Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Ali Erkan TOZLUYURT

İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : erkantozluyurt@beykent.edu.tr

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Örgütlerde proje yönetimi yaklaşımının çalışanların yönetim kararlarına katılım etkisinin incelenmesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sivil havacılıkta yer hizmetlerinde çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarına yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı