Yerleşkeler

Doç. Dr. Ebru KARAMAN

Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi|Dekan Yardımcısı
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : ebrukaraman@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora KAMU HUKUKU (DR) 2013
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans KAMU HUKUKU (DR) 2008
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Lisans HUKUK PR. (ÜCRETLİ) 2005

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Türk hukukunda özel hayatın gizliliği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Yenidoğan, yoğunbakım ve ağrı yönetimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kamu idaresi reformuna yönelik talepler ve vatandaşın "İyi yönetilme hakkı" açısından kamu hastanelerindeki yeni yapılanmanın incelenmesi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Gebelerin doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası bilgi düzeylerinin düzenlenmesi ve hizmetlerden memnuniyetleri(Elbistan örneği) Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Psikolojik şiddetin (mobbing) sağlık çalışanları üzerine etkisi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İHTİYATİ HACİZİN 6183 SAYILI KANUN (KAMU HUKUKU) İLE İCRA İFLAS KANUNUNA (ÖZEL HUKUK) GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
SAĞLIK HAKKI AÇISINDAN AYRIMCILIK YASAĞI Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Uluslararası insan hakları hukuku kapsamında çocuklara yönelik cinsel istismar Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türk hukukunda idarenin takdir yetkisi ve denetimi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türk hukuku'nda ve Avrupa insan hakları sözleşmesi'nde özel hayatın gizliliği ve korunması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türk hukuku'nda yasama kısıntısı Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Risk değerlendirme ve sağlık kurumları Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında satınalma süreci ve ihtiyaç tedariki(Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü örneği) Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sağlık kurumlarında yöneticilikte kadınlarda görülen cam tavan sendromu Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Kronik böbrek hastalığı eğitimi ve periton diyalizinin önemi ve maliyet analizi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında eğitim hakkı Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Ödev ve sorumluluklarının ihlali halinde kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Türk anayasalarında milletvekilliği sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde gerçek kişilerin mülkiyet hakkı Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Ötanazi ve yaşama hakkı Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Türkiye'de kanun hükmünde kararnamelerin hukuki rejimi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde 12 Eylül 1980 Darbesi döneminde işkence yasağı ihlalleri Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Türk Hukuku nda Evli Kadının Soyadı Özgün Makale 2017
Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdari İşlemlerine İlişkin Bir Değerlendirme Özgün Makale 2016
Fransız Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi Dönemi Özgün Makale 2015
1982 Anayasa sı Çerçevesinde Türkiye de Yargı Bağımsızlığı Sorunu Özgün Makale 2015
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk Özgün Makale 2014
Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Açısından KKTC Anayasası Özgün Makale 2014
La Privatisation en Turquie et en France Özgün Makale 2010
Anayasanın 90 Maddesi Uyarınca Uluslararası Antlaşmalarla Devredilen Ulusal Egemenliğimiz Özgün Makale 2009

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Siyasi Partilerde Kadın Kotası Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Oniki Levha Yayıncılık 2016
Human Rights Law Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Oniki Levha Yayıncılık 2014
Türk İdari Yargısının Görev Alanının Anayasal Dayanağı Fransız İdari Yargısı ile Karşılaştırmalı Bilimsel Kitap Tümü Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2013
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu Bilimsel Kitap Tümü Ulusal On İki Levha Yayıncılık 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
TÜRK ANAYASA HUKUKU Lisans 2017-2018 Türkçe 8
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Ayrımcılık Yasağı Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Anayasa Hukuku Genel Esasları Lisans 2017-2018 Türkçe 6
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2016-2017 Türkçe 8
Karşılaştırmalı Hukukukta Anayasa Yargısı Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Anayasa Hukuku Genel Esasları Lisans 2016-2017 Türkçe 6
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2015-2016 Türkçe 12
Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2015-2016 Türkçe 2
Anayasa Hukuku Genel Esasları Lisans 2015-2016 Türkçe 6
Türk Anayasa Hukuku Lisans 2014-2015 Türkçe 4
Turkish Constitutional Law Lisans 2014-2015 İngilizce 4
Mesleki Oryantasyon ve Hukuka Giriş Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Human Rights and Public Freedoms Lisans 2014-2015 İngilizce 2
Hukukçular için Yüksek Lisans Seminer Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Anayasa Hukukunun Genel Esasları Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 4
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Human Rights and Public Freedoms Lisans 2013-2014 İngilizce 2
Hukukun Temelleri Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Fundamental of Law Lisans 2013-2014 İngilizce 1

Adı Kapsam Tür Yıl
Türkiye de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Devletin Sorumluluğu, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 01.11.2015
Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Mahkemelerinin Yapısı Makedonya Türkiye Almanya Avusturya Fransa İtalya ve İspanya, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri 01.10.2014

Adı Üyelik Durumu Yıl
Kamu Hukukçuları Platformu Üye 2015
Bilgililer Derneği Üye 2012
Şişli Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üye 2008
İstanbul Barosu Üye 2006

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anabilim Dalı Başkanı 2015
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği 2015 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2014 2018