Yerleşkeler

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
İşletme (İngilizce) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : cemalyukselen@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Doktora İŞLETME (DR) 1984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1980
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1979

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2012
İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) PROFESÖR İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 2009
İŞLETME BÖLÜMÜ PROFESÖR MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1994 2009
İŞLETME BÖLÜMÜ DOÇENT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1988 1994
İŞLETME BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1987 1988

Doktora Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Hasta ilişkileri yönetimi uygulamalarının tatmin ve bağlılık üzerindeki etkisi: Bir sağlık işletmesinde uygulama Doktora 2019 Tamamlandı
LÜKS MARKALARDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ MARKA DEĞERİ VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doktora 2019 Devam Ediyor
Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş kanallarındaki akış deneyimlerinin memnuniyet ve satınalma kararlarına etkisi, bilgi ve kanal kalitesinin rolü Doktora 2018 Tamamlandı
Pazar odaklılık ve pazarlama yeteneklerinin işletmelerin pazarlama performansına etkisi, ISO 1000 grubunda bir araştırma Doktora 2018 Tamamlandı
Uzaktan eğitim pazarlama stratejileri ve uzaktan İngilizce dil eğitiminde tüketici tatmini üzerine bir çalışma Doktora 2018 Tamamlandı
Lüks giyim markalarında sosyal medya ilgilenimi, marka değeri ve marka tercihi ilişkisi Doktora 2018 Tamamlandı
Satış yöneticilerinin liderlik ve karar alma tarzlarının performanslarına etkileri Doktora 2017 Tamamlandı
Perakende karmasının kurumsal itibar ve finansal performansa etkisi: AVM ve cadde mağazaları farklılığının rolü üzerine bir araştırma Doktora 2017 Tamamlandı
Hizmet dağıtım kanalında üyelere yönelik pazarlama stratejilerinin kanal performansına etkisi, Türk havacılık sektörü örneği Doktora 2017 Tamamlandı
Pazarlama inovasyonlarının algılanan değer, müşteri tatmini ve bağlılığına etkisi: GSM sektöründe bir araştırma Doktora 2017 Tamamlandı
Mobil pazarlama uygulamalarının pazarlama performansı ve müşteri memnuniyetine etkisi: Seyahat acentaları üzerine bir araştırma Doktora 2016 Tamamlandı
Kuyum mağazası müşterilerinin satın alma davranışında mağaza imajı boyutlarının etkisi: Cadde ve AVM mağazalarının karşılaştırılması Doktora 2016 Tamamlandı
Algılanan değer, müşteri tatmini ve marka bağlılığı ilişkisi, marka tutumları ve ürün ilgi düzeylerinde farklılığın rolü üzerine bir araştırma Doktora 2016 Tamamlandı
Marka tutumu ile imajının marka değeri ve güveni yaratılmasındaki rolü, tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkileri Doktora 2016 Tamamlandı
Bankacılık hizmetlerinde pazarlama stratejilerinin marka bağlılığı ve kurumsal itibara etkisi, bireysel ve kurumsal müşteriler üzerine bir araştırma Doktora 2016 Tamamlandı
MÜŞTERİ TATMİNİNİN MARKA GÜVENİ VE MARKA BAĞLILIĞINA ETKİSİ, LÜKS VE LÜKS OLMAYAN MARKALARIN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA Doktora 2016 Devam Ediyor
İçsel Pazarlamanın İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Sanayi Şirketlerinde Bir Uygulama Doktora 2016 Devam Ediyor
KÜRESEL YÜKSEKÖĞRETİM PAZARINDA DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE DİJİTAL PAZARLAMA KANALLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doktora 2015 Devam Ediyor
Özdeşleşme, liderlik tarzları ve kültürel faktörler arasındaki ilişki Doktora 2015 Tamamlandı
Tüketici etnosantrizminin satınalma davranışı üzerindeki etkisi: Ankara örneği Doktora 2008 Tamamlandı
Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Kamu ve özel sermayeli banka müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının değerlendirilmesi: Servqual ölçeği Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL MARKA TERCİHLERİNDE MARKA DEĞERİ BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Sosyal medya pazarlamasının marka değeri ve marka bağlılığına etkisi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Sosyal medya pazarlamasının kültür turizmine etkisi: Tüketici davranışları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma davranışına etkisi; takı sektörü üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Marka imajının marka bağlılığına etkisi ve su markaları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yeni medya çalışmaları açısından markaların pazarlama stratejileri ve bir uygulama Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İlaç sektöründe pazar yönlülük ve pazarlama stratejileri, yerli ve yabancı firmaların karşılaştırılması üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Yeşil pazarlama ve üretici işletmelerin yeşil pazarlama faaliyetlerine ilişkin bir araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Tüketicilerin internet reklamlarına yönelik inançlar ve tutumları arasındaki ilişki ve reklamı izleme davranışları üzerine etkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İçsel pazarlama faaliyetlerinin örgütsel bağlılığa etkisi ve bir işletme çalışanları üzerine araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sosyal medya pazarlamasının tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma davranışına etkileri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Marka farkındalığının marka imajına ve marka güvenine etkisi tüketiciler üzerinde araştırma Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Küresel eğitim pazarlama stratejileri ve yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite seçim faktörleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka bilinirliliğine etkisi üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Tüketicilerin otomobil markaları hakkındaki algılarının satın alma davranışlarına etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Viral pazarlamanın tüketici davranışları üzerine etkisi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Fitness & SPA merkezinde hizmet kalitesi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Genç tüketicilerin eğlence pazarlaması faaliyetlerine ilişkin tutum ve davranışları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı
Tüketicilerin perakende mağaza bağlılığını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında aile ve işletmenin rolü, Hatay'da aile işletmeleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Tüketicilerin marka bağlılığını etkileyen faktörler ve Antakya'daki kadınların çamaşır deterjanı markası bağlılığına yönelik bir araştırma Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı
Tüketicilerin bakkalardan satın alma davranışlarını etkileyen değişkenler ve Antakya'da bir araştırma Yüksek Lisans 2005 Tamamlandı
Müşteri ilişkileri yönetimi ve otomotiv bayiinde müşteri memnuniyetinin ölçülmesi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Ailelerin satın alma davranışlarında süpermarketlere yönelmelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2003 Tamamlandı
Pazarlama kontrolü: Pazarlama etkinliği ve mükemmelliğinin ölçülmesi üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Kesikli üretim sistemlerinde üretim planlama ve kontrol ve simulasyon çalışması Yüksek Lisans 2000 Tamamlandı
Çevrecilik yönelimli pazarlama stratejisi kararları ve bir sektör uygulaması Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Üretim işletmelerinde uygulanan toplam kalite yönetiminin işletmelerin kalite maliyetleri üzerindeki etkisi Yüksek Lisans 1999 Tamamlandı
Pazarlama bilgi sistemlerinin incelenmesi ve bir şirket üzerine uygulama Yüksek Lisans 1998 Tamamlandı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet stratejisi değişkenleri ve Hatay ili gıda, içki, tütün sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
İşletmelerin dış pazarlama performansı ile dış pazarlama stratejisi değişkenleri arasındaki ilişki ve Adana ili dokuma sanayi üretici işletmeleri üzerine bir araştırma Yüksek Lisans 1996 Tamamlandı
Optimum stok düzeyinin belirlenmesinde simülasyon tekniği ve bir kurubakliyat tasnif, işleme, muhafaza ve paketleme işletmesinde uygulaması Yüksek Lisans 1992 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
Tüketici Etnosentrizmi Literatür Taraması Derleme Makale 2019
Akıllı Cihaz Kullanıcılarının Marka Sadakatlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 2018
TÜKETİCİLERIN ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ KANALLARINDAKİ AKIŞ DENEYİMLERİNİN MEMNUNİYET VE SATIN ALMA KARARLARINA ETKİSİ, BİLGİ VE KANAL KALİTESİNİN ROLÜ Özgün Makale 2018
MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özgün Makale 2018
Internet Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının Reklam İzleme Davranışları Üzerine Etkisi Özgün Makale 2017
The Role of the Family Constitution in the Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light of Implementation Problems Özgün Makale 2014
Hotel employees beliefs on unethical behavior Özgün Makale 2010
The Process of Branding a City Özgün Makale 2010
Kanal Yönetiminde Yönetişim İlkelerinin Rolü Özgün Makale 2008
12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme Özgün Makale 2008
Tüketicileri Alışverişte Süpermarket ve Bakkallara Yönelten Faktörler Antakya da İki Araştırmanın Sonuçları Işığında Bir Değerleme Özgün Makale 2007
Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development Özgün Makale 2005
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Başarısızlık Eğrisi ve Pazarlama Stratejileri Üzerine Öneriler Özgün Makale 2004
Pazar Yönlülük Pazarlama Yönlülük ve İşletme Performansı İlişkisi Bilgi İşlem Sektöründe Bir Araştırma Özgün Makale 2002
Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetlerinde Modern Pazarlama Anlayışı Özgün Makale 2002
Mükelleflerin ve Muhasebecilerin Birbirlerinden Beklentileri Hatay İlinde Bir Araştırma Özgün Makale 2001
İhracatçı İşletmelerin Dış Pazarlamada Rekabet Üstünlüğü Faktörleri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 2000
New Approaches to Business Ethics Özgün Makale 1998
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İhracat Performansını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 1997
Factors Associated with Marketing Effectiveness for Small And Medium Sized Firms in Turkey Özgün Makale 1997
Avrupa Topluluğu na Uyum Sürecinde Kurubaklagiller İşleme Tasnif ve Paketleme İşletmeciliğinin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler Özgün Makale 1995
Adaptation of Marketing Concept to Small Business in Turkey Özgün Makale 1994
Küçük İşletmelerde Pazarlama Anlayışının Yeri Özgün Makale 1993
Hatay ın Turizm Potansiyelinin Değerlenmesinde Turizm Pazarlama Anlayışının Rolü Özgün Makale 1992
Küçük İşletmelerde Pazarlama Etkinliği Özgün Makale 1992
Küçük İşletmelerde Yönetici Profili Özgün Makale 1992
Enflasyon ve Durgunluk Ortamında Pazarlama Stratejileri ve Küçük İşletmeler Üzerine Bir Değerleme Özgün Makale 1990
Tüketim Mallarında Mamul Ambalaj Rengi İlişkisi ve Bir Pilot Araştırma Özgün Makale 1982

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve Aile Anayasası Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay Yayıncılık 2018
Pazarlama İlkeler Yönetim Örnek Olaylar Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay yayıncılık 2015
Satış Yönetimi Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay yayıncılık 2014
Pazarlama Araştırmaları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay yayıncılık 2013
Pazarlama Müşterinile İletişiminizi Güçlendirin Bilimsel Kitap Tümü Ulusal İSMMMO 2013
Antakya Marka Kent Görüş ve Öneriler Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay Yayıncılık 2009
Kent ve Kadın Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Detay yayıncılık 2004

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SAĞLIK PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2018-2019 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2017-2018 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2016-2017 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2015-2016 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2015-2016 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2014-2015 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2014-2015 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 2
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2013-2014 Türkçe 2
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2013-2014 Türkçe 2
HİZMET PAZARLAMASI Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 2
SATIŞ YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
PAZARLAMA YÖNETİMİ Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
İLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Doktora 2012-2013 Türkçe 3
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3

Adı Tür Kapsam Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Antakya nın Ekonomik Gelişme Stratejisi TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL 01.01.1997 31.12.1997
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İskenderun Yerel Ekonomik Gelişme Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) ULUSAL 01.01.1996 31.12.1996
Antakya da Küçük Sanayide Çalışan Çocukların Toplumsal Profili ve Çalışma Koşulları TÜBİTAK PROJESİ ULUSAL 01.01.1995 31.12.1995
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama İşlevleri ve Etkinliği Diğer (Ulusal) ULUSAL 01.01.1992 31.12.1992

Adı Kapsam Tür Yıl
Pazar Yönlülük KAvramındaki Yeni Yaklaşımlar Girişimcilik Perspektifinden Ele Alınışı, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 29.10.2008
A Study on Export Performance And Behavior of Small and Medium Sized Firms in Turkey, Conference on the Development and the Strategies of SME's in 1990's, Uluslararası Tam metin bildiri 29.08.1993
The Impact of Religious Orientation Cultural Openness Nationalism and Patriotism on Consumer Ethnocentrism, 38th EMAC Conference Uluslararası Tam metin bildiri 29.05.2009
Compenents of Education and Taining Programmes on Biopolitics For Sustainable Development, Helenic-Turkish Cooperation in Biopolicy Symposium Uluslararası Tam metin bildiri 29.01.2005
KOBİ lerde Çok Ortaklı Şirketleşme Modeli Üzerine Hatay Mobilya İmalatı İşkolunda Bir Araştırma, 1. Orta Anadolu Kongresi “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları Ulusal Tam metin bildiri 21.10.2001
Kurumsal Yönetimde Raporlama ve Şefaflık, Strategic Roadmap of the Azerbaijans Economy Problems of Reporting and Tranperincy Uluslararası Tam metin bildiri 21.09.2017
Yönetişim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Gelen İşletme Yönetim Anlayış ve Uygulamalarında Değişiklikler, Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 14.11.2008
Tüketici Şikayetleri İle İllerin Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki, Küreselleşme Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Sorunlar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 14.11.2008
Ulusal Pazarlama Kongrelerinin Değer Yaratma İşlevi ve Bir Değerlendirme, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 13.10.2006
The Hotel Employees Beliefs on Unethical Behaviours A Survey in the Hotels in Edirne, 1st Intrnational on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility Uluslararası Tam metin bildiri 11.06.2009
İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir İşletmede Araştırma, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 10.05.2014
Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliğinde Aile Anayasasının Rolü ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Işığında Bir Değerlendirme, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 10.05.2014
An Exploratory Research on Harmony Between Incumbents and Successors, 2. Girişimcilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri 10.05.2008
The Linkage Between Market Orientation and Entrepreneurship Characteristics in SMEs, AUMEC 2009 Uluslararası Tam metin bildiri 09.04.2009
A Study on Export Orientation of Small Manufacturing Firms in Turkey, Managing East - West Trade in Turbulent Times Uluslararası Tam metin bildiri 06.06.1993
Mesleki Hizmet Pazarlaması Bileşenlerinin Sorunların Çözümüne Katkısı, 9. Türkiye Muhasebe Forumu Ulusal Tam metin bildiri 04.04.2014
Yeşil Pazarlama ve Ambalajda Plastikten Cama Geçişte Tüketicilerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma, 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri
Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Tüketicilerin Cep Telefonu Satınalma Kararı Üzerine Etkileri, 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Ulusal Tam metin bildiri
12 Ulusal Pazarlama Kongresine Sunulan Bildirilerde Yapılana Hatalar ve Eksiklikler Üzerine Bir Değerleme, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Dekan 2010
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2009
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 2009 2011
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı 2004 2006
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü 2002 2008
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 1994 2009
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan 1994 2000
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü 1993 1994