Yerleşkeler

Arş.Gör. Aziz Mücahit BAKIR

İşletme (Türkçe) Bölümü|Araştırma Görevlisi
E-mail : mucahitbakir@beykent.edu.tr