Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batuhan TUFANER

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Batuhan TUFANER
İktisat (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : batuhantufaner@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora İKTİSAT TEORİSİ (DR) 2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans İKTİSAT TEORİSİ (YL) (TEZLİ) 2015
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Lisans İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İKTİSAT BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2019
İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016 2019

Makale Adı Tür Yıl
Merkez Bankası Bağımsızlığının Bütçe AçıklarınaEtkisi: GeliĢmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Ġnceleme Özgün Makale 2019
The Importance of the Sustainable Development in Terms of Quality of Life of the Future Generations Özgün Makale 2016

Adı Kapsam Tür Yıl
Finansal Krizlerde Finansal Regülasyonların Rolü ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2015 Uluslararası Tam metin bildiri 20.09.2015
Faiz Koridoru Uygulamasının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2016 Uluslararası Tam metin bildiri 15.10.2016
Türkiye’de Dış Ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri 15.09.2018
Ülke Kredi Notlarının Sermaye PiyasalarınaEtkisi, International Conference on Eurasian Economics 2017 Uluslararası Tam metin bildiri 12.09.2017
Ekonomik Entegrasyon Teorisi Çerçevesinde Türkiye İçin Avrupa Birliği’xxne Bir Alternatif: Avrasya Gümrük Birliği, International Conference on Eurasian Economics 2017 Uluslararası Tam metin bildiri 12.01.2018

Adı Üyelik Durumu Yıl
Avrasya Ekonomistler Derneği Üye 2016