Yerleşkeler

Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN

Prof. Dr. Mehmet Fikret GEZGİN
Kamu Hukuku Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : gezginf@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans 1989
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora İKTİSAT BÖLÜMÜ 1985
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 1981
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1977

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2004 2009
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ PROFESÖR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1996 2004
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1989 1996
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1988 1989
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1980 1988

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Sosyo-kültürel yapının taşıyıcı olarak eğitim İngiliz döneminde Kıbrıs Türk Eğitim Kurumu (1878-1960) Doktora 2004 Tamamlandı
Suda yapılan egzersizlerin rekreasyon uygunluğu ve ülkemizdeki termal suların değerlendirilmesi Doktora 2000 Tamamlandı
Ekonomik politika ve yapısal değişme: Türkiye örneği Doktora 1999 Tamamlandı
Elit sporcuların sosyal çevreyle ilişkisi ve sosyal çevrenin spora yönelmeye etkisi Doktora 1998 Tamamlandı
Sosyal grup iklimi ve üniversite öğretim elemanlarının sosyo-ekonomik yapıları Doktora 1998 Tamamlandı
Sosyal yapı ve sosyal değişme açısından Salihli Türkistan göçmenleri (1977-1998) Doktora 1998 Tamamlandı
Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde sosyal bütünleşme açısından vakıflar Doktora 1997 Tamamlandı
Cumhuriyetin başlangıcında siyasal yapılanma ve din eğitimi Doktora 1997 Tamamlandı
Turizm-spor ilişkisi ve sporun etkisi ile turizmde değişimler Doktora 1996 Tamamlandı
III. Selim Döneminde Osmanlı uleması ve yenileşme konusundaki tutumları (1789-1807) Doktora 1996 Tamamlandı
Burjuva sınıfının teşekkülü açısından Karl Marx ile Max Weber'in sosyoloji kuramlarının mukayesesi Doktora 1996 Tamamlandı
Sosyal tabakalaşma ve günümüz Fransız sosyolojisinin yaklaşımları Doktora 1995 Tamamlandı
Kültür sosyolojisi açısından Elazığ ve Ağrı köylerinde aileye-evliliğe ve sosyal hayata ilişkin gelenekler Doktora 1995 Tamamlandı
Başarı sporunda ödüllendirme- Almanya, Avusturya ve Türkiye` deki uygulamaların karşılaştırılması Doktora 1995 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
İş sağlığı, iş güvenliği yoğun bakım çalışanlarının karşılaştıkları risk faktörleri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Çalışma hayatında motivasyon (Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Örgütsel adalet, iş doyumu ve hemşirelik Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Koruma ve bakım altında bulunan çocukların psiko-sosyal gelişiminde çocuk bakım elemanlarının sosyal sorun çözme becerilerinin rolü Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İş sağlığı, iş güvenliği ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Türkiye'de hasta haklarının evrimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Mali müşavirlik ve mali müşavirlerin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel profili (İstanbul ili örneği) Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Felsefi bir sorun olarak çevre Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el hijyeni Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İşletme stratejileri ve stratejik kararların stratejik yönetimin başarısına etkileri Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Muhasebe hileleri ve önlenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Pazarlama ve pazarlama iletişiminde yöntem ve uygulamalar (Türk hava yolları örneği) Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Çalışma hayatının temel özellikleri, sağlık kurumlarında tükenmişlik Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde tedarik, stok yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hastanede yöneten ve yönetilen arasında etkin iletişim ve toplam kalite Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında tükenmişlik Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında empati Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ve TÜKENMİŞLİK Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
STRES VE STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
SAĞLIK HİZMETİ, SAĞLIK SİSTEMİ ve KALİTE Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
ÇALIŞMA HAYATINDA MOTİVASYON ve İŞ DOYUMU Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
HEMŞİRELERİN MOBBİNGE MARUZ KALMA DURUMLARI VE HASTANE ETİK İKLİMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Çalışanlarda motivasyon ve iş doyumu Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Gençlik dönemi riskli sağlık davranışları (Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çalışma hayatında örgütsel bağlılık ve iş tatmini Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türkiye'de Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Koşulları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
112 servisi çalışanlarına yönelik şiddet ve sonuçları (Denizli İli örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Denizli Erbakır Fen Lisesi ile Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinde riskli sağlık davranışları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Hatalı tıbbi uygulamalar ve tazminat sorumluluğu Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Kariyer, kariyer planlaması ve yönetimi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Hemşirelik hizmetlerinde motivasyon etkisi ve hizmet (diyarbakır kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Tükenmişlik ve iş doyumu: Kavramsal çerçeve, temel boyutlar ve sonuçlar Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Tükenmişlik ve sağlık çalışanları (T.C. Trakya Üniversitesi sağlık araştırma ve uygulama merkezi yoğun bakım hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında mobbing ve iş tatmini (Ardahan ili örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Çalışma hayatında motivasyon ve örgütsel bağlılık Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında iletişim: Sağlık personeli-hasta iletişiminin niteliği ve etkileyen faktörler (Manavgat devlet hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Çalışanlarda motivasyon ve örgütsel bağlılık Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Uluslararası ticaretin finansmanında faktoring ve Türkiye'de faktoring uygulaması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Müşteri deneyimi yönetimi ve havayolu taşımacılığı (Türk Hava Yolları örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Etik,iş etiği,özel sektörde ve kamu sektöründe iş etiği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kamu kurumlarında kariyer olanakları (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Özelleştirme ve özelleştirme ilkeleri açısından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kamu sektöründe stratejik yönetim sistemi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü stratejik yönetim uygulaması Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Ameliyathane çalışanlarında stresin tükenmişlik sendromu üzerine etkisi (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Stratejik yönetim ve kamu çalışanları açısından stratejik yönetim Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Performans değerlendirme ve performans değerlendirme yöntemleri Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında çalışan personelin motivasyonu Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Avrupa Birliğine alternatif bölgesel örgütler Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
İş doyumunu etkileyen faktörler (Denizli Devlet Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Hemşirelerde empati, empati becerileri ve motivasyon ilişkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor
Sağlık kurumlarında yöneticilik, liderlik ve motivasyon (Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimler çalışanları örneği ) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kalite standartları uygulamalarının sağlık çalışanları üzerindeki etkisi (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Aile hekimliği kapsamında verilen sağlık hizmetleri: Çalışanların değerlendirmesi ve hizmet alanların memnuniyeti (Kocaeli ili örneği) Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinin yönetiminde ve hasta bakımında bilgi teknolojilerinin kullanımı Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Stres yönetimi ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
İş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sağlık Çalışanları ve Aile Hekimlerinde İletişim Becerileri ve Hasta Memnuniyeti (Alanya Toplum Sağlığı Merkezi Örneği) Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin rekabet avantajı sağlamasındaki rolü ve önemi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Aile planlaması ve evrimi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hemşirelerin hasta hakları hakkındaki bilgi düzeyleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çalışma hayatında tükenmişlik ve iş doyumu Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Toplam kalite yönetimi ve sağlık hizmetleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İşe yabancılaşma ve hemşireler Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İnsan kaynakları yönetiminde inovasyon (2000'li yıllardan günümüze insan kaynakları yönetimi gelişim süreci) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık alanında Malpraktis Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık personelinin iş tatmin düzeyleri ve etkileyen faktörler (Denizli Toplum Sağlığı merkezleri örneği) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında çalışan sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çalışma hayatında motivasyon ve tükenmişlik sendromu Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ameliyathane çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Stres ve örgütsel stres Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında çalışma yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörler Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kurumsal eğitim planlaması ve geliştirilmesi (Çağrı merkezinde eğitim planlaması ve geliştirilmesi) Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Çalışma hayatı, duygusal zekâ, iş doyumu ve karşılıklı ilişkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Örgütsel sağlık, hizmet kalitesi ve sağlıkta hizmet kalitesi üzerine etkileri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yöneticilik ve liderlikte duygusal zekâ Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Büyükşehir belediyeleri ve halkla ilişkiler Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde malzeme yönetimi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesinde KOSGEB'in rolü, önemi ve nobıum Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan sorunlar ve şiddet, çözüm önerileri ve beyaz kod uygulaması Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Mobing ve sağlık çalışanları (Konya dr. Faruk Sükan kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ebe ve hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor
Nutrisyon, malnutrisyon ve nutrisyon desteği teknikleri Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hastane işletmelerinde kalitenin iyileştirilmesi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık kurumlarındaki lider (yönetici) tutumlarının çalışanların örgütsel bağlılığı üzerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık bilişim sistemleri ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında örgütsel stres kaynakları ve stres yönetimi (Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Zaman yönetimi ve zamanı etkin kullanma (Rize Aile Hekimliği çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önleyici uygulamarın önemi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hastanelerde toplu beslenme sistemi (Hopa Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi ve Kahramanmaraş Kadriye Çalık Anadolu Lisesi öğrencilerinde riskli sağlık davranışları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışma hayatında tükenmişlik: Edirne 112 Acil sağlık çalışanları örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında faaliyet tabanlı maliyet( Bir kamu hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Örgütsel adalet, iş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Karizmatik liderlik ve örgüt kültürü Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık işletmelerinde kurumsal imajı belirleyen faktörler(Rize Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık sistemi ve Kamu Hastaneleri Birliği sisteminde yaşanan yönetsel sorunlar (Konya örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddet ve önlenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinin gelişimi ve sağlık hizmetleri sunumunda iletişimin önemi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ülkemizde ve dünyada aile hekimliği sisteminin işleyişi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler uygulamaları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Strateji, liderlik ve çalışan performansı Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
112 acil yardım istasyonlarında çalışan sağlık personelinin adli olaylara yaklaşımı, bilgisi ve karşılaştıkları zorluklar (Konya örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
OBEZİTENİN TEMEL BOYUTLARI, DİYARBAKIR'DA OBEZİTE VE OBEZİTEYE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
İletişim becerileri, motivasyon ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlıkta performans uygulamaları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Örgütsel bağlılık ve iş doyumu Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hemşirelerde Çalışma Yaşam Kalitesi (İstanbul'da Bir Özel Hastane Örneği) Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
İşletmelerde hizmet içi eğitim Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık hizmetleri ve hastane yönetiminin evrimi (1960 sonrası) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hemodiyaliz sağlık çalışanlarında yaşam kalitesi (Muğla ili örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Liderlik stillerinin çalışan motivasyonuna etkisi: Konya sağlık kuruluşları çalışanları örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve organizasyonel sorunlar: Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Proje yönetiminde risk ve risk analizi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Motivasyon ve örgütsel bağlılık Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kurum itibarı, kurum imajı, kurum kimliği ve sağlık kurumları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Özel ve kamu sağlık kurumu yöneticilerinin motivasyonunu etkileyen faktörler (Muğla ili örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Refakatçı hasta yakınlarının hasta haklarına ilişkin bilgi düzeyi ve hastalarına yönelik hizmetlerden memnuniyeti(Çal Devlet Hastanesi Dahiliye servisi hasta yakınları örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerine ilişkin hastane infeksiyonlarını önleme faaliyeti ve kalitenin etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Marka, sağlık hizmetlerinde markalaşma ve marka sadakati Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri kapsamında evde bakım hizmetleri (Diyarbakır il merkezi kamu hastaneleri örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Örgütsel bağlılık ve motivasyon Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışma hayatında örgütsel iklim ve iş doyumu Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Memur sendikacılığı kapsamında sağlık işkolunda örgütlü sağlık sendikaları üyelerinin toplu iş sözleşmelerini değerlendirmeleri (İzmir ili güney bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı kamu hastaneleri örneği ) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kamu sağlık kurumlarında çalışan diş protez teknisyenlerinin iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden mesleki risk ve tehlikeler Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
ÇALIŞMA HAYATINDA MOTİVASYON VE MOTİVASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Çalışma hayatında iş stresi ve tükenmişlik Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık kurumları yöneticilerinde zaman yönetimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hastane çalışanlarında örgütsel bağlılık (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hemşirelerde rol çatışması, rol belirsizliği ve tükenmişlik Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışma hayatında stres ve stresle mücadele: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Evde sağlık hizmetlerinin Türkiye'deki yeri (Antalya örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Acil serviste çalışan güvenliği (Konya örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
SAĞLIK HİZMETLERİ,KALİTE ve HASTA YAKINLARINA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE (AYDIN DEVLET HASTANESİ ve ATATÜRK DEVLET HASTANESİ HASTA YAKINLARI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Mobbing'in örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde temel yönetim sorunları ve ideal hastane yönetimi (Alanya Devlet Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Hasta-hasta yakını sağlık personeli iletişimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık çalışanları ve yaşam kalitesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmeti sunan işletmelerin vergisel boyutu Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Kişilik tipleri ve hastalıklara yatkınlık Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onam Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiyedeki hasta hakları uygulamaları çerçevesinde çocuk hastaların durumu Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İş doyumu ve sağlık çalışanları ( Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Çalışanlarda tükenmişlik ve örgütsel bağlılık (Ankara Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Konya numune hastahanesinde çalışan hemşirelerin Hepatit B, Hepatit C, ve HIV/AIDS konusunda korunmaya yönelik bilgi düzeyleri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetim ve akreditasyon Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık yöneticilerinde liderlik türleri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Alkol ve madde bağımlılığı: Bireysel ve toplumsal sonuçları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Malzeme yönetiminin temel boyutları ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde etkin yönetim Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında tıbbi atık yönetimi (Denizli Serinhisar ve Çardak ilçeleri örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarına göre toplumsal cinsiyet (Nazilli Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İntihar ve intihara teşebbüs yöntemleri, nedenleri ve çözüm yolları Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Afet Planı İl Afet Planı ve Hastane Afet Planlarının Uygulama Durumunun Değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Mobbing ve mobbingin örgütsel bağlılığa etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında motivasyonun verimliliğe etkileri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Yönetim, hemşirelik hizmetleri ve etik Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İş doyumu ve etkileyen faktörler (Kahramanmaraş ili 112 acil sağlık çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Örgüt kültürü ve kültürel farklılık yönetimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İŞLETME STRATEJİLERİ VE STRATEJİK KARARLARIN STRATEJİK YÖNETİMİN BAŞARISINA ETKİLERİ Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Aile şirketlerinin kurumsallaştırılması ve ekonomi üzerindeki etkileri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık hizmet kalitesi iyileştirmede hata tür ve etkileri analizi, İstanbul'da bir üniversite hastanesi örneği Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel bağlılık ve ücret Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tükenmişlik sendromu, birey ve örgütsel yapılar Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sağlık yönetimi açısından çalışma hayatında mobbing Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tıbbi, Sosyal Ve Sağlık Çalışanları Açısından Organ Nakli Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor
Hastanede çalışan sağlığı ve güvenliği (Aydın Söke'de bir kamu hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Ebelikte mesleki doyum ve mesleki doyum üzerine sosyal çevrenin etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Mukayeseli Diplomatik Sistemler ve Diplomasi Hukuku Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
112 acil sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği (Aydın ili örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında yaşam kalitesi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışıyla hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Devlet hastanelerinde hemşirelere yönelik hizmet içi eğitim proğramları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Türkiyede kadınların işgücüne katılımı ve sosyal güvenlik reformu ile kadınlara yönelik yapılan düzenlemeler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler (Antalya 112 acil Çağrı Merkezi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Turizm ve sağlık turizmi (Denizli örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında memnuniyet Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma ortamında çatışma nedenleri, çözüm yöntemleri ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi: Mevcut durum, sorunlar ve öneriler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği ihlali ve tıbbi hata tanıklıkları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda stres kaynakları, stresle başa çıkma yöntemleri ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hasta hakları ve hasta hakları bağlamında hemşirelik Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları ilişkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında çalışan güvenliği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti ve hasta memnuniyetini etkileyen faktörler(Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve iş doyumunu etkileyen stres faktörleri (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi laboratuvar teknikerleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Defansif tıp ve tıbbi malpraktis uygulamalarının hukuki boyutu, çözüm önerileri ve mesleki sorumluluk sigortası Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde fiili işleyiş ve tam gün yasası Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel çatışma nedenleri, çözüm yöntemleri ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Liderlik, iş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastanede çalışan hemşirelerin maruz kaldıkları iş kazaları (Denizli'de bir kamu hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında stres ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler uygulamaları (Antalya İli üniversite, kamu ve özel hastane örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ebelik mesleğinin temel boyutları, fonksiyonları, çalışma ilkeleri ve örgütlenmesi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile hekimliği çalışanlarında iş doyumu (Edirne örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Motivasyon ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda motivasyon ve motivasyonu etkileyen faktörler (Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütlerde kariyer geliştirme programlarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığını artırmadaki rolü üzerine ampirik bir çalışma Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile hekimliği uygulaması ve hasta memnuniyeti (Edirne İl Merkezi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile hekimliğine ilişkin bilgi beklenti ve memnuniyet (Kırklareli il merkezi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel bağlılık, iş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında motivasyonun performans ve verimliliğe etkisi (Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda iş doyumu (perfüzyonistler örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kalite ve sağlık hizmetlerinde kalite standartları uygulamaları (Kocaeli Seka Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Yaşam kalitesi ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Anestezi teknikerlerinde ve teknisyenlerinde iş doyumu Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında motivasyon (Körfez Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş stresi ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında tıbbi atık yönetimi (Kocaeli ili kamu hastaneleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Türkiye'de kayıt dışı istihdamla mücadelede uygulanan politikalar ve yürütülen faaliyetler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelerde iletişim becerileri ve iş doyumu (Merkezefendi devlet hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kayıt dışı ekonomi ve istihdamın yönetim organizasyon açısından sorunları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Liderlik-motivasyon etkileşimi ve ilişkileri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında stres ve stresle mücadele Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri kalitesinin değerlendirilmesi ve hasta memnuniyeti (Antalya İli örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hasta memnuniyetini etkileyen faktörler (Alanya'da yaşayan yabancı uyruklu hastalar örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında örgütsel bağlılık ve motivasyon (Denizli il merkezinde ve bir kamuya bağlı devlet hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile hekimliği: Temel kavramlar, yasal çerçeve, işleyiş, sorunlar ve çözüm önerileri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda örgütsel bağlılık ve iş doyumu Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel çatışmalar ve çatışma aşamalarında çatışma çözme yöntemleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
STRES, ÖRGÜTSEL STRES ve TÜKENMİŞLİK Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Sektörel iş ahlakı ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık tüketicilerinin satın alma kararları ve ağızdan ağıza pazarlama Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Birinci basamak sağlık örgütlenmesi içerisinde toplam kalite boyutuyla personelin kurumsal yapı algısının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hasta yakınlarında demografik yapı-memnuniyet ilişkileri ( Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi süt çocuğu servisi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Yatan Hasta ve Yakınlarının Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti (Aksaray Devlet Hastanesi Örneği) Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
İletişim ve Sağlık İletişimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş sağlığı, iş güvenliği ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında tükenmişlik (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kamu sağlık kurumları satınalma sürecinde malzeme yönetimi ve tedarik zinciri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma hayatında iletişim, iletişim becerileri ve motivasyon (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Yoğun bakım hemşirelerinde iş stresinin çalışan performansına etkileri (bir kamu hastanesi uygulaması) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlıkta hizmet kalite standartları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık işletmeleri, kalite standartları ve çalışan güvenliği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastane işletmelerinde beslenme hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Özel Hukuk bağlamında hekimlerin hukuki sorumluluklarının nedenleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş doyumu ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi: bursa ağız ve diş sağlığı merkezi örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık sektörüne etkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında iletişim: Hasta-sağlık personeli iletişimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş sağlığı, iş güvenliği ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Stres: Aşamaları, kaynakları, sonuçları ve mücadele teknikleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Afet yönetimi ve hastane affet planı oluşturulması Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aydın'da evde sağlık hizmeti alan engelli hastalarda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden memnuniyet Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş tatmini, örgütsel bağlılık ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde kriz yönetimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile planlaması Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde organizasyon, yönetim ve başlıca sorunları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ameliyathane çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgüt kültürü ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve eğitim-geliştirme faaliyetleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Stres kaynakları,sonuçları ve stresle mücadele Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda Motivasyon ve Sağlık Çalışanları Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Çalışanlarda tükenmişlik ve iş doyumu (Alanya Devlet Hastanesi Hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hekimlerde malpraktis kaynaklı defansif tıp davranışları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık alanı yüksek öğretim öğrencilerinde benlik saygısı(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ergenlik dönemi riskli sağlık davranışları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında örgütsel bağlılık (Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastanelerde halkla ilişkiler ve şikâyet yönetimi (bir kamu hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Tıbbi, sosyal ve sağlık çalışanları açısından organ nakli Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çeştepe Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların duygusal zeka düzeyleri ve iletişim becerileri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelerde tükenmişlik ve iş doyumu (Aksaray ve Ortaköy Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri yönetiminde kullanılan sistemler ve modüller Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelerde kaliteli yaşam algısı (Fethiye Devlet Hastanesi örnegi) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Motivasyon ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelik hizmetlerinde karşılaşılan yönetsel ve organizasyonel sorunlar (Rize Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Organ doku nakli ve organ bağışının boyutları : Türkiye uygulaması Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Diş Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromu (Bursa Ağız ve Diş Sağlığı merkezi Örneği) Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
HASTANE SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE UYGULAMASI Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve örgütsel bağlılık (Merkezefendi Devlet Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Örgütsel zaman yönetimi ve etkin zaman kullanımı Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ötgütsel adalet ve örgütsel bağlılık (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İletişim, çalışma hayatı ve sağlık kurumları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Motivasyon ve sağlık çalışanları (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda örgüt kültürü ve iş performansı (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda iş tatmini ve örgütsel bağlılık (Alanya Devlet Hastanesi hemşireleri örneği ) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde çalışma ortamı -çalışma koşulları ve motivasyon Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastane çalışanlarında motivasyonu etkileyen faktörler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışma ortamı-iş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastane enfeksiyonları, önlenmesi ve korunması Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
112 acil sağlık hizmetleri sunumunu etkileyen faktörler (Konya örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelikte hizmet içi eğitim: Nazilli Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde verimlilik Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş doyumu – yaşam doyumu ilişkisi, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi; hemşire - ebe hemşire örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında stres ve işdoyumu Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşire ve ebelerde yaşam kalitesi ve yaşam kalitesi algısı (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık tesislerinde renkli kod uygulamaları (Manisa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde beyaz kod uygulaması örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş kazaları ve meslek hastalıkları (Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane çalışanlarında iş kazaları) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İş doyumu ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Tükenmişlik, stres ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş sağlığı, iş güvenliği ve iş doyumu Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hizmet içi eğitim, türleri ve sağlık kurumlarında hizmet içi eğitim Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastanelerde otelcilik hizmetleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
2002-2012 sağlık politikaları ve sağlıkta dönüşüm Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Bilişim sistemleri, sağlıkta bilişim sistemleri ve performans Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık bakım hizmetleri, evde bakım ve hasta memnuniyeti Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Kamu sektöründe ve özel sektörde toplam kalite yönetimi uygulamaları Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Küksekokulu öğrencilerinde stresle mücadele Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hemşirelerde/ebelerde empatik eğilim ve empatik becerilerin değerlendirilmesi (Denizli Servergazi Hastanesi örneği) Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastanelerde performans yönetimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlık bilişimi, Türkiye'de sağlık bilgi enformasyon sistemleri ve dijital hastaneler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlıkta dönüşüm programının hizmetin yapısı üzerine etkisinin incelenmesi: Kahramanmaraş ili örneği Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Rol belirsizliği, rol çatışması, örgütsel destek ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Aile-iş çatışması ve tükenmişlik Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanlarının motivasyonu Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Obezitenin temel boyutları, Diyarbakır'da obezite ve obeziteye karşı alınması gereken önlemler Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlıkta hasta profili ve iletişim yöntemleri Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Sağlıkta bilişim sistemleri ve etkin kullanımı Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Çalışanlarda motivasyon ve iş tatmini Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Hastanelerde zaman yönetimi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Tükenmişlik sendromu ve iş doyumuna etkisi Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve SAĞLIK KURUMLARI (KONYA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ ) Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor
Ekonomik krizlerin Türkiye'de sağlık sektörü ölçeğinde sendikalaşmaya etkileri Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Yoğun bakım ünitesinde yatmakata olan hasta yakınlarında stres ve baş etme yolları Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Stres ve stres yönetimi yaklaşımları: Kırklareli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Empati ve iş doyumunun hemşirelik mesleğinin hizmet kalitesine etkisi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Tükenmişlik ve iş doyumu: Kırklareli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Hizmet içi eğitimin çalışanların performansına etkileri: Sağlık açısından değerlendirme Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Hastane yönetimi, sorunları ve çözüm önerileri Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye'de hemşirelik mesleği ve eğitim süreci Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ve hastanelerde dış kaynak kullanımı Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye sağlık sisteminde değişim ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin sağlık personeli tarafından bilinirlik düzeyi Edirne ili örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde kuyruk, randevu sistemleri: Merkezi hastane randevu sistemi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Bilgi çağı ve modern liderlik teorileri Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Mobbing: Taraflar, belirtileri ve boyutları Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
İletişim, örgütsel iletişim ve okul yönetimi(Güngören ilçesi örneği) Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Performans yönetimi ve kamu sektöründe performans yönetimi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri yönetiminde sağlık bilgi sistemleri ve kullanım modülleri Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Türkiye'de sağlık sistemi ve 2003 sonrası sağlıkta dönüşüm programı Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde engellilik kavramı ve engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Acil serviste hasta memnuniyeti: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Hastanelerde doktor, hemşire ve ebelerin motivasyonunu etkileyen faktörler: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Etik, iş etiği ve sağlık hizmetlerinde etik: Çivril Devlet Hastanesi sağlık personelinde iş etiği algısı Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Performansa dayalı ek ödeme yapılmasının çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışanlarda iş doyumu: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş stresi: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışanlarda stres ve motivasyon: Nazilli Devlet Hastanesi hemşireleri örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Performans ve ek ödeme sisteminin sağlık personelinin motivasyonu üzerine etkileri: İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışanlarda iş doyumu ve örgütsel bağlılık: Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında nütrisyon bilinci (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşireleri örneği) Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
İlaç sektöründe kişisel satış ve tıbbi mümessiller Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Yatan hasta bölümlerindeki hastaların hemşirelik hizmetlerinden doyum ve memnuniyeti: Çivril Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık hizmetleri pazarlaması, sağlık ve termal turizmi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında kalite ve hasta tatmini( Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında maliyet analizi: Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Yoğun bakım hemşirelerinde stres düzeyi ve stres ile mücadele yöntemleri: Denizli Devlet Hastanesi ve Denizli Servergazi Devlet Hastanesi örneği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Örgütsel bağlılık ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Zaman yönetimi ve zamanı etkin kullanma Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışanlarda stres ve başa çıkma yöntemleri Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Örgütsel vatandaşlık davranışı ve sağlık sektörü Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Hasta haklarında mahremiyet ve özel hayatın gizliliği Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Meme ve serviks kanseri konusunda kadınların bilgi ve bilinç düzeyleri (Diyarbakır il merkezi örneği) Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Çalışan motivasyonu vemotivasyon araçları(Antalya Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri Örneği) Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Hastane işletmelerinde stok yönetimi Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
LİDERLİK TEORİLERİ AÇISINDAN SPOR YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ, STOK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE STOK KONTROLÜ Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor
İnsan hakları , sağlık hakkı ve hasta hakları Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Yaşam kalitesi ve sağlık çalışanları Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
İş tatmini ve örgütsel bağlılık Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Kamu hastanelerinde tedarik zinciri yönetimi Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Yönetici hemşirelerde etik davranışlar Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Özel ve kamu sağlık kurumu yöneticilerinin motivasyonunu etkileyen faktörler Denizli örneği Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta memnuniyeti ve hasta hemşire ilişkileri Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Kamu sağlık personeli Adli kovuşturma süreci bakımından ön inceleme ve hatalar (Antalya örneği) Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Sağlık çalışanlarında iş doyumu (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşire-Ebe Hemşireler örnegi) Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı
Özel sağlık kurumlarında halkla ilişkiler Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Örgütlerde güç kullanımı bir kamu kurumunda gücün kullanım tarzı Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı
Lise öğrencilerinin suç eğilimleri ile anne baba tutumları arasındaki ilişki: Beyoğlu örneği Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemine etkileri Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Tıbbi cihaz piyasa gözetimi ve denetimi görevlilerinin iletişim bilgi ve becerileri: İstanbul örneği Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Toplum destekli polislik organizasyonu ve Türkiye'deki gelişmeler Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Modüler öğretim yöntemi ve uygulamalı dersler Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Öğretmen yetiştirme düzeni ve Türkiye örneği Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Öğretmenlerin kariyer gelişimini etkileyen demografik faktörler Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Liderlik ve eğitim-öğretim liderliği Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Türkiye'de yabancı dil öğretimi Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Çatışma ve resmi ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaşadıkları çatışma türleri Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları; Erasmus programı ve Türkiye yüksek öğretiminde programın uygulanması Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı
Ahıska Türkleri`nde sosyal yapı: Kırgızistan Bağış Köyü örneği Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı
Kentleşme ve kültürel doku-göç sürecinde aile yapısındaki değişmeler- Gümüşhane Kov köyü örneği Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Türkmenistan`dan eğitim ve öğretim amacıyla İstanbul iline gelen öğrencilerin dil-kültür-uyum sorunları ve çözüm teklifleri Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Olağanüstü durumlarda eğitim, eğitimin problemleri ve çözüm yolları (Marmara depremi, Sakarya örneği, ilk ve orta öğretim) Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Cizre ilçesinin sosyo-kültürel yapısı Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Hristiyan düşüncesinde ekonomi ve sosyal siyasetin temelleri Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Türk müslümanlığı Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Türkmenistan`ın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
İş tatmini ve emniyet hizmetleri sınıfı -İstanbul ili uygulaması- Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Sosyolojik açıdan Anadoluculuk Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Sosyolojik açıdan üniversitelerde Türk dili dersleri Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
İslam öncesi Mekke sitesinde sosyal yapı Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Öncelikli spor branşları tesis politikaları -Aydın ili uygulaması- Yüksek Lisans 1994 Tamamlandı
Darüşşafaka (bir eğitim kurumu monografisi) Yüksek Lisans 1992 Tamamlandı
Sosyolojik açıdan aydınlar (aydınların ortaya çıkışı-özellikleri-fonksiyonları) Yüksek Lisans 1991 Tamamlandı
Şehir ve Türkiye'de şehirleşme Yüksek Lisans 1990 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Çalışma Sosyolojisi Sosyal Gelişme Kitle İletişimi İlişkileri Özgün Makale 2000
İş Göçü Teorileri Özgün Makale 2000
Cemaat Cemiyet Ayrımı ve Ferdinand Tönnies Özgün Makale 2000
Die Wirtschaftsentwicklung der Türkei in den letzen 10 jahren auf Grund der Ergebnisse der Volkszaehnlung Özgün Makale 1996
Die Sozialstruktur Der Türkei Dargestellt am Beispiel der Bevölkerung Özgün Makale 1996

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
SUDA YAPILANEGZERSİZLERİNREKREASYONUYGUNLUĞU VEÜLKEMİZDETERMAL SULARINDEĞERLENDİRİLMESİ Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. 2017
Hukukun Temel Kavramları Ders Kitabı Tümü Ulusal Tayfun Medya Tanıtım 2017
Hukukun Temel Kavramları Ders Kitabı Tümü Ulusal Tayfun Medya 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Önlisans 2018-2019 Türkçe 1
MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU Lisans 2018-2019 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU Lisans 2017-2018 Türkçe 2
HUKUK METODOLOJİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Lisans 2016-2017 Türkçe 2
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU Lisans 2016-2017 Türkçe 2
HUKUK METODOLOJİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Lisans 2015-2016 Türkçe 2
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU Lisans 2015-2016 Türkçe 2
HUKUK METODOLOJİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Lisans 2015-2016 Türkçe 2
GENEL KAMU HUKUKU Lisans 2015-2016 Türkçe 2
BİLİM FELSEFESİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2014-2015 Türkçe 2
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
MODERN DÜNYANIN OLUŞUMU Lisans 2014-2015 Türkçe 2
HUKUK METODOLOJİSİ Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2014-2015 Türkçe 2
GENEL KAMU HUKUKU Lisans 2014-2015 Türkçe 2
BİLİM FELSEFESİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Modern Dünyanın Oluşumu Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Hukukun Temelleri Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Hukuk Metodolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Genel Kamu Hukuku Lisans 2013-2014 Türkçe 3
BİLİM FELSEFESİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Sosyal Bilimler İÇin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Siyaset Bilimine Giriş Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Hukukun Temelleri Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Hukuk Metodolojisi Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Genel Kamu Hukuku Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2011-2012 Türkçe 2
HUKUK SOSYOLOJİSİ Lisans 2011-2012 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ Lisans 2011-2012 Türkçe 2
Genel Kamu Hukuku Lisans 2011-2012 Türkçe 3
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2010-2011 Türkçe 2
HUKUK SOSYOLOJİSİ Lisans 2010-2011 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ Lisans 2010-2011 Türkçe 2
Genel Kamu Hukuku Lisans 2010-2011 Türkçe 3
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2009-2010 Türkçe 2
SİYASAL DÜŞÜNCELER VE DEVLET TEORİLERİ Lisans 2009-2010 Türkçe 3
HUKUK SOSYOLOJİSİ Lisans 2009-2010 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ Lisans 2009-2010 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2008-2009 Türkçe 2
SİYASAL DÜŞÜNCELER VE DEVLET TEORİLERİ Lisans 2008-2009 Türkçe 3
HUKUK SOSYOLOJİSİ Lisans 2008-2009 Türkçe 2
HUKUK FELSEFESİ Lisans 2008-2009 Türkçe 2
SOSYOLOJİYE GİRİŞ Lisans 2007-2008 Türkçe 6
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2007-2008 Türkçe 2
Hukukun Temel Kavramları Önlisans 2007-2008 Türkçe 4
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2006-2007 Türkçe 2
Sosyoloji Lisans 2005-2006 Türkçe 6
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2005-2006 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans 2004-2005 Türkçe 1

Adı Kapsam Tür Yıl
İşgücü Göçü Bağlamında 1989 öncesi Almanca Literatüründe Göç Terminolojisi, Disiplinlerarası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 01.12.2015

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Rektör 2004 2006
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2004 2004
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü 2004 2009
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Dekan 1996 1997

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1980 2004