Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞCI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞCI
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : mehmetbagci@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ 2014
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) 2006
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans HUKUK (YL) (TEZLİ) 2006
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans 1998
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Lisans ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1989

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türk İdare Hukuku açısından planlama, kentsel dönüşüm, ilgili mevzuat irdelenmesi ve çözüm önerileri Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
VERGİ AHLAKI VE VERGİ UYUMU AÇISINDAN YAPILANDIRMA KANUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN İDARİ YAPTIRIMLARI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İdari para cezaları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde çerçevesinde aile hayatına saygı hakkı kapsamı Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Genel sağlık sigortasına eleştirel bir bakış Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türk ceza kanununa göre aile içinde küçüğü terbiye yetki sınırlarının aşılmasının müeyyideleri Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
BİR MESLEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİ OLARAK ORDU YARDIMLAŞMA KURUMUNUN HUKUKİ STATÜSÜ VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ YERİ Özgün Makale 2018
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Vazife Malullüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler Özgün Makale 2016
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Aylıkların Birleşmesi Özgün Makale 2016

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SGH da Kısa ve uzun Vadeli Sigorta Kollarının Güncel Sorunları Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 2
İş Hukuku Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
İş Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İş Hukuku Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
İş Hukuku Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 1
İnsan hakları ve Kamu Hürriyetleri Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Anayasa Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyon ve Hukuka Giriş Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Dallarının Güncel Sorunları Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Lisans 2016-2017 Türkçe 1
Hukukçular İçin Seminer Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 1
Anayasa Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Lisans 2015-2016 Türkçe 1
İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Hukukçular İçin Seminer Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Anayasa Hukuku Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
İş Hukuku Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Senato Üyesi 2016 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2016 2018

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Subay 1989 1989 2015