Yerleşkeler

Prof.Dr. Evgen Gülçin ELÇİN

Medeni Hukuk Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : gulcinelcin@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora ÖZEL HUKUK (DR) 1995
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans ÖZEL HUKUK (DR) 1988
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans HUKUK PR. 1986

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ PROFESÖR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2010
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2003 2010
ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1996 2003

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Boşanma sürecinde müşterek velayet ve toplumsal bakış açısı Doktora 2014 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türk Hukuku'nda sözlü vasiyetname Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
İpotekte derece sistemi ve boş dereceye ilerleme hakkı Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Kefalet Sözleşmesinin Konusunun Hukuka ve Ahlaka Aykırı olması Sebebiyle Kefalet Sözleşmesinin Geçersizliği Özgün Makale 2016
Türk ve İsviçre Aile Hukukundaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan Özgün Makale 2016
Çocuğun Menfaati gereği Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar Özgün Makale 2010
Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölen Mağdurun (Destek Olanın) Müterafik Kusurunun Kusursuz Sorumluluk Hallerinde de Dikkate Alınması Özgün Makale 2009
Özellikle Sportif Faaliyetler Açısından Sponsorluk Sözleşmesi”, Spor Hukuku Dersleri, Özgün Makale 2007
., ”Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde Kefalete İlişkin Hükümlerin İncelenmesi Özgün Makale 2005
Boşanma Davasında Eşlerin Boşanmanın Tali Sonuçlarına İlişkin Konularda Anlaşma Yapmaları ve Konu ile İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararı” Özgün Makale 1997
Kefalet Sözleşmesinde Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişkiler”, Özgün Makale 1996

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
4 Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu Ulusal Beta 2010
Medeni Kanunda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler Ulusal On iki Levha 2009
Sponsorluk Sözleşmesi Ulusal Seçkin 2003
Borçlar Kanununa Göre Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkanları Ulusal Alfa 1996

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyum Projesinde DİĞER -

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan 2018