Yerleşkeler

Prof. Dr. İdris Güven KAYA

Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : guvenkaya@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
Pristine Üniversitesi Bütünleşik Doktora 2018
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans 1968

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2011

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Molla Hasan Yūsuf u Züleyhā 55-110 sayfa aralıkları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Yusuf-u Züleyha Molla Hasan Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Molla Hasan Yusuf u Züleyha (sayfa1b-55a) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Taşlıcalı Yahya Beğ in Hamsesindeki Hayvan Hikayeleri Özgün Makale 2008
Begpazarılı Muazoğlu Hasan ve Cenadil Kalesi Özgün Makale 2008
Selanikli Âkif Efendi Divanında İki Tarih Özgün Makale 2007
Eski Türk Edebiyatında Manzum mektup Türü ve Pare Para Ahmet Çelebi ile Lamiî Arasındaki Manzum Mektuplaşma Özgün Makale 2007
Ahmet Haşim in Sanat Edebiyat ve Dille İlgili YazılARI Özgün Makale 2007
Figanî nin Ölümü ve Taşlıcalı Yahya Beğ in Bir Şiiri Özgün Makale 2007
Yahya Beğ in Kasidelerinde Tarihi Gerçekler Özgün Makale 2006
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Beğ in Bir Kasidesi Özgün Makale 2006
Taşlıcalı Yahya Beğ in Hammamiyeleri Özgün Makale 2005
Türk Edebiyatında Hammamiyeler Özgün Makale 2004
Gazavat ı Aremrem bin Musallat Özgün Makale 2003
Divan Edebiyatının Felsefesi Özgün Makale 2002
Eski Edebiyatımızda Fakirliğe Övgü Özgün Makale 2001
Dukaginzâde Taşlıcalı Yahya Beğ in Nasrettin Hoca Hikayesi Özgün Makale 2001
Gelibolulu Mustafa Ali ve Tarihe Eleştirel Bakış Özgün Makale 2000
Begpazarılı Muazoğlu Hasan ve Feth i Kal a i Selasi Hikayesi Özgün Makale 1998
Platoncu Aşk Kavramının Divan Edebiyatındaki Yansımaları Özgün Makale 1992

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Lamiî nin Salâmanve Absal Mesnevisi ve Mesnevideki Mitolojik Unsurlar Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Kocaeli Üniversit esi Yayınları 2007
Divan Edebiyatı ve Toplum Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Donkişot yayınları 2006
Beypazarılı Mu azoğlu Hasan ve Hz Ali Gazavatnâmeleri Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Kocaeli Üniversitesi Yayınları 2006
Türk Dili Ders Notları 1 2 Ders Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Boğaziçi Üniversitesi YayınlARI 1997
Derviş Şemsi and his Mesnevi Deh Murg Critical Edition and Facsimile Sources of Oriental Languages and Literatures Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Hartvard Universty 1997
Derviş Şemsi and his Mesnevi Deh Murg Critical Edition and Facsimile Sources of Oriental Languages and Literatures Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Hartvard Universty 1997
Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatı Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 1993
Ömer Seyfettin Hayatı Sanatı ve Yapıtları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Altın Kitaplar 1991
Yugoslavya Türk Halkı Edebiyatına Gerçekçi Bir Bakış Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 1985

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Eski Türk Edebiyatında Nazım Lisans 2018-2019 Türkçe 6
Eski Türk Edebiyatında Ana KAvramlar Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Divan Şiirinde Özel Konular Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Toplumsal Değişim ve Halk Edebiyatı Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Tasavvuf Edebiyatı Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Paleografyası II Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Paleografyası I Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Metin Şerhi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Mesleki Oryantasyon ve Türk Edebiyatına Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Lisans Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Divan Edebiyatında Nesir Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Divan edebiyatında Nazım Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Divan Edebiyatı:Ana Kavramlar Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Necati Beğ de Mitolojik Unsurlar, Ölümünün 500.Yılında Şair Necati Sempozyumu-Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Tam metin bildiri 10.10.2010
Panait Istrati ve İstanbul, I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 01.01.2012
Divan Şiiri ve Toplum, İstanbul Üniversitesi I. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 01.01.2008
Âşık Çelebi Tezkiresinde Yer Alan İznikli Şairler, Kocaeli valiliği- Kocaeli Belediyesi-Kocaeli Üniversitesi I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Saempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 01.01.2007
Türkiye Dışındaki Türk Uluslarının Dil Sorunları, Kültür Bakanlığı Süreklü Türk Dili kurultayı Uluslararası Tam metin bildiri 01.01.1993
Dükaginzâde Taşlıcalı Yahya Beğ de İnsan Düşüncesi, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Tam metin bildiri 01.01.1986
Türkiye de Özel Radyo ve Televizyonların Dili, Türkiye’xxde Özel Radyo ve Televizyonların Dili Uluslararası Tam metin bildiri
Taşlıcalı Yahya Beğ in Eserlerinde Kalıplaşmış Söz Değişimleri, Halk KültüründeDeğişim Ulıslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri
Kosova Çağdaş Türk Edebiyatında Folklor Motifleri, 38. Uluslararası Yugoslavya Folklorcular Birliği Kongresi-Kosova Uluslararası Tam metin bildiri
Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği, Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği Uluslararası Tam metin bildiri
Divan Şiirinde Metafizik Olgular ve Ölüm, Marmara Ünüversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri
Beğpazarılı Muazoğlu Hasan ın Gazavatnameleri, 9. Türkoloji Kongresi-İstanbul Uluslararası Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2012

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Divan Edebiyatı Öğretmen İzmir_Buca Eğitim Enstitüsü 1969 1981
Öğretmen İzmir_Buca Eğitim Enstitüsü 1969 1981