Yerleşkeler

Prof. Dr. Levent ÜRER

Prof. Dr. Levent ÜRER
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : leventurer@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) 1995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 1987
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 1985

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2014
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ PROFESÖR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2005 2013
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1996 2005

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Sosyal inşacılık: Vatandaş oluşturma sürecinde eğitimin rolü ve erasmus öğrenim hareketliliği Doktora 2019 Tamamlandı
Çevresel güvenlikte sınıraşan bir tehdit algısı: Nükleer zarar Doktora 2018 Tamamlandı
Etnik grup çelişkisi: Ruanda örneği ve bölgesel etkileri Doktora 2018 Tamamlandı
Afrika siyasetinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin etkisi Doktora 2016 Tamamlandı
İsmail Gaspıralı ve Kırım Tatar Millî Hareketi Doktora 2014 Tamamlandı
Sosyalist hareketlerin etnik kimlik ve azınlık meselelerine yaklaşımlarının geçmişi ve bugünü: Bir paradigma değişimi Doktora 2014 Tamamlandı
21. yüzyılda değişen kamu diplomasisi anlayışının Türk dış politikasına yansıması Doktora 2014 Tamamlandı
Uluslararası bir sorun olarak İran'ın nükleer programının analizi ve Orta Doğu bölgesine etkileri Doktora 2013 Tamamlandı
Politik liderlik ve bir politik lider olarak Bülent Ecevit Doktora 2013 Tamamlandı
Zorunlu göçler ve Türkiye'de Dersim 1938 örrneği Doktora 2012 Tamamlandı
Karadeniz havzasında rekabet analizi; işbirliği söylemlerinin bölgesel çatışma beklentilerine yansıması Doktora 2012 Tamamlandı
Gelişen piyasalarda neoliberalizm ve demokratikleşme Doktora 2012 Tamamlandı
1940-1946 yılları arasında Türkiye'de köylü eğitimi: Ulus-devlet inşaasında Köy Enstitüleri'nin yeri Doktora 2011 Tamamlandı
Yugoslavya'da sosyalizmden kapitalizme geçiş: Özyönetim uygulaması Doktora 2009 Tamamlandı
Avrupa Birliği dış politikasında enerji faktörü Doktora 2009 Tamamlandı
Türk Gümrük Mevzuatı'nın Topluluk Mevzuatı'na uyumu Doktora 2007 Tamamlandı
Milli güvenlik stratejisi -bir denge sanatı- Doktora 2002 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Hava yollarında çalışan kabin memurlarının iş sağlığı ve güvenliği algılarının incelenmesine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık sektörü çalışanlarının uyku kalitesinin tükenmişlik sendromuyla ilişkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Hastanelerde malzeme alımı ve stok yönetiminin incelenmesi kamu hastanelerinde bir alan araştırması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Stratejik istihbaratın teorik çerçevesi: Ulusal kamu politikalarında istihbaratın rolü Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Avrupa yerel yönetimler yerindenlik ilkesi çerçevesinde Türkiye'de yerel yönetimler Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Bir kamu hastanesinde yatan hastalarda otelcilik hizmetlerinin hasta memnuniyeti üzerine etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kadın ve toplumsal katılım sorunları: Yerel yönetim çözümleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarının motivasyonu ve motivasyonel öncelikleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türk dış politikasında Turgut Özal Dönemi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye de bilgi edinme kanunu uygulamaları ve AB ile karşılaştırılması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türk kimliğinin inşasında Türk sinemasının rolü: Tarihi filmler ve Cüneyt Arkın örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İnsan hakları bağlamında Avrupa Birliği'nin yasadışı göç politikası: Türkiye örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
26 Ağustos 1896 Osmanlı Bankası baskını ve etkileri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekmeleddin İhsanoğlu örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İngiliz Okulu perspektifinden 1919-1929 arası dönemde uluslararası sistemin yapısının analizi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Faşist estetik: Leni Riefenstahl filmleri üzerine bir inceleme Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Rousseau'nun toplum sözleşmesinin Fransız İhtilali üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Avrupa Birliği göç politikaları: Almanya'daki Türk işçileri Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Avrupa Birliği göç politikası kapsamında Fransa'nın göç politikası Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Bir regülasyon modeli olarak kamusal taşıyıcılık Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye'de özel güvenlik hizmetleri ve uyum sorunları Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Uyuşturucu kaçakçılığının uluslararası ilişkilere etkisi üzerine bir çalışma Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Türkiye'de yerel yönetimler ve demokratikleşme sürecine etkisi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
İhracat ve yatırım için diplomasi: Türkiye'nin ticari diplomasi uygulaması Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Kadın derneklerinin kadın siyasal yaşama etkisi, KA-DER örneği Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılışını hazırlayan uluslararası gelişmeler Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Türkiye İsrail ilişkileri'nin Ortadoğu çatışma sürecine etkisi Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Devletlerin güvenlik algılamasında enerji kaynaklarının rolü: Hazar Havzası örneği Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
ABD'nin Ermeni politikası 1890-1920 Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Bakü I. Doğu Halkları Kurultayı ve Kafkasya'da Sovyet etki alanının inşası Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
İkinci dünya savaşı sonrası çok partili yaşama geçişteki dış etkenler Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak Kıbrıs sorununun çözümüne etkisi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Türk Ermeni ilişkileri ve ilişkileri dönüştüren terör süreci Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
İran'da şah sonrası nükleer enerji politikası Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
II. Dünya Savaşı`ndan günümüze Türkiyenin ABD ve Rusya ile siyasi ilişkileri Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Türkiye`nin uluslararası güvenlik stratejileri Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
11 Eylül sonrası terör algısı ve Türkiye' ye etkileri Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
İkınci Dünya Savaşı'na kadar Türk boğazlarının statüsü Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Moldova'da ulusal azınlıklar ve Agit'in rolü: Gagauz örneği Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Milliyetçilik ve etnik milliyetçilik, sırbistan ve karadağ örneği Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Eski Yugoslavya'da siyasal hareketlerin ve günümüz partilerinin iç ve dış politika yaklaşımı Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Soğuk savaş sonrası uluslararası alanda tehdit algılamaları Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Uluslararası çatışmaların çözümünde birleşmiş milletler genel sekreteri'nin rolü ve birleşmiş milletler genel sekreteri olarak Kofi Annan'ın uluslararası çatışmalara yaklaşımı Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Lozan'da azınlık kavramı ve İki Dünya Savaşı arası dönemdeki uygulamları Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Soguk savas sonrası Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının 11 Eylül 2001 öncesi ve sonrası karsılastırmalı incelemesi Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Globalleşme sürecinde insan kaynakları yönetiminde değişimler Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Girit ve Girit'teki ayrılıkçı hareketlerin tarihi süreci ve Kıbrıs'a yansımaları Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Türkiyenin üyeliği sürecinde Avrupa Birliğindeki imajında rol oynayan temel unsurlar Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Küreselleşen dünyada vatandaşlık kavramı Yüksek Lisans 2006 Tamamlandı
Birleşmiş Milletler ve NATO Müdahalelerinin Evrimi Afganistan’da Bölgesel Yapılandırma Timi Uygulaması Yüksek Lisans 2006 Devam Ediyor
Iı. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da barışı kurma ve sürdürme çabaları Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Soğuk savaş sonrası Rusya'nın Avrasya politikası Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Dış politika aracı olarak psikolojik savaşın taihsel evrimi ve uygulamada gösterdiği farklılıklar Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
Türk dış politikası açısından Küba füze krizi bağlamında Türkiye`deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Rusya ulusal güvenlik Konsepti ve Rus-Amerikan ilişkilerine etkisi -1991`den günümüze- Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı dış politikası Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Türk kimliğinin inşası ve (1919-1938) dönemi ulus anlayışı Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze Türk Bulgar ilişkileri Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı Türkiye-Iran ekonomik ilişkileri Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Azerbaycan petrolü ve Hazar`ın statüsü Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Küreselleşme, sendikaların krizi ve enternasyonalizm Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
1960-2000 yılları arasında ortaöğretim kurumlarında okutulan tarih ders kitaplarının karşılaştırılmalı incelenmesi Yüksek Lisans 2001 Tamamlandı
Arap Ortadoğu`sunda ulusçuluk hareketleri Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
İttihat ve Terakki`nin müslümanları iskan politikası (1913-1918) Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Ulusal bağımsızlık mücadelesinde Sovyetler Birliği ve yardımları Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde güvenlik arayışları ve NATO'nun buna cevabı: Barış için ortaklık Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Su sorunu ve GAP çerçevesinde Türkiye-Suriye ilişkilerine analitik yaklaşım Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
İsrail'in güvenliği ve hayat sahası Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Imagination of Nationalism and İdealism Özgün Makale 2018
Nationalism in Turkey Özgün Makale 2009

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Soysal Devletten Sosyal Devlete Ulusçuluk Tartışmaları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Melek Yayınları 2012
Mondros tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası Ulusal Altın Kitapları 2005
Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları Ulusal Derin yayınları 2003

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Türk Siyasal Hayatı Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Türk Dış Politikası ve Bölgesel Sorunlar Doktora 2018-2019 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyon Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Kültürlerarası İletişim Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İktisadi ve Siyasal Küreselleşme Doktora 2018-2019 Türkçe 3
Avrupa’da Milliyetçilik Kuramları ve Siyasal Gelişmeler Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyo Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Kültürlerarası İletişim Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İktisadi ve Siyasal Küreselleşme Doktora 2017-2018 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyo Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş Lisans 2016-2017 Türkçe 2
İktisadi ve Siyasal Küreselleşme Doktora 2016-2017 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyo Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş Lisans 2015-2016 Türkçe 2
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İktisadi ve Siyasal Küreselleşme Doktora 2015-2016 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyo Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine Giriş Lisans 2014-2015 Türkçe 2
İktisadi ve Siyasal Küreselleşme Doktora 2014-2015 Türkçe 3
Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik Sorunlar Doktora 2013-2014 Türkçe 3
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Uluslararası İlişkiler Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2013-2014 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2013-2014 Türkçe 3
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 2
SİYASET BİLİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik Sorunlar Doktora 2012-2013 Türkçe 3
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Uluslararası İlişkiler Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2012-2013 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2012-2013 Türkçe 3
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2012-2013 Türkçe 1
Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik Sorunlar Doktora 2011-2012 Türkçe 3
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Uluslararası İlişkiler Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2011-2012 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2011-2012 Türkçe 3
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2011-2012 Türkçe 1
Yeni Dünya Düzeni ve Uluslararası Ekonomik Sorunlar Doktora 2010-2011 Türkçe 3
Uluslararası İlişkiler Lisans 2010-2011 Türkçe 2
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2010-2011 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2010-2011 Türkçe 3
Turkish Political Life Lisans 2010-2011 İngilizce 2
Turkish Foreign Policy Lisans 2010-2011 İngilizce 2
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2010-2011 Türkçe 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2010-2011 Türkçe 1
Uluslararası İlişkiler Lisans 2009-2010 Türkçe 2
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2009-2010 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2009-2010 Türkçe 3
Turkish Political Life Lisans 2009-2010 İngilizce 2
Turkish Foreign Policy Lisans 2009-2010 İngilizce 2
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 3
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2009-2010 Türkçe 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2009-2010 Türkçe 3
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2009-2010 Türkçe 1
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2008-2009 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2008-2009 Türkçe 3
Turkish Political Life Lisans 2008-2009 İngilizce 2
Turkish Foreign Policy Lisans 2008-2009 İngilizce 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2008-2009 Türkçe 3
Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç Lisans 2008-2009 Türkçe 1
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2007-2008 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2007-2008 Türkçe 3
Turkish Political Life Lisans 2007-2008 İngilizce 2
Turkish Foreign Policy Lisans 2007-2008 İngilizce 2
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Lisans 2007-2008 Türkçe 3
Uluslararas Ekonomik ve Politik Sorunlar Doktora 2006-2007 Türkçe 3
Ulus ve Ulusçuluk Kuramları Doktora 2006-2007 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Çevresel Güvenlikte Sınıraşan Bir Tehdit Algısı: Nükleer Zarar, Uluslaraarsı X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 10.11.2018

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2016 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vekil Dekan 2016 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Vekil Dekan 2016 2016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Dekan Yardımcısı 2007 2010
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2005 2013

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi 1995
İnşaat Müteahhitlik Firması, Yüzme Havuzu, Çocuk Yuvası ve Hastahane İnşaatı Finans Fahir Salih Ürer İnşaat Şirketi 1980 1991