Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Candide ULUDAĞ

İşletme (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : candideuludag@beykent.edu.tr

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Örgütsel algı ve örgütsel algı yönetimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Aile işletmelerinde nepotizmin işgören performansı üzerindeki etkisi: Trakya bölgesinde bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İşletmelerde Kuşak Farklılığının Organizasyon Yapısına Etkisi ve İşveren Markası Olma Yönündeki Etkileri Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor