Yerleşkeler

Arş. Gör. Muhammet Fatih ŞENGÜLLENDİ

İşletme (İngilizce) Bölümü|Araştırma Görevlisi
E-mail : fatihsengullendi@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) 2019
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE YÖNETİM (YL) (TEZLİ) 2017
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2014
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME YÖNETİMİ (DR)

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2019
İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2016

Makale Adı Tür Yıl
İNSAN KAYNAKLARI YETKİNLİKLERİ İLE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI Özgün Makale 2019
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MEDİATÖR ETKİYE SAHİP MİDİR? Özgün Makale 2018
Dönüşümcü Liderlik İle Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisinde Eğitim Düzeyinin Moderatör Rolü Özgün Makale 2017

Adı Kapsam Tür Yıl
İSO 500 Listesinin 50. Yılına Girerken En Büyük 50 Sanayi Kuruluşu Bağlamında Bir Analiz ve Dönemlendirme Çalışması, 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 12.05.2018
Transformational Leadership And Organizational Innovation: The Mediating Effect Of Positive Psychological Capital, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT Uluslararası Tam metin bildiri
Does The Experience Level Have A Moderator Effect In The Relation Between Transformational Leadership and Positive Psychological Capital? (Best Paper), 7th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Uluslararası Tam metin bildiri