Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Gül Selin ERBEN

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : gulselinerben@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) 2009
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GELİŞİMİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) 2003
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2002
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Lisans SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1999

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2014
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT OKAN ÜNİVERSİTESİ 2012 2014
İŞLETME BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009 2012

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
THE IMPACT OF PATERNALISTIC LEADERSHIP ON EMPLOYEES' RESISTANCE TO CHANGE : MODERATING ROLE OF LEADERS' PSYCHOLOGICAL CAPITAL, EMPLOYEES' ORGANIZATION BASED SELF ESTEEM AND WORKPLACE SPIRITUALITY Doktora 2019 Devam Ediyor
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
The mediating effect of work-related stress on the relationship between workload and employee burnout: The moderating role of perceived organizational justice Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Generation Y preferences at workplace in relation to job satisfaction & organizational commitment Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
The importance of IT on organizational learning Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hire for attitude, train for skill": Can this be the new motivation behind human resources recruitment procedures in Turkey? Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Leadership style preferences of millennials in Turkish Telecommunication sector Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Online shopping: As a coping mechanism with work to life conflict Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Women Managers in Turkey Is it going towards a dual gender? Özgün Makale 2015
An Experimental Study on the Relationship between Adult Attachment Styles and Paternalistic Leadership Preferences Özgün Makale 2015
Paternalistik Liderlik ve İşe İlişkin İİyilik İlişkisinde İş Yaşam Dengesinin Rolü Özgün Makale 2014
The Relationship Between Work-Life Balance and Happiness From the Perspectives of Generation X And Y Özgün Makale 2013
Investigating the Relationship Between Organizational Identification and Work Engagement and the Role of the Supervisor Support Özgün Makale 2010
The Relationship Between Paternalistic Leadership and OrganizationalCommitment Investigating the Role of Climate Regarding Ethics Özgün Makale 2008

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Modeling Methods for Business Information Systems Analysis and Design Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası IGI Global 2019
Management Techniques for Employee Engagement in Contemporary Organizations Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası IGI Global 2019
A comparison between mass and lean production blue color experience Bilimsel Kitap Tümü Uluslararası LAP Lambert Academic Publishing 2019
Toplum ve Yapı Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Kriter Basıl Yayın Dağıtım 2018
Örgütsel Adaletin Peşinde Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Ulusal Beta Yayınevi 2015

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Toplumsal Tabakalaşma Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Sosyal Psikoloji Lisans 2018-2019 İngilizce 2
KİŞİLİK KURAMLARI Lisans 2018-2019 İngilizce 3
KİŞİLİK KURAMLARI Lisans 2017-2018 Türkçe 1
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Strategic Management Yüksek Lisans 2016-2017 İngilizce 3
CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY AND ACCOUNTABİLİTY Yüksek Lisans 2016-2017 İngilizce 1
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Kişilik Kuramları Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Ekonomi ve Çalışma Hayatında Kadın Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Corporate Social Responsibility and Accountability Yüksek Lisans 2015-2016 İngilizce 3
Endüstri Sosyolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Ekonomi ve Çalışma Hayatında Kadın Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Corporate Social Responsibility and Business Ethics Yüksek Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Örgüt Sosyolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Organizational Behavior Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Managing People at Workplace Yüksek Lisans 2012-2013 İngilizce 3
Business Ethics and Corporate Social Responsibiltiy Yüksek Lisans 2011-2012 İngilizce 3
İşletme Yönetimine Giriş Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Business Ethics and Corporate Social Responsibility Yüksek Lisans 2010-2011 İngilizce 3
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2009-2010 Türkçe 3
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri Lisans 2009-2010 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Enhancing Conscious and Providing Social Involvement of Consumer Citizen Through Places of Consumption, 2.CCN Conference/2. Tüketici Yurttaş Ağı Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 30.05.2005
X ve Y Nesilleri Bağlamında Dönüştürücü Liderlik ile Örgütsel Adalet İlişkisinde Lidere dDuyulan Güvenin Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 29.10.2014
In the Dusk of Precariztion Understanding the Relationship between Precarization and Work Exhasution and Alienation, 16th EBES Conference/ 16. EBES Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 20.06.2015
Toplumsal Kültür Aile Kültürü Etkileşimi Bağlamında Paternalizm Boyutuyla İşletme Kültürü Türkiye Örneği, T.C. Kültür Üniversitesi 1. Aile İşletmeleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 18.04.2004
Yeni çalışan sınıf prekarya bir ölçek geliştirme çalışması, 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri 04.05.2019

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü 2008 2012