Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ganimet Nilay YÜCENUR

Dr. Öğr. Üyesi Ganimet Nilay YÜCENUR
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : nilayyucenur@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. 2011
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2006
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2004

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 2016 2016
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005 2011

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türkiye'de yapılması planlanan sualtı akıntı enerji tesisi kurulumu için SWARA ve WASPAS yöntemleri ile yer seçimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
An integrated solution with SWARACOPRAS methods in renewable energy production: City selection for biogas facility Özgün Makale 2020
An integrated solution for space shuttle launching ramp Özgün Makale 2019
Integrating Fuzzy Prioritization Method and FMEA in the Operational Processes of an Automotive Company Özgün Makale 2019
ÜRETİCİ SEÇİM PROBLEMİ: TÜRK GIDA SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK Özgün Makale 2017
Turizm Sektöründe Strateji Seçimi için Bulanık Veriler Yardımıyla Hiyerarşik Ağ Modeli ve SWOT Analizi: Türkiye Örneği Özgün Makale 2017
Sigorta Sektöründe Kasko Poliçe Seçimi için Bulanık Mantık Temelinde Üç Farklı Çözüm: AHP – ANP – VIKOR Yöntemleri ve Türkiye’den bir Uygulama Özgün Makale 2016
Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment Özgün Makale 2012
Risk-Based Evaluation of Turkish Agricultural Strategies using Fuzzy AHP and Fuzzy ANP Özgün Makale 2012
A new geometric shape-based genetic clustering algorithm for the multi-depot vehicle routing problem Özgün Makale 2011
Supplier selection problem in global supply chains by AHP and ANP approaches under fuzzy environment Özgün Makale 2011
ÇOK DEPOLU ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GENETİK ALGORİTMA VE KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONUNDAN OLUŞAN MELEZ ALGORİTMA TASARIMI Özgün Makale 2011
Hizmet değerinin müşterilerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile ölçülmesi Özgün Makale 2011
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE STRATEJİK POLİTİKA SEÇİMİ İÇİN SWOT ANALİZİ İLE ENTEGRE EDİLMİŞ BULANIK AHP/BULANIK ANP Özgün Makale 2010
Multi-Criteria Evaluation of Land Cover Policies Using Fuzzy AHP and Fuzzy ANP: The Case of Turkey Özgün Makale 2009
Selection of the most suitable distribution channel using fuzzy Analytic Hierarchy Process in Turkey Özgün Makale 2008

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Lisans 2017-2018 Türkçe 3
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Lisans 2017-2018 Türkçe 3
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Lisans 2017-2018 Türkçe 3
ERGONOMİ VE İŞ ETÜDÜ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
ERGONOMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
ERGONOMICS Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Yöneylem Araştırması II Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Yöneylem Araştırması I Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Ergonomics Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Verimlilik Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Productivity Management Lisans 2015-2016 İngilizce 3

Adı Kapsam Tür Yıl
A Proposed Model to Measure Service Quality in Passenger Transportation, 4th International Logistics and Supply Chain Congress – ILC2006 Uluslararası Tam metin bildiri 29.11.2006
Personnel Empowerment in Human Resources Management, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems – IMS2006 Uluslararası Tam metin bildiri 29.05.2006
A Fuzzy Decision Making System for Selection of the Best Gelcoat Manufacturer, 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems – IMS2006 Uluslararası Tam metin bildiri 29.05.2006
Implementation of Quality Function Deployment in a Design Stage of an Ergonomic Screwdriver, 11th International Symposium on Quality Function Deployment – ISQFD2005 Uluslararası Tam metin bildiri 26.09.2005
A Fuzzy Approach to Determination of the Supplier in TQM, 9th International Research/Expert Conference on “Trends in the development of machinery and associated Technology” – TMT2005 Uluslararası Tam metin bildiri 26.09.2005
Selection of Water Utilization Strategy with Fuzzy AHP and Fuzzy ANP Methodologies under Global Warming Risk, 12th International Research/Expert Conference on Trends in the Development of Machinery and Associated Technology-TMT2008 Uluslararası Tam metin bildiri 26.08.2008
Selection of Turkish Agricultural Strategy with Fuzzy AHP Methodology, 1th International Conference on Risk Analysis and Crisis Response - RACR2007 Uluslararası Tam metin bildiri 25.09.2007
Supplier Selection in Food Sector Using a Fuzzy Model, 3th International Logistics Supply Chain Congress 2005 – LMSCM2005 Uluslararası Tam metin bildiri 23.11.2005
Selection of the Most Suitable City for a Nuclear Power Plant by using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Network Process (ANP) Methodologies, 8th International FLINS Conference on Computational Intelligence in Decision and Control Uluslararası Tam metin bildiri 21.09.2008
Evaluation of Suppliers for Risky Spaces in Construction Projects with AHP and ANP under Fuzzy Environment: Case from İstanbul, The 15th International Logistics and Supply Chain Congress – LMSCM2017 Uluslararası Tam metin bildiri 19.10.2017
A Fuzzy Model for Single Facility Layout Problem, 35th International Conference of Computers Industrial Engineering – CIE2005 Uluslararası Tam metin bildiri 19.06.2005
Strategy Selection Process for Companies after a Partnership with Fuzzy AHP Methodology, 3th International Conference on Business, Management and Economics – ICBME2007 Uluslararası Tam metin bildiri 13.06.2007
A Fuzzy Model For Evaluation of Department Performance, 3th International Conference on Business, Management and Economics – ICBME2007 Uluslararası Tam metin bildiri 13.06.2007
Bir Otomotiv Firmasının Operasyonel Süreçlerine Stratejik Yönetim Anlayışı Çerçevesinde HTEA Uygulaması, 16. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 12.10.2016
A Structural Equation Model for Measuring Service Quality in Passenger Transportation, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics on a Global - Regional Perspective Uluslararası Tam metin bildiri 12.02.2009
Supplier Performance Evaluation with Fuzzy Analytical Hierarchy Process, 5th International Logistics and Supply Chain Congress –LMSCM2007 Uluslararası Tam metin bildiri 08.11.2007
A Fuzzy Model for Selection of the Storage Place in Logistics Sector, 5th International Logistics and Supply Chain Congress – LMSCM2007 Uluslararası Tam metin bildiri 08.11.2007
The Cruise Port Place Selection Problem with Extended VIKOR and ANP Methodologies under Fuzzy Environment, International Association of Engineers, World Congress on Engineering-WCE2011 Uluslararası Tam metin bildiri 06.07.2011
Tekstil Sektöründe Müşteri Talepleri için Bulanık Kalite Fonksiyonu Göçerimi Uygulaması., 2th Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi - 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon Ulusal Tam metin bildiri 06.02.2007
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu ile Turizm Endüstrisinde Strateji Seçimi, 2th Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi - 21. Yüzyılda Sistem ve İnovasyon Ulusal Tam metin bildiri 06.02.2007
Doğal Afet ve Güvenlik Riski Altında İstanbul’un İki Büyük İlçesi Arasındaki Toplu Ulaşım Araç Seçiminde Bulanık VIKOR Yöntemi, 37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi Ulusal Özet bildiri 05.07.2017
Oyun Teorisi ile Tekstil Sektöründe Rekabetçi İş Stratejileri, 26. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 03.07.2006
Selection of the Development Strategy by Using AHP and ANP Processes under Fuzzy Environment, 9th International FLINS Conference on Computational Intelligence Foundations and Applications Uluslararası Tam metin bildiri 02.08.2010
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu ile Katı Atıklar için En Uygun Tesis Yerinin Seçimi., 27.Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 02.07.2007

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Firma sahibi ve fotoğrafçı Mutlu Masal Fotoğrafçılık 2012 2016