Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BOZOK

Dr. Öğr. Üyesi Nihan BOZOK
Sosyoloji (İngilizce) Bölümü|Bölüm Başkanı
Sosyoloji (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : nihanbozok@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora SOSYOLOJİ (DR) 2015
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 2008
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisans KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2004

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2015
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2010 2013

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Meme kanseri tanısı konmuş kadın hastaların tanı sonrası hastalık deneyimi ile değişen yaşamları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Herkesle ve Kimsesiz, Türler Arasında ve Kökensiz Siborg: Donna Haraway’in Düşüncesinde Feminist Bir Beden Politikasının İmkânları Özgün Makale 2019
Edebiyat, Hastalıkları Yaşama Döndürebilir mi? Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat Romanı Örneği Özgün Makale 2019
The household, the street and the labour market: masculinities and homosocial solidarity networks of Afghan migrant boys in a squatter neighbourhood in Istanbul Özgün Makale 2019
“Göçmen İstekleri” Yaklaşımı Işığında Beykoz, Karasu Mahallesi’ndeki Refakatsiz Afgan Göçmen Çocukların Yaşamlarını Sürdürme Mücadeleleri Özgün Makale 2018
Avrupalı Cadıların Bostanları, İstanbullu Kocakarıların Çiçek Aşısı ve Cinchon Kontesinin Kınakına Ağaçları: Modern Tıp Tarihi Kadınları Neden Yazmadı? Özgün Makale 2018
Füruzan’ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde Eşyalara ve Mekânlara Yazılan Toplumsal ve Duygusal Yaşantılar Özgün Makale 2017
Zorunlu Göç, Sorunlu Karşılaşmalar: Hisar Köyü, Nevşehir’deki Suriyeli Göçmenler Örneği Özgün Makale 2016
Aylak Adam ve Tuhaf Bir Kadın Sokaklarda Gezinirken: Aynı Sokaklar[da] Farklı Deneyimler[le]. Özgün Makale 2015
Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü. Özgün Makale 2014
Biyo-İktidara Özgü Bir Özne(l)leşme Pratiği Olarak Popüler Sağlıklı Yaşam Söylemi Özgün Makale 2011
Bedenle Mücadeleye Dönüşen Bir Yaşlanma Pratiği. Özgün Makale 2009

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri:Dicle Koğacıoğlu Kitabı Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası İletişim Yayınları 2019
Ütopyalar: Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası İletişim Yayınları 2018
Aileyi Anlamak: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Nobel Yayıncılık 2018
Sudan Sebepler:Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası İletişim Yayınları 2016

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Women in Economic and Business Life Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Social Change and Modernisation Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Qualitative Research Techniques Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Professional Orientation and Introduction to Sociology Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Gender Studies Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Demografi ve Nüfus Dinamikleri Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Contemporary Sociological Theories Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Social Change and Modernisation Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Professional Orientation and Introduction to Sociology Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Political Sociology Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Küreselleşme Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Kuramsal Sosyoloji ve Antropoloji Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Demography and Dynamics of Population Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Demografi ve Nüfus Dinamikleri Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Çağdaş Sosyoloji Kuramları Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Contemporary Sociological Theories Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Türkiye Tarihine Sosyolojik Bakış Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Social Change and Modernisation Lisans 2016-2017 İngilizce 3
Sağlık Sosyolojisi ve Antropolojisi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Modernite ve Tüketim Toplumu Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Küreselleşme Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Kalkınma Sosyolojisi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Göç Sosyolojisi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Demografi ve Nüfus Dinamikleri Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Çağdaş Sosyoloji Kuramları Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Türkiye Tarihine Sosyolojik Bakış Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Sosyal Antropoloji Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Professional Orientation and Introduction to Sociology Lisans 2015-2016 İngilizce 2
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Nitel Araştırma Teknikleri Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Kalkınma Sosyolojisi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Demografi Nüfus Dinamikleri Lisans 2015-2016 Türkçe 3

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Türkiye’de Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma -Tübitak 1001 ULUSAL 15.12.2014 15.09.2017
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Diğer (Ulusal) ULUSAL 02.09.2013 30.04.2014
Refakatsiz Afgan Göçmen Erkek Çocuk ve Gençlerin Ulusaşırı Göçmenlik Deneyimlerinde İstanbul’daki Call Shopların İşlevi ve Call Shoplardaki Toplumsal Cinsiyet Rejimi Diğer (Uluslararası) ULUSLARARASI 01.07.2019 -

Adı Kapsam Tür Yıl
Pharmaceuticalization Of Society Through The Popular Healthy Life Discourse: The Case Of Turkey, The Second ISA Forum Of Sociology: Social Justice And Democratization. Uluslararası Özet bildiri 30.07.2012
Changing Patterns of Vitality in the Postmodern Times: Discussing “the Organs without Bodies” through Nikolas Rose’s Theory of Molecular Biopolitics, European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination. Uluslararası Özet bildiri 28.08.2015
Ethos of Departure” and “Ethos of Reception”: Stratified Migration Experiences of Syrian Migrants in Göçtepe, Istanbul., IMISCOE Workshop “Aspirations Within The Context Of Changing Refugee Migration Dynamics”. University of Antwerpen, Centre for Migration and Intercultural Studies. Anvers, Belçika. Uluslararası Özet bildiri 25.11.2017
Bargains With the State and the Neighbours: The Story of Two Villages on the Georgia-Turkey Border, European Sociological Association 12th Conference: Differences, Inequalities and Sociological Imagination. Uluslararası Özet bildiri 23.08.2015
Considering Transbiology Narratives in Turkey via Nikolas Rose’s Molecular Biopolitics, 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change. Uluslararası Özet bildiri 20.08.2013
Challenging Hydro Electric Power Stations Through the Memorial Knowledge of Elderly Women: The case of Turkey, 11th European Sociological Association Conference: Crises, Critique and Change. Uluslararası Özet bildiri 20.08.2013
With the Silences, Murmurs, Sighs of Elderly Women: A Discussion on Feminist Epistemology, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies Uluslararası Tam metin bildiri 15.12.2015
Endless Bargains on Belonging ‘This Side’ or ‘Other Side’: The Case of Georgian - Turkish Border in Hopa, Crossing Borders: History, Dialogue Of Languages And Culture 5th International Scientific Conference On The Border Of The EU Uluslararası Özet bildiri 15.05.2012
Canlılığın ve Bedenin Postmodern Tıp Pratikleriyle Yeniden Tasarlanması: Organ Nakilleri Örneği ve Moleküler Biyo-Politika Tartışmaları, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 15.03.2017
Modernitenin Beden Projesinin Günümüze Yansıması: “Yaşlanmayan Beden” Fikrine Eleştirel Bir Bakış., VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri 12.11.2009
Enforced Adulthood After Post-War Migration: Unaccompanied Male Afghan Child Asylum Seekers in Karasu Neighborhood, Istanbul., Children and War: Past and Present Third International Multidisciplinary Conference. Uluslararası Özet bildiri 12.07.2015
Tersyüz Eden, Bozan, Eğip Büken Tutunma Stratejileri: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Deneyimleri, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ulusal Özet bildiri 10.12.2011
Standing, Feeling, Looking, Listening, Transforming: On the Means of Feminist Methodology, 7th International Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place Culture Uluslararası Özet bildiri 10.10.2019
A Feminist Transition from Pages to Streets in Turkey., 10th European Feminist Research Conference. Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies and Dispossessions. Uluslararası Özet bildiri 10.09.2018
The Missing, the Present and the Hoped: Three Different Family Modalities of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in Karasu Neighborhood, Istanbul, The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Uluslararası Özet bildiri 08.06.2016
Biyografilerin ve Yapısal Süreçlerin İç İçeliğinde Biçimlenen Stratejiler: Genç Kadınların Yetiştirme Yurdu Yaşantıları, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar. Ulusal Özet bildiri 07.10.2013
“Brotherhood” for Survival: Homosocial Solidarity Networks of Afghan Unaccompanied Young Male Migrants in a Shantytown in İstanbul, Turkey., The Third ISA Forum Of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Uluslararası Özet bildiri 06.06.2016
Considering the Gendered Survival Processes of Unaccompanied Afghan Migrant Minors in a Squatter Neighborhood in Beykoz, Istanbul with Migrant Aspirations Theory., “Migration, Social Transformation and Differential Inclusion in Turkey”. Istanbul Policy Center Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Initiative. İstanbul, Türkiye. Uluslararası Özet bildiri 03.10.2018
Türkiye’de Modernleşme ve Endüstrileşmeyi Bütünleşik Süreçler Olarak Şeker Fabrikaları Üzerinden Okumak: Ankara Şeker Fabrikası Örneği, 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi Ulusal Özet bildiri
Sosyal Medyanın Yaralı Hikaye Anlatıcıları Üzerine Netnografik Bir Çalışma: Instagram’da kanserledans Etiketi Örnekleminde Hastalık Anlatıları, IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri
Cadı Ağacı’nın Sesiyle: “Ne Ölü Değil(d)im, Ne de Hiç Yaşama(dı)m!”, I. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Ayla Kutlu Edebiyatı Ulusal Özet bildiri
Ankara’da Bir Ev, Evde Bir Kadın, Kadının Aklında Geçmiş…, II. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Erendiz Atasü Edebiyatı Ulusal Özet bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Erasmus Koordinatörü 2015
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2015 2016