Yerleşkeler

Prof. Dr. İlhami SÖYLER

Prof. Dr. İlhami SÖYLER
Mali Hukuk Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : ilhamisoyler@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora MALİYE BÖLÜMÜ 2004
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans MALİYE BÖLÜMÜ 1987
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisans MALİYE BÖLÜMÜ 1981

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018
MALİYE BÖLÜMÜ PROFESÖR ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2016 2018
PROFESÖR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2014 2016
DOÇENT TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2013 2014

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
KAMU İCRA HUKUKUNDA TECİL VE TEHİR MÜESSESESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Katılım bankacılığı ürün ve hizmetleri kapsamında Türkiye'deki sukuk uygulamaları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamasının Vergisel Boyutları Özgün Makale 2018
İslam Hukukunda Devlet Malları Özgün Makale 2016
Nasıl Bir Vergi Reformu Özgün Makale 2013
Kamu Mali Yönetiminde Mali Disiplin Özgün Makale 2013
Kira Sertifikalarına Yönelik Vergisel Teşvikler Özgün Makale 2012
Devlet Malları Sukuk-u İcara (Kira Sertifikaları) İhracı ile Değerlendirilebilir mi? Özgün Makale 2012
Yeni Kamu Mali Yönetim ve Denetim Sisteminde Raporlama Özgün Makale 2012
Yönetimin Kontrol Fonksiyonu Bağlamında Kamu Harcamalarının Kontrolü (Eleştirel ve Normatif Bir Yaklaşım) Özgün Makale 2011
Vergi Yoklamasının Geçerlilik Koşulları Özgün Makale 2011
Kamu Malları Teorisi Açısından Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerler Özgün Makale 2011
Türkiye İçin Alternatif Bir Finans ve Yatırım Enstrümanı: Sukuk-u İcara Özgün Makale 2010
Konut Finansmanı (Mortgage) Sisteminde Vergisel Düzenlemeler Özgün Makale 2009
Yükseköğretimin Finansmanı: Yeni Beklentiler ve Hedefler Işığından Normatif Bir Yaklaşım Özgün Makale 2009
Devlet Borçlarının Enflasyonist, Deflasyonist ve Stagflasyonist Etkileri Özgün Makale 2007
Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Özgün Makale 2007
Bütçe Kanunlarının Özellikleri Özgün Makale 2007
Kamu Mali Yönetim Sisteminin Denetim Tekniği ve Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi Özgün Makale 2007
5018 Sayılı Kanunla Öngörülen Kamu Maliyesinin Temel İlke(sizlik)leri Özgün Makale 2006
Kamu Mali Yönetim Sisteminin Muhasebe Teknik ve Süreçlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler Açısından Değerlendirilmesi Özgün Makale 2006
Devlet Malları Finansal Kiralama ile Değerlendirilebilir mi? Özgün Makale 2006
Kamu Mali Yönetim Sisteminin Bütçe Tekniği ve Süreçlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler Açısından Değerlendirilmesi’’ Özgün Makale 2006
Kamu Mali Yönetim Sisteminin Bütçe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi (Eleştirel ve Normatif Bir Yaklaşım) Özgün Makale 2006
Vergilemede Genellik İlkesi Açısından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi Özgün Makale 2005
Devletin Duran Varlıklarının Muhasebeleştirilmesinin Kamu Maliyesine Yansımaları Özgün Makale 2005

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Tüm Yönleriyle Tekafül (İslami Sigorta) Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Adalet Yayınevi 2018
Hukuki ve Mali Boyutlarıyla Sukuk Kira Sertifikaları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Gazi Kitabevi 2014
Devlet Muhasebesi, (Teori, Bütçeleme İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları) Ders Kitabı Tümü Ulusal Gazi Kitabevi 2011
Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Finansal Kiralama (Teori, Uygulama, Sorunlar, Çözümler) Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Yaklaşım Yayınları 2007
Devlet Mallarının Kamu Finansmanı Açısından Değerlendirilesi Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Maliye Bakanlığı Yayınları 2005
Türk Vergi Hukukunda Yoklama Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Maliye Bakanlığı Yayını 1987

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Vergi Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Kamu Mali Yönetimi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans 2018-2019 Türkçe 6
Hukukun Temelleri Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Türk Vergi Sistemi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Kamu Maliyesi Lisans 2017-2018 Türkçe 6
Vergi Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Kamu Maliyesi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
İşletmeler İçin Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
İhale Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Denetim Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 2

Adı Kapsam Tür Yıl
Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 20.11.2008
Bir Anketin Söyledikleri! Vergi Mükellefi Ne İstiyor, Niçin Vergi Kaçırıyor?, 32.Uluslararası Maliye Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 11.11.2017
Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Ne Getiriyor/Götürüyor?, 31.Maliye Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 11.11.2016
Küresel Bir Yatırım ve Finans Aracı: Sukuk, Uluslararası Turgut Özal İşletme, Ekonomi ve Siyaset Bilimi Konferansı(INTOCBEPS–II) Uluslararası Tam metin bildiri 11.11.2016
Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mali Disiplin Açısından Değerlendirilmesi, 28.Türkiye Maliye Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 11.11.2013
Türkiye’de Özel Yüksek Öğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Finansmanı, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 11.11.2011

Adı Üyelik Durumu Yıl
Afşinliler Derneği Üye 1999
Kahramanmaraş ve ilçeleri Yardımaşma Derneği Üye 1997
Maliye Okulu Mezunları Derneği Üye 1995

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2014

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Mali yargı ve mali denetim Savcı SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 2013
Mali yönetim Genel Müdür Yardımcısı MALİYE BAKANLIĞI 2003 2008
Mali Yönetim Daire Başkanı MALİYE BAKANLIĞI 1997 2003
Mali Denetim Bütçe Kontrolörü MALİYE BAKANLIĞI 1987 1996
Mali Denetim Vergi Denetmeni MALİYE BAKANLIĞI 1980 1986