Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Larisa ZAKHAROVA YETER

Dr. Öğr. Üyesi Larisa ZAKHAROVA YETER
Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümü|Öğretim Üyesi, Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümü|Bölüm Başkanı
E-mail : larysazakharova@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
Simferopol Devlet Üniversitesi Doktora 2001
Simferopol Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans 1993
Simferopol Devlet Üniversitesi Lisans 1993

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (RUSÇA) YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2007
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2004 2005
Yabancılar için Rusça. DOÇENT Simferopol Devlet Üniversitesi 2003 2003
Yabancılar için Rusça. YARDIMCI DOÇENT Simferopol Devlet Üniversitesi 2000 2002
Rus ve Ukrayna Diller ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Kırım S.İ.Georgievskiy Devlet Tıp Üniversitesi 1997 2000
Yabancılar için Rusça. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Simferopol Devlet Üniversitesi 1995 1997

Makale Adı Tür Yıl
N A TEFFİ NİN PİŞMANLIK DUYAN KADER HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ Özgün Makale 2014
B Zaytsev in Keşiş Kronid Öyküsünde Etkileyici Anlatım Özgün Makale 2013
Rusça da Kısaltılmış Sözcük Oluşturma Yöntemleri Özgün Makale 2011
Göz Sözcüğünün Anlamı ve onu içeren Deyimlerinin İncelenmesidir Rusça ve Türkçe Sözlüklerin üzerinde araştırma Özgün Makale 2008
Rusça Türkçe Deyimlerinin İncelenme ve Toplanma Tarihi Özgün Makale 2008
Dilbilim mi Edimbilim mi Yan Anlam İnceleme Kuramları Özgün Makale 2002
Başlangıç Düzeyindeki Bilim Dili Eğitiminin Amacı ve İçindekiler Özgün Makale 2002
Görsel Kaynakların Hazırlanışı ve Rus Kültürü Dersinde Uygulanmasıdır Yabancı Dil olarak Rusça Başlangıç Seviyesindeki Eğitimi Özgün Makale 2002
A S Puşkin in Dil Düşünce Dünyasının Açıklamasında V Dal Sözlüğünün Rolü Napolyon u ifade eden Sözcüklerin İncelenmesidir Özgün Makale 2002
Ulusal Dil Özelliğinin ifadesindeki Sözcük Değerlendirme Anlam Ögesinin Rolü Özgün Makale 2001
A S Puşkin in BorisGodunov Eserindeki Fiillerin Ulusal Kültür Yan Anlamlarının Açıklamasıdır Özgün Makale 2000
A S Puşkinin Bakır Atlı Şiirindeki Yan nlamlar Rus Ulusal Zihniyetinin İfadesidir Özgün Makale 2000
A S Puşkin in Şiirlerinde Devlet Yöneticilerini ifade eden Sözcüklerin Ulusal Kültür Yan Anlamı Özgün Makale 1998
A S Puşkin in BorisGodunov un Ulusal Kültür Yan Anlamlarının AçıklamasındaTarihsel Bilginin Rolü Özgün Makale 1998

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Su İfadenin Kavramlaşması Üç yönden inceleme Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Cenius Yayınları 2015
Rus Ulusal Dünya Modelinde Amaç İfadenin Kavramlaşması Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Simferopol / Arial Yayınevi 2011
Bilimsel Dil Eğitim Alıştırmaları Başlangıç Seviyesi Ders Kitabı Tümü Ulusal Tavrida Ulusal V.İ.Vernadskiy Üniversitesi Yayınevi 2002

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Uygulamalı Dilbilim Lisans 2015-2016 Rusça 2
Metin Okuma ve İnceleme Lisans 2015-2016 Rusça 2
Karşılaştırmalı Kültür ve Yazın Lisans 2015-2016 Rusça 3
Karşılaştırmalı Çözümleme Lisans 2015-2016 Rusça 2
Görsel İşitsel Çeviri Lisans 2015-2016 Rusça 2
Dilbilim Lisans 2015-2016 Rusça 3
Çevirmenler için Dil Kullanımı Lisans 2015-2016 Rusça 3
Çeviride Araştırma Araçları ve Teknolojileri Lisans 2015-2016 Rusça 2
Çeviri Eleştirisi Lisans 2015-2016 Rusça 2
Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Lisans 2015-2016 Rusça 3
Yazılı İletişim Becerileri Lisans 2014-2015 Rusça 3
Uygulamalı Dilbilim Lisans 2014-2015 Rusça 2
Toplum Çevirmenliği Lisans 2014-2015 Rusça 2
Mütercim-Tercümanlık Bitirme Çalışması Lisans 2014-2015 Rusça 2
Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş Lisans 2014-2015 Rusça 2
Karşılaştırmalı Kültür ve Yazın Lisans 2014-2015 Rusça 3
Görsel-­İşitsel Çeviri Lisans 2014-2015 Rusça 2
Dilbilim Lisans 2014-2015 Rusça 3
Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar Lisans 2014-2015 Rusça 3
Çeviride Araştırma Araçları ve Teknoloji Lisans 2014-2015 Rusça 2
Çeviri Eleştirisi Lisans 2014-2015 Rusça 2
Yazılı İletişim Beceriler Lisans 2013-2014 Rusça 3
Toplum Çevirmenliği Lisans 2013-2014 Rusça 2
Mütercim TercümanlıkBitirme Çalışmas Lisans 2013-2014 Rusça 2
Metin Okuma veİnceleme Lisans 2013-2014 Rusça 2
Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş Lisans 2013-2014 Rusça 2
Karşılaştırmalı Kültür veYazın Lisans 2013-2014 Rusça 3
Görsel-İşitsel Çeviri Lisans 2013-2014 Rusça 2
Dilbilim Lisans 2013-2014 Rusça 3
Çeviriye KuramsalYaklaşımlar Lisans 2013-2014 Rusça 3
Çeviride AraştırmaAraçları ve Teknoloji Lisans 2013-2014 Rusça 2
Çeviri Projesi Lisans 2013-2014 Rusça 1
Çeviri Eleştirisi Lisans 2013-2014 Rusça 2

Adı Kapsam Tür Yıl
A S Puşkin in Şiirlerinde İki İmparatoru ifade eden Sözcüklerinin Yan Anlamları, Slav Dillerin Eğitiminde Yeni Teknolojileri ve Yöntemleri Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 16.05.1999
A S Puşkin in Bakır Atlı Şiirinde Ulusal Sözlü İmgelerin Yorumlanması, İşlevsel Dilbilim (Çağdaş Sorunlar ve Perspektifler) Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 10.04.1995
T G Şevçenko nun Şiir Sözünün Özellikleri Ukrayna ve Dnepr Nehri ifade eden Sözcüklerin İncelenmesi, Lise ve Üniversite Eğitiminde Kalkınma ve Ulusal Bilinçlendirme Geliştirme Sürecindeki Yönlendirme Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 05.10.1997
Nereye Gidebilirdi, 20. Yüzyılın Rus Göçmenliği Uluslar arası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 05.02.2006
A S Puşkin in Şiilerde Devlet Yöneticilerini ifade eden Sözcüklerinin Kullanım Özellikleri, İşlevsel Dilbilim (Metin Yaratma İlkeleri) Uluslar arası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 03.10.1996
Türkçe ve Rusça Deyimlerin Karşılaştırılmalı İncelenme, Dil ve Kültür Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 03.05.2009
İmge Anlam Ögesinin Ulusal Kültür Özelliği, Moskova Devlet Üniversitesinin Sevastopol Şubesi Uluslararası M.V.Lomonosov Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 02.12.2002
Rusça ve Türkçe de Çokanlamlı Ekonomi Terimlerinin Analizi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 02.10.2011
Yabancı Dil olarak Rusça Eğitimi nde iki Dil Ses Dizgelerinin Karşılaştırılması, Yabancı Dil olarak Rusça’nın ve diğer Dillerinin Çağdaş Eğitim Kuramları ve Uygulamaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 02.09.2001
Aleksey Tolstoy un Göçmenlik Hikayelerinde İstanbul İmajı İmgesi, Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 02.05.2012

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ (RUSÇA) Bölüm Bşk. 2007 2009

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmeni okutman Simferopol Lisesi N3 1993 1995