Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ACAR ERDUR

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ACAR ERDUR
İşletme (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : duyguerdur@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME (DR) 2016
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2009
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2007

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Çalışma yaşamında ayrımcılık: Lgbt'lere yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Sürekli İyileştirme Metodolojilerinin İşletme Rekabet Avantajı Üzerine Etkisi Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
Corporate Social Responsibility in Turkey: A Sectoral Analysis Özgün Makale 2017
Quality Management in the Turkish Higher Education Institutions: Preliminary Findings1 Özgün Makale 2016
Investor Responses to Corporate Sustainability in A Developing Country: The Case of Turkey Özgün Makale 2016
Effects Of Corporate Governance Level On The Financial Performance Of Companies A Research On BIST Corporate Governance Index XKURY Özgün Makale 2015
Relationship Between Number of Women Executives and Tobin s q Ratio An Analysis on Borsa Istabul Özgün Makale 2015
Determinants of Capital Structure A Research on Sectors That Contribute to Exports in Turkey Özgün Makale 2015
Analyzing The Effects of Corporate Social Responsibility Level on the Financial Performance of Companies: An Application On BIST Corporate Governance Index Included Companies Özgün Makale 2014
Türkiye’de Örgütsel Bağlılık Yazını (2002- 2010):Bir Meta Analiz Çalışması Özgün Makale 2011

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Kriter 2019
Handbook of Research on Quality Assurance and Value Management in Higher Education Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası IGI Global 2016
Current Approaches in Social Sciences Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Peter Lang GmbH 2015
Curerent Approachs in Social Sciences Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Peter Lang GmbH 2015

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yenilik Yönetimi Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Organizational Behavior Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Internatioal Business Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Innovation Management Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Human Resources Management Lisans 2018-2019 İngilizce 3
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Yenilik Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Organizational Behavior Lisans 2017-2018 İngilizce 3
Internatioal Business Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Innovation Management Lisans 2017-2018 İngilizce 2
Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans 2016-2017 İngilizce 2
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Bir Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurmaya Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 30.12.2013 13.04.2017
Bir Devlet Üniversitesinin iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ISO 9001:2008 KaliteYönetim Sistemi Kurmaya Yonelik Çalışmalar Üzerine Bir Arastirma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 24.04.2014 13.04.2017
Türkiye’xxde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Sektörel Farklılıklara Yönelik Bir Vaka Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ULUSAL 18.11.2015 -

Adı Kapsam Tür Yıl
Yönetim Bilgisinin Bağlamlar Arası Seyahati: Farklılıkların Yönetimi Uygulamaları Örneği, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 27.05.2017
Örgüt Ölçeği ve Yaşinin Yeni Yönetim Tekniklerinin İlgili Örgütlerde Benimsenmesi Kararı Üzerine Etkileri: Türk Yükseköğretim Kurumlarında Bir Araştırma, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY Uluslararası Tam metin bildiri 26.11.2016
Örgütlerde Farklılıkların Yönetimini Esas Alan Uygulamaların Yayılımının Analizi: Bir Saha Çalışması, 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 24.05.2014
Corporate Social Responsibility in Turkey: A Sectoral Analysis, International Conference of Applied Business and Management (ICABM) Uluslararası Özet bildiri 23.11.2018
An Emerging Paradigm “Corporate Sustainability”: Investor Reactions in a Developing Country”, International Conference of Applied Business and Management (ICABM) Uluslararası Özet bildiri 23.06.2016
Bursa’ da Faaliyet Gösteren İşletmelerin Üniversite- Sanayi İşbirliği Algıları ve Yönetim Organizasyon Konuları Kapsamında Bir İnceleme, 18.Yönetim Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri 22.05.2010
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Stratejik Bir Yaklaşım ile Yönetilip- Yönetilmediğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Saha Çalışması, . Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ulusal Özet bildiri 17.04.2010
Are Turkish Bus Passenger Transportation Companies Aware of Strategic Therats and Opportunities Coming from Turkish Airline Sector: A Field Study, Entrepreneurship Congress, Uluslararası Tam metin bildiri 16.10.2009
Kadın Yöneticiler Finansal Performansı Etkiliyor Mu? Xulus’ta Bir Araştırma”,, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri Ulusal Tam metin bildiri 11.11.2014
Are Organizational Size and Age Determinants of the Decision on Adoption of New Management Techniques?: A Research on the Turkish Higher Education Institutions, Multidisciplinary Academic Conference on Management, Marketing and Economics Uluslararası Tam metin bildiri 10.12.2106
Expansion of the non-legitimate: diversity management in Turkey’’, EGOS Colluquium, The Good Organization, Aspirations, Interventions, Struggles Uluslararası Tam metin bildiri 08.07.2017
İşletmenin Stratejik Konumu Ve Rekabetçi Üstünlüklerine İlişkin Bilginin Örgüt İçindeki Yayılımı: Sondajlama Tekniği İle Yürütülen Bir Saha Çalışması, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri 08.05.2010
Organizations feat. Social Entrepreneurs: An ‘Engagement Model’ Suggestion for Social Well-Being, 26th EBES CONFERENCE Uluslararası Özet bildiri
Organizational discourses on equality, diversity and inclusion in the Turkish context, Academy of Management Uluslararası Tam metin bildiri
Effects Of Intuitional Factors on the Dıffusıon of Dıversıty Management Practıces: An Empirical Study, 29th WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Uluslararası Özet bildiri
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Otomotiv Firmalarının Sermaye Yapısı Analizi, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri Ulusal Tam metin bildiri

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Araştırma Görevlisi/Asistan Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi 2007