Yerleşkeler

Arş. Gör. Deniz BENZER

Yeni Medya (İngilizce) Bölümü|Araştırma Görevlisi
E-mail : denizbenzer@beykent.edu.tr