Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Dilaysu ÇINAR

Dr. Öğr. Üyesi Dilaysu ÇINAR
İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : dilaysucinar@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME YÖNETİMİ (DR) 2017
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 2011
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 2008
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Lisans KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2008

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İŞLETME BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2017
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2012 2017

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Sağlık sektöründe hizmet kalite algısının hastalar üzerinde incelenmesi: Bir kamu ve bir özel hastane örneğinin karşılaştırması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Tutundurma çabalarına yönelik faaliyetlerin tüketici sadakati üzerine etkisi: Bir havayolu şirketinde uygulama Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Hizmet kalitesi ve çalışan kadrosunun hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi: Bir sağlık kuruluşunda inceleme Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Ödeme sistemlerinin muhatapları açısından fayda maliyet analizleri ve mastercard Türkiye uygulaması Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Dijital Ortamda Yapilan Reklam Harcamalarina Yönelik Algilamalarin Tüketici-Marka Bağliliği Boyutlari Üzerindeki Etkisi Özgün Makale 2019
SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİNALIŞVERİŞ YÖNELİMİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ Özgün Makale 2019
PROMOSYONEL ÜRÜNLERDE YEM ETKİSİ: TÜKETİCİ KARAR ALIM TARZLARI TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Özgün Makale 2019
PAY WHAT YOU WANT PRICING STRATEGY” AS A NEW SALES PROMOTION METHOD - AN EXPERIMENTAL STUDY ON FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES Özgün Makale 2018
Nüfuzlu Pazarlama Yoluyla Yapılan Reklamlara Karşı Tüketici Şüpheciliği: Y Kuşağı Üzerinde Keşifsel Bir Araştırma Özgün Makale 2018
Yenilikçi Bir Fiyatlandırma Yöntemi OlarakDilediğin Kadar Öde Fiyatlandırması Özgün Makale 2017
An investigation on a productioncompany via the scope of Mintzberg’s adhocratic organization structure Özgün Makale 2013

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Tools and Techniques for Implementing International E-Trading Tactics for Competitive Advantage Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası IGI GLOBAL 2019
Improving Marketing Strategies for Private Label Products Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası IGI GLOBAL 2019
Handbook ofResearch on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası IGI GLOBAL 2015
Liderlik ve Çağdaş Boyutları Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Ulusal Derin Yayınları 2014
Global Strategies in Banking and Finance Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Information Resources Management Association 2014
Global Strategies in Banking and Finance Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Information Resources Management Association 2014

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Yönetim ve Organizasyon Lisans 2018-2019 Türkçe 3
ULUSLARARASI PAZARLAMA Lisans 2018-2019 Türkçe 3
SATIŞ YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 1
Pazarlama Lisans 2018-2019 Türkçe 3
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
E-TİCARET VE E-İŞLETME Lisans 2018-2019 Türkçe 2
E-Ticaret ve E-İşletme Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Uluslararası Pazarlama Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Sosyal Bilimlere Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Satış Yönetimi Lisans 2017-2018 Türkçe 1
Pazarlama Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Mikroekonomi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
E-Ticaret ve E-İşletme Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Uluslararası Pazarlama Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Pazarlamaya Giriş Önlisans 2016-2017 Türkçe 3
Örgütsel Davranış Önlisans 2016-2017 İngilizce 3
Dış Ticarette Yazışma Teknikleri Önlisans 2016-2017 İngilizce 4
Uluslararası Pazarlama Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
Pazarlama Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
Kalite Yönetim Sistem ve Standartları Önlisans 2015-2016 Türkçe 1
İşletmeye Giriş Önlisans 2015-2016 Türkçe 3
ULUSLARARASI PAZARLAMA Önlisans 2014-2015 Türkçe 1
Pazarlamaya Giriş Önlisans 2014-2015 Türkçe 1
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARTLARI Önlisans 2014-2015 Türkçe 3
İŞLETMEYE GİRİŞ Önlisans 2014-2015 Türkçe 1
Uluslararası Pazarlama Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Kalite Yönetim Sistemi ve Standartları Önlisans 2013-2014 Türkçe 4
İşletmeye Giriş Önlisans 2013-2014 Türkçe 3
Uluslararası Pazarlama Önlisans 2012-2013 Türkçe 3
Kalite Yönetim Sistemi ve Standartları Önlisans 2012-2013 Türkçe 4
İşletmeye Giriş Önlisans 2011-2012 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
The impact of digital advertising on consumer purchase decisions, 2nd İnternational Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference Uluslararası Tam metin bildiri 24.07.2014
PAY WHAT YOU WANT PRICING FROM THE POINT OF PARTICIPATORY PRICINGMETHODS, 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri 20.04.2017
YENİ BİR SATIŞ PROMOSYON STRATEJİSİ: DİLEDİĞİN KADAR ÖDEFİYATLANDIRMASI, 16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri 04.05.2017

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Girişimcilik Kulübü Akademik Danışmanlığı 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Engelli Birim Sorumlusu 2018
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Dekan Yardımcılığı 2015 2016