Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EMANET
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü|Bölüm Başkanı, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : hakanemanet@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Doktora İŞLETME BÖLÜMÜ 2007
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans HUKUK PR. 2003
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ) 2001
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Lisans KARA HARP OKULU BÖLÜMÜ 1989

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
E-belediye ve belediye mali yönetimine etkisi: Canik Belediyesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Örgütsel öğrenme ile inovasyon ilişkisi: Bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Personel güçlendirme uygulamaları ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hizmetkâr liderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: İnşaat sektörü örneği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Pazar yönlülük ve bunun işletme performansına etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
TÜRK SİGORTA İŞLETMELERİNDE SEKTÖR ÇALIŞANLARINDA DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARIN VERİMLİLİKLERİNE ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
ÖZEL GÜVENLİK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAPSAMINDA UYGULANAN KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) FAALİYETLERİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN PERFORMANSLARINA ETKİLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Türkiye, Almanya ve İsveç'te çalışma süreleri, esnek çalışma, dinlenme süreleri ve tatiller Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Aile işletmelerinin kurumsallaşma evresinde nepotizm etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kalite boyutunda meydana gelen değişimlerin algısı: İstanbul ili örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Bankacılık sektöründe, farklı pazarlama anlayışları ve bireylerin bankaları tercih etme nedenleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Taşımacılık Düzenlemelerinde Türkçe Terminoloji Birliği İçin Öneriler Özgün Makale 2017
ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA KONVANSİYONLARININ TEMELHÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özgün Makale 2016
EFQM Mükemmellik Modeli İle Kamu Sektöründe Özdeğerleme Çalışmaları Üzerine bir saha Çalışması Özgün Makale 2007

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Deniz Hakimiyetinden Dünya Hakimiyetine Giden Yolda TÜRK BOĞAZLARI Bilimsel Kitap Tümü Ulusal IQ Kültür Sanat 2003

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Turizm Lojistiği Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hukuku Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2016-2017 Türkçe 1
Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyon ve Lojistik ve Taşımacılığa Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Lojistik ve Tedarik Zincirinde Özel Konular Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Turizm Lojistiği Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyon ve Lojistik ve Taşımacılığa Giriş Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Lojistik ve Tedarik Zincirinde Özel Konular Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Turizm Lojistiği Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Lojistik Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Havacılık Lojistiği Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Denizcilik Lojistiği Lisans 2011-2012 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
ÜNİVERSİTELERİN LOJİSTİK PROGRAMLARINDA VERİLECEK EĞİTİM MÜFREDATININ BİLEŞENLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, III. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri 17.05.2014
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Uluslararası Ticarete Katkısı, 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 12.07.2017
Lojistik Performans Endeksi Kapsamında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Lojistik Performanslarının Analizi, 9. Uluslararası Avrasya Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 07.10.2017
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Geleceği İçin Öneriler, 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 05.05.2018
Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Terminoloji Sorunu ve Çözüm Önerileri, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 04.05.2013

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2015 2017
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2014