Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Nihan AYTEKİN
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : nihanaytekin@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
EGE ÜNİVERSİTESİ Doktora HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR) 2010
EGE ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ Lisans HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 2002

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2015
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2009

Makale Adı Tür Yıl
Reklamda Cinsel Çekiciliklere Eleştirel Bir Yaklaşım Özgün Makale 2018
Reklam Müziğinde Kültürel Motiflerin Kullanımı ve Marka Kişiliğinin Sunumu Özgün Makale 2012
Biyomimetik Pazarlama ve Yeni Doğa Derleme Makale 2011
Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişim Özgün Makale 2007

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Reklamda Doğa İmgesinin Sunumu Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü 2012
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları Küresel Bölgesel ve Yerel Perspektifler Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 2009

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Müşteri İlişkileri Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Kitle İletişimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İletişim Teknolojileri ve e-iş uygulamaları Lisans 2015-2016 Türkçe 2
International Commerce Concepts I Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Halkla İlişkiler Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Etkili Sunum Teknikleri Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Çevre ve Ekoloji Lisans 2015-2016 Türkçe 2
International Commerce Concepts II Lisans 2014-2015 İngilizce 3
International Business Case Studies II Lisans 2014-2015 İngilizce 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Yeterince Hayvan Fazlasıyla İnsan Vücut tüylerinden arınmaya yönelik ürünlerin reklamlarında duygular beden ve iktidar, Çevre ve Kültür 2015 - Sekizinci Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri 31.08.2015
Pazarlama İletişimi Açısından Ekoturizm, Ege Üniversitesi Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 21.10.2007
Deniz Feneri Derneği ve Pazarlama İletişimi Stratejileri, Çanakkale Üniversitesi 4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 19.09.2007
Where do animals live in the world of advertisement, 8th International Conference on Advances in Social Sciences (ICASS) Uluslararası Özet bildiri 14.08.2015
Recruitment Advertisement as a New Promotion Tool, Yaşar Üniversitesi 3rd International Conference on Business, Management and Economics Uluslararası Özet bildiri 12.07.2007
Tiksindirici Olanı Yok Etmek Kendimizi Temizlemek Detan ve Domestos Reklamları Örneğinde Bir Güç Savaşı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Third International Conference in Communication and Media Studies: (Re(Making and Undoing of Peace/Conflict Uluslararası Tam metin bildiri 11.04.2013
Body Emotions and Power Communicating Gender in the Advertisements of Body Hair Removal Products, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies Uluslararası Özet bildiri 09.09.2015
Cinematic Tale of a Migration Istanbul Memories Food and Identity in Politiki Kouzina A Touch of Spice Bir Tutam Baharat, Ege Universitesi 10th International Cultural Studies Symposium Uluslararası Özet bildiri 04.04.2005
Reklam Mesajlarının Algılanmasında İletişimsizlik Kültürel Yanlış Anlamalar, Doğu Akdeniz Üniversitesi 2nd International Conference in Communication and Media Studies: Communication in Peace/Conflict in Communication Uluslararası Tam metin bildiri 03.06.2007
Free Zone for Youth But at what cost, European Communication Research and Education Association (ECREA) Children, Adolescents and Advertising Symposium Uluslararası Özet bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
European Marketing Academy Üye 2015 - 2016
Communication Institute of Greece Üye 2015
International Environmental Communication Association (Uluslararası Çevre İletişimi Derneği) Üye 2014 - 2016
Animals Society Institute (Hayvan ve Toplum Enstitüsü) Üye 2014 - 2015
European Communication Research And Education Association Üye 2011

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ Bölüm Başkan Yardımcısı 2015

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Öğrencilerin staj, mezunların iş bulmalarına CV hazırlama, mülakat teknileri vs. konularda bilgi vererek destek olma, okulun hedef kitlesi (liseler, işletmeler, diğer myo'lar vd.) ile etkin kurumsal iletişimini sağlama Birim Sorumlusu Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Kariyer Koordinatörlüğü 2005 2009