Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Gözde YANGINLAR

Dr. Öğr. Üyesi Gözde YANGINLAR
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : gozdeyanginlar@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Doktora 2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans 2009
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 2007

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2015
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2012 2015

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Lojistik performansın ve reklamların satın alma öncesi ve sonrası tüketici davranışlarına etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN YEŞİL SATIN ALMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİNİN KURUMSAL İMAJ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Sivil havacılık sektöründe toplam kalite yönetiminin ve örgüt ikliminin iş tatminine etkisi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Havacılık sektöründe istihdam edilen kabin personelinin sosyal kaygı düzeylerinin örgütsel bağlılığa etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Denizyolu taşımacılığında çalışanların performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Karayolu Taşımacılığında Trafik Kazalarının İncelenmesi: Türkiye ve Almanya Karşılaştırmalı Örneği Özgün Makale 2019
Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve Duygusal Zekanın Çatışma Yönetimdeki Rolü Özgün Makale 2019
Yalın Yönetim ve Yalın Lojistik Kavramlarının İrdelenmesi Özgün Makale 2019
Lojistik Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özgün Makale 2019
Testing the Transportation-induced Environmental Kuznets Curve Hypothesis: Evidence from Eight Developed and Developing Countries Özgün Makale 2019
Lojistik Sektöründe Öğrenen Örgüt Yapısı ile İnovasyon İlişkisi Özgün Makale 2018
Railway Transport Liberalization: A Case Study of Various Countries in the World Özgün Makale 2018
Sivil Havacılık Sektöründe Kabin Personelinin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Özgün Makale 2018
Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Önemi Özgün Makale 2018
The Determination of Turkısh Container Ports Performance with Topsis Multiple Criteria Deciiıon Making Method, Özgün Makale 2017
İşletmeleri Yeşil lojistik Uygulamalarına Zorlayan Sebepler Üzerine Bir Araştırma, Özgün Makale 2017
Barriers in Implementing Reverse Logistics: Evidence from Turkey Özgün Makale 2017
Potential of Railway Transport Liberalization in Turkey Özgün Makale 2016
The Effects of Economic Growth and Foreign Direct Investment on Air Transportation Evidence from Turkey Özgün Makale 2016
Courageous leadership for the twenty-first century Özgün Makale 2013

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’xxde Akademik Araştırmalar 4 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Gece Kitaplığı Yayınevi 2018
Researches on Science and Art in 21.st Century Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler) Uluslararası Gece Kitaplığı Yayınevi 2017

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
ULUSLARARASI LOJİSTİK Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR Lisans 2018-2019 Türkçe 3
GLOBAL LOJİSTİK Lisans 2018-2019 Türkçe 3
GİRİŞİMCİLİK Lisans 2018-2019 Türkçe 3
ULUSLARARASI LOJİSTİK Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR Lisans 2017-2018 Türkçe 3
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İŞLETME YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İŞLETME YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
GLOBAL LOJİSTİK Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
SAĞLIKTA TOPLAM KALİTE Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ÖZEL KONULAR Lisans 2016-2017 Türkçe 3
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE STANDARTLARI Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İŞLETME YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İŞLETME YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
GLOBAL LOJİSTİK Lisans 2016-2017 Türkçe 3
Toplam Kalite Yönetimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Toplam Kalite Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Toplam Kalite Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Yönetimi Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Kalite Yönetim Sistemleri ve Standartları Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Uluslararası Lojistik ve TaşımacılıkYönetimi Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Temel Lojistik II Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Temel Lojistik I Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Stratejileri Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Sağlıkta Lojistik Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Proje Yönetimi ve Uygulamaları Önlisans 2014-2015 Türkçe 6
Küresel Lojistik Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Havayolu Yönetimi ve TerminalPlanlaması Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Temel Lojistik I Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Temel Lojistik I Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Stratejileri Önlisans 2013-2014 Türkçe 2
Sağlıkta Lojistik Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Proje Yönetimi ve Uygulamaları Önlisans 2013-2014 Türkçe 6
Proje Yönetimi ve Uygulamaları Önlisans 2013-2014 Türkçe 6
Pazarlama İlkeleri Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Pazarlama İlkeleri Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Küresel Lojistik Önlisans 2013-2014 Türkçe 2
Havayolu Yönetimi ve Terminal Planlaması Önlisans 2013-2014 Türkçe 2
Havayolu Yönetimi ve Terminal Planlaması Önlisans 2013-2014 Türkçe 2
Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Temel Lojistik II Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Tedarik Zinciri Stratejileri Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Taşımacılık Yönetimi Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Sağlıkta Lojistik Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Havayolu Yönetimi ve Terminal Planlaması Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Temel Lojistik II Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Temel Lojistik I Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Taşımacılık Yönetimi Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Lojistik Planlama ve Modelleme Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Küresel Lojistik Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Depo Yönetimi Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Dağıtım Kanalları Yönetimi Önlisans 2011-2012 Türkçe 3
Çağdaş Lojistik Uygulamaları Önlisans 2011-2012 Türkçe 3

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Demiryolu Taşımacılığında Serbestleşme Süreci Diğer (Ulusal) ULUSAL 27.03.2017 -

Adı Kapsam Tür Yıl
Satın Alma Sürecinde Tedarikçi Seçimi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri Ulusal Özet bildiri 27.10.2017
Lojistik Performans ile GSYH Oranlarının Türkiye ve G7 Ülkeleri Arasında Karşılaştırılması, V. “European Congress on Economic Issues Uluslararası Tam metin bildiri 27.05.2019
Yeşil Lojistiğin Işletme Performansına Etkisi, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 17.05.2014
Lojistik Üs Olma Yolunda İlerleyen Türkiye’nin Taşımacılık Altyapı Yatırım Oranlarının Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 17.02.2019
An Empirical Investigation of Green Purchaing and Environmentally Friendly Behaviour,, International Science and Technology Conference, Harvard University – Boston Uluslararası Tam metin bildiri 16.10.2017
Influence of Eco Logistics on The Performance of The Health Enterprises, Carpathian Logistics Congress 2013 Uluslararası Tam metin bildiri 12.12.2013
The impact of green logistics practices on firmperformance Evidence from Turkish healthcare industry, POMS 26th AnnualConference Washington DC, USA, 8 -11 May 2015. Uluslararası Tam metin bildiri 11.05.2015
Ekolojistik ve Tersine Lojistik Kavramlarının Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınmaya Etkisi, XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi Ulusal Özet bildiri 04.10.2013

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2012 2015