni Usul Hukuku I Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Introduction to Law Lisans 2011-2012 İngilizce 3
Temel Hukuk Bilgisi Önlisans 2010-2011 Türkçe 2
Milletlerarası Tahkim Hukuku Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Önlisans 2010-2011 Türkçe 3
Temel Hukuk Bilgisi Önlisans 2009-2010 Türkçe 2
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Önlisans 2009-2010 Türkçe 3
Ticari İşletmenin Devri Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tebligat Hukuku Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 01.07.2013
Tüketici ve/veya Kefili ALeyhine Açılan Dava ve İcra takiplerinde Tüketicinin Hukuki Konumu, 2. Tüketici Hukuku Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 01.04.2013
Mağdur Çocuğun Medeni Usul Hukukundaki Durumu, Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu Ulusal Tam metin bildiri 01.02.2004
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler, 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KONFERANSLARI Ulusal

Adı Üyelik Durumu Yıl
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Üye 2013