Yerleşkeler

Doç. Dr. Mine M. AFACAN FINDIKLI

Doç. Dr. Mine M. AFACAN FINDIKLI
İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi, İşletme (İngilizce) Bölümü|Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi|Dekan Yardımcısı
E-mail : minefindikli@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME BÖLÜMÜ 2012
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) 2007
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Lisans 2003
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Önlisans SOSYAL BİLİMLER VE DAVRANIŞ BİLİMİ BÖLÜMÜ 1994

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) YARDIMCI DOÇENT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2015
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2013
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 2009
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 2008
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007 2008
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2005 2008

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Kaynak bağımlılığı parametreleri ile firma performansı ilişkisinde üretici-tedarikçi arası ilişkisel normların aracı etkisi Doktora 2018 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
İşletmelerde eğitim ve geliştirme uygulamalarının çalışanların örgütsel destek algısı ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi: Yazılım sektörü çalışanları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK ALGININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KUŞAKLAR VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER KARŞILAŞTIRMASI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İşveren marka yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul'da hizmet sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Karanlık liderlik ölçeği: Çalışan algısı üzerine bir ölçeklendirme çalışması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Özel ve kamu hastanelerinde yatan hasta memnuniyetinin karşılaştırılması: Edirne ili örneği Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Metal sektöründe sendikal faaliyetlerin 1990-2002 ve 2003-2017 dönemleri açısından incelenmesine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Elektronik insan kaynakları uygulamalarının örgütsel çıktılar üzerindeki etkileri: Türkiye'de yabancı iştirakli sigorta şirketlerinde bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik algıların çalışan memnuniyeti üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında mobbing algısının iş tatmini üzerindeki etkisi: Kamu hastanesinde bir araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hizmet sektörü çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik ilişkisi: İstanbul örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Zaman yönetimi ile yöneticinin kişisel performans ilişkisi: İstanbul tekstil sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Uçuş emniyeti açısından ekip kaynak yönetimi uygulamalarının kabin ekibi üzerindeki etkisine ilişkin bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
KARİYER YÖNETİMİ KAPSAMINDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK ALGILARIN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özgün Makale 2018
The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Enterprise Insurance In Turkey Özgün Makale 2018
Human resource differentiation: A theoretical paper integrating co-workers’xx perspective and context Özgün Makale 2018
İŞVEREN MARKA YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İSTANBUL’DA HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Özgün Makale 2018
Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’xxde Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Özgün Makale 2017
WORK MEANING CONCEPT AND A TRANSLATION SCALE ANALYSIS OF VALIDITY AND RELIABILITY IN TURKISH VERSION Özgün Makale 2017
İş Tatmininin, Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Aracılık Rolü Özgün Makale 2017
SAGLIK ÇALISANLARINDA MOBBING ALGISININ IS TATMINI ÜZERINDEKI ETKISI: KAMU HASTA Özgün Makale 2017
İŞ TATMİNİN, ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİKİŞKİSİNDE ARACILIK ROLÜ Özgün Makale 2017
Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması Özgün Makale 2016
The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction, job stress and intention to leave Özgün Makale 2016
Impact of Task conflict on Job Satisfaction: Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits Özgün Makale 2016
Sürdürülebilirlik Bakış Açısıyla Bir Sosyoloji Kitabının Değerlendirilmesi Kitap Kritiği 2015
EFFECT OF TASK CONFLICT ON CO WORKER TRUST INFORMATION ACQUISITION JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE Özgün Makale 2015
Yöneticiler İş Aile Çatışmasını Nasıl Yönetmeli Turizm Sektörü Örneği Özgün Makale 2015
Exploring the consequences of work engagement the role of relational resources and team work performance Özgün Makale 2015
THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL Özgün Makale 2015
A STUDY ON MEDIATOR EFFECT OF THE REVERSE LOGISTICS ACTIVITIES ON PERFORMANCE Özgün Makale 2015
THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKET ORIENTATION ANDORGANIZATIONAL INNOVATION THE ROLE OF THE SHR PRACTICES Özgün Makale 2014
Örgüt Kültürü Algısı Ve Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi Özgün Makale 2014
ALGILANAN LI DER DESTEG I VE ALGILANAN O RGU TSEL DESTEK I LE I S TEN AYRILMA NI YETI I LI S KI SI NDE O RGU TSEL O ZDES LEMENI N ARACILIK ROLU I STANBUL DA KAMU C ALIS ANLARI U ZERI NE BI R ARAS TIRMA Özgün Makale 2014
Psikolojik Sermayenin İş Tatmini İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Özgün Makale 2013
Relations with stakeholders ın Turkey The sample of ISE 50 INDEX Özgün Makale 2013
İMKB 50 de Yer Alan Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapılanmaları Özgün Makale 2010
Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment Özgün Makale 2010

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Kriter 2019
Management and Technological Challenges in the Digital Age Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası CRC Press-Taylor Francis Group. 2018
Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası IGI Global 2018
İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Beta 2017
ARMSTRONG’xxUN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EL KİTABI Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Nobel Yayınevi 2017
Technological Challenges and Management Matching Human and Business Needs Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Taylor Francis Group, CRC Press 2016
İŞ DEĞERLERİ ve ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Ulusal Beta 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 1
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 1
YÖNETİM VE ORGANİZASYON Lisans 2016-2017 Türkçe 3
STRATEJİK YÖNETİM ve İŞLETME POLİTİKALARI Lisans 2016-2017 Türkçe 1
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İKY Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 1
mesleki Oryantasyon ve İşletme Yönetimi Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 1
İŞ HAYATINDA ETİK Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İKY Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 1
araştırma yöntemleri ve etik Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Şebeke Oluşturma ve Taşıma Sistemleri Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Stratejik Yönetim Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İKY Metodoloji ve Uygulamaları Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İKY Lisans 2015-2016 Türkçe 9
Sebeke Ağı Oluşturma Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Sağlık İşletmelerinde İKY Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
İş Hayatında Etik Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
İKY Metodoloji ve Uygulamaları Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
İKY Lisans 2014-2015 Türkçe 9
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2013-2014 Türkçe 6
Şebeke Oluşturma ve Taşıma Sistemleri Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Sağlık İşletmelerinde İKY Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Gümrük mevzuatı ve Yönetmeliği Lisans 2013-2014 Türkçe 6
Değişim Yönetimi Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
The Relation Between Market Orientation and Organızatıonal Innovation The Role of The SHR Practices, 11th International Conference On Knowledge, Economy and mangement Uluslararası Tam metin bildiri 30.11.2013
Örgüt Kültürünün Örgütsel Çift Yönlülüğe Etkisi Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi, 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 30.05.2013
An mı Anlam mı, 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 30.05.2013
Psikolojik Sermaye ile Mesleki ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkiler Meslek Yaşamı Projesinin Aracılık Etkisi, 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 25.05.2012
Paylaşılan Vizyon Ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Örgütsel Öğrenme Engelleri Üzerine Etkileri Deniz Taşımacılığı Yapan Bir Örgütte Bir Pilot Araştırma, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri 25.05.2012
İş Yaşamında Mutluluk Psikolojik Sermaye Ve İş Çevresinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma, 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 25.05.2012
I yi Askerlerden İyi Oyunculara Örgütsel Vatandas Lık Davranıs I İçin 1980 2010 Yılları Arası Bir Yazın Taraması Ve Aras Tırma Metodolojisine Yönelik Bir Öneri, 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 25.05.2012
A Qualitative Analysis Of Charismatic Leadership İn Creative Teams The Case Of Turkish TV Series Directors, Internatıonal Conference On Leadership, Technology and Innovation Management (ICLTIM) Uluslararası Tam metin bildiri 25.05.2012
Effect of Task Conflict on Co Worker Trust Information Acquisition Job Satisfaction and Intention to Leave, Seventh Annual General Business Conference Uluslararası Tam metin bildiri 17.04.2015
Çalışanların İş Yaşam Dengesinin İş Yaşamındaki Mutlulukları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri, 1. Örgütsel Davranış Kongresi-SAU Ulusal Özet bildiri 15.11.2013
The Mediating Role of Solidarity on the Relationship between Resource Dependence and Innovatiion Performance, 14.INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE Uluslararası Tam metin bildiri 14.07.2018
Impact of Task Conflict on Job Satisfaction Mediating Effect of Positive Emotions While Controlling Personality Traits, Eighth Annual General Business Conference Uluslararası Tam metin bildiri 14.04.2016
The effect of the meaningfulness of work on job satisfaction job stress and intention to leave, 5th World Conference on Business, Economics and Management Uluslararası Tam metin bildiri 12.05.2016
Otomotiv Sektöründe Kadın Yönetici Olmak, Giresun Üniversitesi 1. Kadın Sempozyumu Ulusal Özet bildiri 08.03.2017
Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan Performansı Pozitif Duyguların Aracı Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Özet bildiri 07.11.2014
Zaman yönetimi ile iş performansı ilişkinde sanal aylaklığın aracılık etkisi Sağlık sektöründe bir araştırma, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 06.11.2015
Psikolojik sözleşme ve önemi duygusal emek psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 06.11.2015
The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour The Mediating Role of Person Organization Fit, 10. International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri 06.01.2015
The Mediating Effect of Job Satisfaction On The Relation Between Organizational Justice Perception And Intention To Leave, 12th International Strategic Management Conference, ISMC Uluslararası Tam metin bildiri 03.12.2016
Examining Organizational Innovation and Knowledge Management Capacity The Central Role of Strategic Human Resources Practices SHRPs, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management Uluslararası Tam metin bildiri 01.11.2013
THE RELATIONSHIPS AMONG EMOTIONAL LABOR PERCEIVED PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH AND PERCEIVED IN ROLE PERFORMANCE A RESEARCH IN RETAIL AND SERVICE SECTOR EMPLOYEES IN ISTANBUL, TCSSE International Conference of Social Science and Education Uluslararası Tam metin bildiri
The Mediating Roles of Solidarity and Intellectual Capital on the Relationship between Resource Dependency Sub-dimensions and Innovation Performance, 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Uluslararası Tam metin bildiri
The Effects Of Electronic Human Resources Practices On Organizational Outcomes: A Study On Foreign Entreprise Insurance Companies In Turkey, 13th International Conference On Knowledge, Economy and Management Uluslararası Tam metin bildiri
Subordinate Trust in Supervisor and Organization with its Effects on Subordinate Perception of Psychological Empowerment, International Conference on Social Sciences (ICSS) Uluslararası Özet bildiri
Resource Dependence Theory, Firm Performance And Producers-Suppliers Relationships, 14th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri
Organizations feat. Social Entrepreneurs: An ‘Engagement Model’ Suggestion for Social Well-Being, 26th EBES CONFERENCE Uluslararası Özet bildiri
Metal Sektöründe Sendikal Faaliyetlerin 1990-2002 Ve 2003-2017 Dönemleri Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, ASOS, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri
Exploring the outcomes of electronic human resource management E HRM, 11 th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri
Çalışanların algıladıkları stres düzeyinin tükenmişlik hissini etkilemesinde iş anlamının aracı etkisi, 4. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
PERYÖN - Bilgi Yönetimi Grubu Üye 2011
Galatasaraylılar Derneği Üye 1993

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) Bölüm Bşk. 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2017
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü 2016
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2014
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2014

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Yönetici asistanı Özgen Sigorta 2001 2002
İşletme sahibi Cem Apart 2001 2007
Hasta Danışmanı Memorial Hastanesi /IVF Bölümü 2000 2001