Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Esin BERKTAŞ

Sinema Televizyon (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : esinberktas@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Sanatta Yeterlik SİNEMA TV (SY) 2008
Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans 2000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1998

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013
SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2013
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ OKUTMAN EGE ÜNİVERSİTESİ 2000 2001

Makale Adı Tür Yıl
Yunan Yeni Dalga Sineması Avranas ın Şiddet Güzeli Filminde Aile İçi Cinsel İstismarın Temsili Özgün Makale 2015
The Cinema in Turkey During 1940s Özgün Makale 2013
1940 lı Yılların Türk Sineması Özgün Makale 2009
II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Seyir Kültürümüz Özgün Makale 2005
1990 dan 2003 e Türk Sinemasının Teknik Estetik Sorunları ve Çözüm Önerileri Özgün Makale 2004

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Fahrelnisa Zeid: İç Dünyaların Ressamı Kitap Tercümesi Bölüm(ler) Uluslararası RES YAYINLARI 2019
Sıradan Olanın Başkalaşımı Kitap Tercümesi Tümü Uluslararası AYRINTI YAYINEVİ 2012
1940 lı Yılların Türk Sineması Bilimsel Kitap Tümü Ulusal AGORA KİTAPLIĞI 2010
Gerçeğin Geriye Dönüşü- Yüzyılın Sonunda Avangard Kitap Tercümesi Tümü Uluslararası AYRINTI YAYINEVİ 2009
Sanat ve Propaganda Kitle Kültürü Çağında Politik İmge Kitap Tercümesi Tümü Uluslararası AYRINTI YAYINEVİ 2004
Baba Bana Top At- Batıda Çocukluğun Tarihi Kitap Tercümesi Tümü Uluslararası KİTAP YAYINEVİ 2003

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TÜRK SİNEMASI Lisans 2019-2020 İngilizce 2
SİNEMA TARİHİ Lisans 2019-2020 İngilizce 2
PROFESSIONAL ORIENTATION AND INTRODUCTION TO CINEMA TELEVISION Lisans 2019-2020 İngilizce 2
MESLEKİ ORYANTASYON VE SİNEMA TELEVİZYONA GİRİŞ Lisans 2019-2020 Türkçe 2
FİLM ANALYSIS AND REVIEW Lisans 2019-2020 İngilizce 2
Türk Sineması Lisans 2018-2019 Türkçe 2
TURKİSH CİNEMA Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Sinema Tarihi Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SANAT ESERİNİN ANALİZİ Lisans 2018-2019 İngilizce 2
PROFESSİONAL ORİENTATİON AND INTRODUCTİON TO CİNEMA TELEVİSİON Lisans 2018-2019 İngilizce 2
HİSTORY OF CİNEMA Lisans 2018-2019 İngilizce 2
FİLM THEORY Lisans 2018-2019 İngilizce 2
FİLM THEORY Lisans 2018-2019 Türkçe 2
FİLM ANALİZİ VE ELEŞTİRİSİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Turkish Cinema Lisans 2017-2018 İngilizce 1
tasarım prensipleri Lisans 2017-2018 İngilizce 1
Professional Orientation and Introduction to Cinema Television Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Mesleki Oryantasyon ve Sinema Televizyona Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 2
History of Cinema Lisans 2017-2018 İngilizce 2
FİLM THEORY Lisans 2017-2018 İngilizce 2
FİLM KURAMI Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Film Analizi ve Eleştirisi Lisans 2017-2018 Türkçe 2
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ Lisans 2017-2018 İngilizce 2
CRİTİCAL ANALYSİS OF ARTWORK Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Turkish Cinema Lisans 2016-2017 İngilizce 2
Sinemada Seminer Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Professional Orientation and Introduction to Cinema and Television Lisans 2016-2017 İngilizce 2
Film History Lisans 2016-2017 İngilizce 2
Film Eleştirisi ve Analizi Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Critical Analysis of Artwork Lisans 2016-2017 İngilizce 1
Turkish Cinema Lisans 2015-2016 İngilizce 2
Tasarım Prensipleri Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Sanat Eserinin Analizi Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Principles of Design Lisans 2015-2016 İngilizce 1
History of Cinema Lisans 2015-2016 İngilizce 2
Film Theory Lisans 2015-2016 İngilizce 2
Film Eleştirisi ve Analizi Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Estetik ve Sanat Felsefesi Lisans 2015-2016 Türkçe 1
Çağdaş Sanat Kuramları Lisans 2015-2016 İngilizce 2
Sanat ve Tasarım Tarihi Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Nitel Araştırma Teknikleri Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Tasarım Prensipleri Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Sosyal Bilimlere Giriş Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Sanat Eserinin Analizi Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Kültürel Film Eleştirisi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Film Kuramı Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Estetik ve Sanat Felsefesi Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Estetik ve Sanat Felsefesi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Çağdaş Sanat Kuramları Lisans 2013-2014 Türkçe 1

Adı Kapsam Tür Yıl
The Cinema in Turkey During 1940s, International Conference on Cinema and Media Engineering Uluslararası Tam metin bildiri 28.02.2013
The Greek Weird Cinema: An Analysis of the Representation of Sexual Abuse in Alexander Avranas’s ”Miss Violence”, 4th International Conference on Turkey and Turkish Studies Uluslararası Tam metin bildiri 01.08.2017
Türkiye'de Kadın Sinemacılar ve Filmleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı Ulusal
Turkiye de Kadin Sinemacilarin Gorsel Dillerinin Toplumsal Yapisi, 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farkliliklar, Catismalar ve Eylemlikler Caginda Sosyoloji Ulusal Davetli konuşmacı
The Visualisation of Sexual Difference in Jean Luc Godard s Early Movies, The Second Annual London Film and Media Conference Uluslararası Davetli konuşmacı
THE SOIL WATER and WOMEN in the DRY SUMMER The Visualization of The Division of Land and Use of Water in Agriculture after The Population Exchange Between Greece and Turkey in 1923, Gender and Aesthetics: Art, Film and Literature Uluslararası Tam metin bildiri
The Relationship of The Daily Objects With The Reproduction of Art: Looking Toward Armenian Visual Culture Through Mahrec Art House in Istanbul, 14. European Sociological Association Conference Uluslararası Özet bildiri
How Women Were Represented in the War Propaganda Posters Soldiers Mothers and Families, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women Studies 2015 Uluslararası Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
European Sociological Association Üye 2018
International Sociological Association Üye 2017
Sosyoloji Derneği Üye 1990