Yerleşkeler

Prof. Hamdi ÜNAL

Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi|Vekil Dekanı
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü|Bölüm Başkanı
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : hamdiunal@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Doktora TEKSTİL (SY) 2018
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sanatta Yeterlik TEKSTİL BÖLÜMÜ 1988
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Lisans TEKSTİL BÖLÜMÜ 1976

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ PROFESÖR OKAN ÜNİVERSİTESİ 2006

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
GÜNÜMÜZ MODA TASARIMCISININ BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERE BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Geçmişten günümüze denim ve sürdürülebilir moda için değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Plastik sanatların tekstil ve moda ile ilişkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
18. Yy Gajar hanedanı döneminin araştırılması ve günümüz giysi modasına uyarlanması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Tarihsel süreç içerisinde Türk kilimlerin teknik ve desen özelliklerinin incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
1900'LERDEN GÜNÜMÜZE SANAT AKIMLARININ İNCELENMESİ VE KADIN GİYİMİ ÜZERİNE KOLEKSİYON OLUŞTURMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
0-14 YAŞ KIZ ÇOCUK AYAKKABISINA POP ART KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ VE KOLEKSİYON OLUŞTURMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
HIZLI MODANIN MODA SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Geçmişten günümüze triko ve örmenin gelişimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İRAN VE TÜRK HALILARININ KOMPOZİSYON YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI, MOTİFLERİN VE SÜSLEME HUSUSLARININ KOMPOZİSYONDA YERLEŞME BİÇİMLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
BALLET RUSSES VE MODANIN ETKİLEŞİMİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
KAPİTALİST MENFAAT İLİŞKİLERİNİN MODA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Ekolojik tekstillerin moda tasarımı üzerine etkileri Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Tekstil ve moda tasarımı açısından sürdürülebilirlik Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) ve sonrasının tekstil ve moda tasarımına etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı giyim kültürüne batı giyim kültürünün etkileri Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
"Pop Art Akımının, Kadın Giyimi ve Günümüz Modasına Etkisi" Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
Salvador Dali'nin "Belliğin Azmi ( The Persis Tence Of Memory )" Adlı Eserinin Günümüz Giysi Tasarımına Yansıması Üzerine Bir Araştırma Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
Ayakkabı sektöründe tasarım sürecinin marka,ürün ve pazar ilişkisi Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
Çocuk kategorisinde tasarlanan farklı giysi biçimlerinin otistik çocuklar üzerindeki etkisi ve çözüm önerisi. Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇERÇEVEDE EĞİTİMLİ VE ALAYLI MODA TASARIMCILARINI ETKİLEYEN ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
Sürdürülebilir Modaya Küresel Bir Yaklaşım Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor
Geçmişten günümüze kraliyet gelinlikleri varyasyonlarının incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
GİYSİNİN GİYSİ KALIPLARI İLE İLİŞKİSİ Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Türkiye Cumhuriyeti First Lady'lerinin giyim ve yaşam stilleri ve yaşadıkları dönemdeki moda akımları ile ilişkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türk tekstilinde dokumanın tarihçesi ve üretim ilişkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İran el halılarının sınıflandırılması malzeme, desen, renk özellikleri ve uluslararası ticaret ilişkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
1980' den günümüze teknik özellikler doğrultusunda yeni erkek illustrasyonlarının oluşturulması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
KADIN VÜCUT TİPİ ÖZELLİKLERİ VE GİYSİ SEÇİMLERİ ANALİZİ Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Antik metallerin restorasyonu ve konservasyonu Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
1980-2014 yıllarında modaya yön veren etkenler Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
MODA TASARIMININ GÜNCEL AKIMLARA VE GELECEĞE YÖNELİK HAREKETLERE ETKİLERİ Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
21. yüzyılda moda ve sosyal medyanın moda üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
ANTİK ANADOLU MEDENİYETİ FRİGYA (PHRYGİA) UYGARLIĞI TAKILARI VE MOTİFLERİNİN TEKSTİL DESENİ OLARAK KULLANILMASI Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
Geleneksel halı dokumalarının çağdaş halıya etkileri Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Bergama yöresi halı tasarımlarında bilgisayar desteği Sanatta Yeterlik 2001 Tamamlandı
Ressam Osman Hamdi ve Gerome'un tablolarında resmettiği halılar Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Türk halılarında yazı Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Halıda figür -hayvan figürleri- Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı
Yakın dönem Çanakkale Deniz Müzesi Fatih Camii halıları Yüksek Lisans 1997 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Geleneksel El Sanatları Bağlamında Halıda Gelenekselden Çağdaşa Yeni Yaklaşımlar Özgün Makale 2017

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
MESLEKİ ORYANTASYON VE TEKSTİL VE MODA TASARIMINA GİRİŞ Lisans 2018-2019 Türkçe 4
Özgün Dokuma Tasarımı 1-2 Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Tekstil ve Moda Uygulama -2 Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Tekstil ve Moda Uygulama -1 Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Tekstil ve Moda Tasarımmı-1 Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Tekstil ve Moda Tasarımı Yüks. Lis 1-2 Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Tekstil ve Moda Tasarımı -2 Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Tekstil ve Moda Projesi Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Tekstil v Moda Bitirme Çalışşması Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Mesleki Oryantasyon ve Tekstil ve Moda Tasarımına Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Kumaş Yapı Bilgisi Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Dokuma Tasarımı Lisans 2013-2014 Türkçe 4
Kumaş Yapı Bilgisi 1-2 Lisans 2012-2013 Türkçe 1
Dokuma Tasarımı 1-2 Lisans 2012-2013 Türkçe 2

Adı Kapsam Tür Yıl
Geleneksel Elsanatları Bağlamında Gelenekselden Çağdaşa Yeni Yaklaşımlar, Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 20.04.2017

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2013
OKAN ÜNİVERSİTESİ Dekan 2006 2009
OKAN ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2006

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Dekan Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006 2009
Bölüm Başkanı Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006
Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1986 2006
Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1982 1986