Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SUNDU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : mustafasundu@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON (DR) 2013
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) 2002
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1993

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Personel memnuniyetinin iş verimliliği üzerine etkisi: Özel hastane uygulaması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hizmet pazarlamasında kalite algısının müşteri sadakatine etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolü Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Finans dışı şirketlerde kurumsal risk yönetimi ve örnek risk matrisi uygulaması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Entelektüel sermayenin inovasyon yeteneğine etkisinde yönetim bilişim sistemleri memnuniyet düzeyinin rolü Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Psikolojik sermayenin iş tatminine etkisinde otantik liderliğin düzenleyici etkisi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Bilgi teknolojileri kabulü ve yenilikçilik algısının üretim yeteneğine etkisi: Tekstil sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde iş yükünün hasta güvenliği üzerindeki etkisi: Fatih bölgesi üzerinde bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ DÜZEYİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE DUYGUSAL EMEĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view Özgün Makale 2019
THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE FACTOR PERSONALITIES AND ALIENATION TO WORK OF NURSES IN TEACHING AND RESEARCH HOSPITALS Özgün Makale 2018
TÜKETİCİ KARAR VERME STİLİ İLE DÜŞÜNME STİLİ İLİŞKİSİ Özgün Makale 2017

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Management and Technological Challenges in the Digital Age Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası CRC Press-Taylor Francis Group. 2018
İşletmelerde Kurumsallaşma ve Uluslararasılaşma Süreci Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay Yayıncılık 2017

Adı Kapsam Tür Yıl
Kaotik Ortamlar İçin Karar Verme Model Önerisi: Doğal Karar Verme, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 27.05.2017
Tüketici Karar Verme Stili İle Düşünme Stili İlişkisi, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 06.05.2017
İş Yerinde Mükemmeliyetçilik: Fenomenolojik Bir Yaklaşım, 5.Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 04.11.2017

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2016 2017