Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT
Fen Bilimleri Enstitüsü|Enstitü Müdür Yardımcısı
Yazılım Mühendisliği Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : kemalnalbant@beykent.edu.tr