Yerleşkeler

Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU

Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU
Mimarlık (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : nihalarioglu@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora MİMARLIK BÖLÜMÜ 1993
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans MİMARLIK BÖLÜMÜ 1979
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans MİMARLIK BÖLÜMÜ 1975

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
EĞİMLİ ÇATILAR İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR BİTÜMLÜ ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ ÖNERİSİ Doktora 2019 Devam Ediyor
Tarihi kagir cephelerdeki bozulmaların ifadelendirilmesi için bir model önerisi ve modelin Galata-Pera bölgesindeki 19. yüzyıl yapılarında sınanması Doktora 2017 Tamamlandı
Risk yönetimi çerçevesinde Türkiye'de mevzuata uygun bir güvenli tasarım modeli Doktora 2014 Tamamlandı
Geri dönüştürülmüş PET lifi-alçı kompozitlerin özelliklerinin belirlenmesi Doktora 2013 Tamamlandı
Konut inşaatlarında imalat kalite kontrol amaçlı kullanılabilecek bir bilgisayar programının geliştirilmesi Doktora 2013 Tamamlandı
Sürdürülebilirlik kavramı bağlamında geri kazanılmış agregalı beton Doktora 2013 Tamamlandı
Masif ahşap parkelerin boyutsal kararlılığının araştırılması Doktora 2010 Tamamlandı
Türkiye'de yetişen Sarıçamdan üretilen lamine ahşap kirişlerin mekanik özelliklerinin araştırılması Doktora 2005 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Parçalı ahşap çatı kaplama malzemesinin uygulama yöntemleri ve çevresel etkenler altındaki dayanımlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Akıllı yapı kabuğunda cephe bileşeni olarak kullanılan akıllı camların seçimi için sistem önerisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Çağdaş kabile konutlarının doğal yerel veriler bağlamında analizi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Güneş evlerindeki dış duvar sistemlerinin analizi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kentsel dönüşüm kapsamında dıştan ısı yalıtım uygulamalarının irdelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
AB bütünleşik ürün politikası çerçevesinde Türkiye'de yapı ürünlerine yönelik politikaların incelenmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yapı malzemesi üretiminde kullanılan bor türevlerine yönelik çalışmaların analizi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Yangın kompartımanlarının yalıtımında kullanılacak yangın durdurucuların seçimi için yöntem önerisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
High performance polymeric materials for architectural membrane application Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Az katlı ofis binaları için modüler çift kabuk cephe sistemi geliştirmesi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Mağaza cephelerinde kullanılan cephe malzemelerinin detay çözümlerine yönelik analizi Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Ahşabın yaşam döngüsü çerçevesinde koruma ve onarım metotlarının analizi Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Sürdürülebilirlik kapsamında çevresel ürün bildirgelerinin yapı sektöründe uygulanması: Türkiye için öneri Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Metal levhanın çatı kaplama malzemesi olarak analizi Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Enerji etkin duvar sistemlerinin çok katlı yapılara uygulama olanaklarının araştırılması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Hava tabakalı dış duvarlar: Tuğla örneği Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Analysis of materials used in mosaic making Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Doğu Karadeniz bölgesi geleneksel konutlarının iyileştirilmesine yönelik yapım sistemi ve malzeme kullanımı analizi - örnek konutların mevcut durum değerlendirmesi Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
PVC yer kaplamalarının değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Yapı döşemelerinde hasar analizi Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Döşeme kaplama malzemeleri için geliştirilmiş ürün geliştirme sürecinin uygulanabilirliğinin araştırılması Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Çatıda kullanılan polimer kökenli levhaların karşılaştırmalı analizi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Modüler koordinasyon açısından kaplama malzemelerinin boyutsal analizi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Konutların yapım aşamasında kalite kontrole yönelik süreç analizi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Mardin kireç taşının yapı taşı olarak araştırılması Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
İç duvar elemanı tasarım ve yapım süreci analizi - kompozit panel Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Erken Bizans Dönemi Horasan harçlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Yapı sektöründe kullanılan enformasyon sistemlerinin sistematiklerinin analizi Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Kültür merkezlerinde mekan ölçeğinde malzeme analizi: Büyük Salon örneği Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Çatı kaplama malzemesi seçim kriterlerinin belirlenmesi Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Duvar ve döşeme tasarımında malzeme seçim yardımcılarının belirlenmesi Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Alüminyum giydirme cephe sistem seçiminde uygulama öncesi süreç analizi Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Dünya ve Türkiye ölçeğinde doğal taş ve seramik kaplama malzemelerinin sektörel analizi Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Yapıda kullanılan malzemenin sürdürülebilirlik kapsamında oluşum enerjisi açısından incelenmesi Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Eskimiş betonarme yapılarda yıkımın planlanması Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Çimento harçlarının niteliklerinin iyileştirilmesi Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Geleneksel konaklar ile günümüz villalarının sistem düzeyinde karşılaştırmalı analizi Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Malzeme özelliklerine dayalı ürün geliştirme sürecinin analizi Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Yapı işlerinde iş güvenliği açısından risk değerlendirmesi ve alınacak önlemler Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
Türkiye'deki kalıcı prefabrike konut sistemlerinin örnek bazında analizi ve değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
İstanbul'da 1999 Doğu Marmara depremi sonucu hasar gören bazı binalara ait betonların özelliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Çok katlı konut yapılarında şönt bacalar üzerine bir değerlendirme Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Yüksek yapıların kullanım sürecindeki durumlarının değerlendirilmesine yönelik bir yöntem Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının eski ısı yalıtım yönetmeliği'nde önerdiği tip döşeme kesitlerinin değerlendirilmesi, yeni yönetmelik ve TS 825'e göre yeniden önerilmeleri Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
İç mekanda kullanılabilecek duvar kaplama malzemelerinin akılcı seçim açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Bileşen düzeyinde bina iç bitirme malzemelerinin seçiminde birim fiyat analizlerinin kullanım olanaklarının araştırılması Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
The Effect of Cyclic Relative Humidity Exposure, Sanding and Grooving on the Dimensional Stability of Solid Wood Parquet Özgün Makale 2018
Quality Control Analysis during Housing Construction Process Özgün Makale 2018
Discussion on the paper entitled A correlation Between P wave velocity impact strength index slake durability index and uniaxialcompressive strength by Sharma and Singh Özgün Makale 2010
Evaluation of Strength Criteria for Very High Strenght Concretes under Triaxial Compression Özgün Makale 2007
Evaluation of the Ratio Between Tensile Strenght and Compressive Strenght for Concretes up to 120 MPa and its Application in Strength Criterion Özgün Makale 2006
Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Elastik Modül Basınç Dayanımı Oranının Araştırılması Özgün Makale 2006
Evaluation of the Ratio Between Splitting Tensile Strenght and Compressive Strenght for Concretes up to 120 MPa and its Application in Strength Criterion Özgün Makale 2006
A Method Concerning the Preservation Restoration Works of the Stones Used in Historical Buildings Özgün Makale 2006
A Research About A Method for Restoration of Traditional Lime Mortars and Plasters A Staging System Approach Özgün Makale 2006
A Discussion of In Place Modulus of Elasticity of High Performance Concrete Bridge Paper by Eria A Hughs Zhiyong Liang Rola L Idriss and Craig M Newtson Özgün Makale 2006
A Reply to N Yüzer and K W Day of Evaluation of the Ratio Between Tensile Strenght and Compressive Strenght for Concretes up to 120 MPa and its Application in Strength Criterion Özgün Makale 2006
Engineering Mystery of Architect Sinan s Küfeki Shell Limestone Özgün Makale 2005
A Proposal for Value Estimation of Cooperative Houses Özgün Makale 2005
Yüksek Dayanımlı Betonların Kırılma Zarflarının Analitik Şekilde Belirlenmesi Özgün Makale 2004
Depremden Yıkılan Bazı Binalara Ait Beton Molozlarının Fiziksel Büyüklükleri Özgün Makale 2003
A Discussion of The Paper New Strength Model Based onWater Cement Ratio and Capillary Porosity Özgün Makale 2003
Betonda Çekme Basınç Dayanımı Oranının İrdelenmesi Özgün Makale 2002
17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depreminde Yapılan Arama Kurtarma Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesi Özgün Makale 2001
A Discussion of The Paper Concrete Strength by Combined Nondestructive Methods Simply and Reliably Predicted Özgün Makale 2001
Akışkanlaştırıcı ve Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri İçeren Betonların Mühendislik Özellikleri Özgün Makale 2000
Zemin Sıvılaşması I Özgün Makale 2000
Zemin Sıvılaşması II Özgün Makale 2000
Hava Sürükleyici Katkılı Betonlarda Karışım Suyu Basınç Dayanımı Hava İçeriği İlişkileri Özgün Makale 2000
Aktif Fayların Depremsellik Parametrelerinin Kestirilmesi Özgün Makale 1999
Mimar Sinan ın Taşıyıcı Olarak Kullandığı Küfeki Taşının Mühendislik Gizemi Özgün Makale 1999
Küfeki Taşının Analizi Şehzade Camisi Örneği 2 Özgün Makale 1999
Normal ve Yüksek Dayanımlı Betonlarda Numune Şekil Boyut Etkisi Özgün Makale 1999
Küfeki Taşının Dayanıklılık Analizi Şehzade Camisi Örneği 1 Özgün Makale 1999
MCR 37 Discussion On Scale Effects in Uniaxially Compressed Concrete Specimens Özgün Makale 1999
Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirmesi III Özgün Makale 1998
Betonun Başlangıç Teğet Modülünün Yarı Amprik Yolla Kestirilmesi Özgün Makale 1998
Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirmesi II Özgün Makale 1998
Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirmesi I Özgün Makale 1998
Dış Kabukta Malzeme Seçimi ve İlkeleri Özgün Makale 1998
Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilmesi ve En Aza İndirilmesi İçin Çıkış Yollarının Araştırılması Özgün Makale 1997
Kooperatif Konutlarının Kıymet Takdiri ve Bir Değerlendirme Yöntemi Önerisi Özgün Makale 1997
Habitat II ve Dünya Sorunu Hızlı Kentleşme Özgün Makale 1996
Procedure for Selecting Building Product Özgün Makale 1996
Yapı Dış Kabuğunun Oluşturulmasında Çevresel Etmenler İşlevler Beklenen Özellikler ve İlişkileri Özgün Makale 1995
1992 Dünya Sinema Verilerinin Kısa Bir Değerlendirilmesi Özgün Makale 1994
Yüksek Binalarda Malzeme Kullanım Eğilimleri Özgün Makale 1994
Çevre Dostu Doğalgaz Özgün Makale 1993
Yapı Ürünlerinin Kalite Sorunu Özgün Makale 1993
Ülkemizde Yapı Ürünlerinin Enformasyon Sorunu ve Ürün Enformasyonunda Kullanılabilecek Bazı Sistemler Özgün Makale 1992

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Researches on Science and Art in 21st Century Turkey Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Gece Kitaplığı 2017
Çırağan/ Küçük Mecidiye Camii 2012- 2015 Restorasyon Çalışmaları Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Oksijen Matbaacılık 2017
Deprem ve Kurtarma İlkeleri Bölüm(ler) Ulusal evrim 2000
Çözümlü Beton Agregaları Problemleri Ulusal evrim 1999
Soba Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Soba Baca Tasarımı Açısından İrdelenmesi ve İlk Yardım İlkeleri Bölüm(ler) Ulusal TMMOB Maden Mühendisleri odası 1998
Yapıda Isı Korunumunun Enerji Tasarrufu Açısından Önemi ve Hava Kirliliğine Etkisi Bölüm(ler) Ulusal TMMOB, Maden Mühendisleri Odası 1995

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yapı Sistemlerinde Malzeme Seçim Yöntemleri Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Yapı Malzemesi II Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Uygulama Projesi Lisans 2013-2014 Türkçe 8
Proje II Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Proje I Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Uygulama Projesi Lisans 2012-2013 Türkçe 8
Yapı Malzemesi Lisans 2011-2012 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2010-2011 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2008-2009 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2007-2008 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2006-2007 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2005-2006 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2004-2005 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2002-2003 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2001-2002 Türkçe 4
Yapı Malzemesi II Lisans 2000-2001 Türkçe 4
Yapı Malzemesi Lisans 2000-2001 Türkçe 4

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Geri dönüştürülmüş PET lifiyle güçlendirilmiş alçı kompozitlerin analizi BAP ULUSAL -
Alçı Katkılı Kerpiç Yapı Malzemesine Uygun Mekanize İnşaat Teknolojisinin ve Standartlarının Belirlenmesi TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL -

Adı Kapsam Tür Yıl
“ Sürdürebilirlik Çerçevesinde Tarihi Ahşap Yapıların Koruma Ve Onarımı Sürecinde Kullanılabilecek Bir Yöntem”,, XXXVII. IAHS World Concress on Housing, Uluslararası Tam metin bildiri 24.09.2011
Yapı “Ürünlerine Yönelik Sürdürebilir Bir Yeni Ürün Geliştirme Süreç Modelinin Karşılaştırmalı Analizi: Döşeme Kaplamaları İçin, XXXIX. IAHS World Concress on Housing, September 2013, Milan,Italy Uluslararası Tam metin bildiri 20.09.2013
EVALUATION OF BORON COMPOUNDS AS ADDITIVES IN BUILDİNG MATERİAL PRODUCTION WITHIN THE CONTEXT SUSTAINABILITY, 41.IAHS WORLD CONGRESS ON HOUSING, Uluslararası Tam metin bildiri 16.09.2016
NANOTECHNOLOGİES SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AND MODERN BUILDINGS SKINS, THE 2nd.INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS,ENERGY AND ENVIRONMENTS(ICMEE 13)YOKOHAMA.JAPAN Uluslararası Tam metin bildiri 09.08.2013
Investigate and promote new construction technologies by representing and introducing innovative façade-roof element and polymeric membrane materials "., Sánidad Cientifica de la Sociedad Espánola, Madrid, Spain, 2014. Uluslararası Tam metin bildiri 05.09.2014
Yapıda Bileşen Düzeyindeki İç Bitirme Malzemelerinin Birim Fiyat Analizleri Yardımıyla Seçimi, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Ulusal Tam metin bildiri
Yapı ve Yapı Ürünlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Teknikler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi IX. Mühendislik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Yapı Ürünlerinin Seçiminde Çevresel Etmenlerin Önemi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Yapı Ürünlerinin Seçimi ve Ürün Seçiminde Kullanılabilecek Bazı Yöntemler, Restorasyon ve Malzeme Seçimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Yapı Ürünleri Denetim ve Bilişim Sistemi, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Yapı Dış Kabuğunun Oluşturulmasında Çevresel Etmenler İşlevler Beklenen Özellikler ve İlişkileri Yapıda Dış Kabuk Semineri, Yapı Endüstri Merkezi, Seminer Bildirileri Ulusal Tam metin bildiri
The Usage Trends of Materials in High Rise Buildings, XXX IAHS World Congress on Housing Uluslararası Tam metin bildiri
The Role of Public and Private Sector Sources in Architectural Education, Engineering Education in the Third Millenium 28. Internationalen Symposiums, Ingenieurpädagogık 99 İstanbul Uluslararası Tam metin bildiri
The Analysis Of The Formation Of The Low Floor Buildings Within The Sustainability, XXXIV IAHS World Concress on Housing, Emphasizing Urban Housing Uluslararası Tam metin bildiri
Sürdürülebilirlik Kavramı Anlayışında Beton Endüstrisinin İrdelenmesi, 11.Beton Prefabrikasyon Sempozyumu, Prefabrikasyonda Tasarım Olanakları Ulusal Tam metin bildiri
Mimar Sinan ın Taşıyıcı Olarak Kullandığı Küfeki Taşıyıcının Mühendislik Gizemi, Mimar Sinan Dönemi Yapı Teknikleri Semineri Ulusal Tam metin bildiri
Mimar Sinan ın Seçtiği Taş Küfeki ve Çekme Dayanımı, Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri
İri Agreganın Basınç Dayanımının Beton Elastik Modülüne Etkisi, 2. Ulusal Kırmataş Sempozyumu’99 Ulusal Tam metin bildiri
In Situ Determination of Concrete Strength by a Combined Non Destructive Method, XXXII IAHS World Concress on Housing, Sustainability of the Housing Projects Uluslararası Tam metin bildiri
Evaluation of the Engineering Concrete Norwegian Coucnete Assocation Tilknyttef NIF Norway Properties of the very High Strongth Concrete c170 Produce at the Yapı Merkezi Inc, 5th International Symposıum on Utilization of High Strength/High Performance Uluslararası Tam metin bildiri
Evaluation of the Types of Floor Section Suggested in the Old Heat Insulation Regulation of Public Work Administration and Suggestion on the New Regulation and TS 825, ISWA World Environment Congres and Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri
Earthquake Resistant wooden building, XXIX IAHS World Congress in Ljubljana is Housing in Constant Evolution Uluslararası Tam metin bildiri
Dünyadaki Geri Kazanılmış Agrega Üretim ve Politikalarının Gözden Geçirilmesi ve Ülkemiz Açısından İrdelenmesi, 1. Ulusal Kırmataş Sempozyumu’ 96 Ulusal Tam metin bildiri
Design for Deconstruction in Old Reinforced Concrete Structures in Turkey, XXXIII IAHS World Concress on Housing, Transforming Housing Environments Through Desing Uluslararası Tam metin bildiri
Çok Katlı Konut Yapılarında Şönt Baca Uygulama Sorunları ve Deprem Etkisi, 2.Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu,Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği Ulusal Tam metin bildiri
Çimento Esaslı Malzemelerin Mekan Oluşturulmasında Kullanım Yerlerinin Analizi, Beton 2004 Kongresi Ulusal Tam metin bildiri
Crushed Prefabricated Concrete Elements as Recycled Aggregates for High Strength Concrete, International Symposium on Industrial Minerals and Building Stones Uluslararası Tam metin bildiri
Conservation and Restoration Material Used in Historicial Buildings Evaluation of Lime Mortar Plasters, New Perspectives to Save the Cultural Heritage, CIPA 2003, International Symposium Uluslararası Tam metin bildiri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Eski Isı Yalıtım Yönetmeliğinde Önerdiği Tip Döşeme Kesitlerinin Değerlendirilmesi Yeni Yönetmelik ve TS 825 e Göre Yeniden Önerilmesi, 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi ,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Ulusal Tam metin bildiri
Analysis Evaluation of the Usage Areas of Cemend Based Materials in Forming Spaces, XXXII IAHS World Concress on Housing, Sustainability of the Housing Projects Uluslararası Tam metin bildiri
An Analysis Of The Concrete Industry In The Context Of Sustainable Development, XXXIV IAHS World Concress on Housing, Emphasizing Urban Housing Uluslararası Tam metin bildiri
A Methot that Can Be Used in the Performans Evaluation of Artificial Environment Performans, ISWA World Environment Congress and Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri
A Method Concerning The Preservation and Restoration Works of The Stones Used in Historical Buildings, International Symposium on Industrial Minerals and Building Stones, Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
International Assocation for Housing Science Üye 2005 -