Yerleşkeler

Doç. Dr. Recep Baki DENİZ

Doç. Dr. Recep Baki DENİZ
Uluslararası Ticaret (Tükçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : bakideniz@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Lisans İŞLETME BÖLÜMÜ 1979

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2013
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2009

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Şehirlerin turistik amaçlı ziyaretlerinde rol oynayan nedenler üzerine bir araştırma: Bursa ili örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Kamu kurumlarında çalışan memurların motivasyon düzeyinin iş tatminine etkilerine yönelik bir uygulama Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İnternet portallarına genel bakış, portalların tanıtım tutundurma faaliyetleri ve Türkiye'deki portal uygulamaları Yüksek Lisans 2002 Tamamlandı
Devlet Memurlarında Motivasyonve İş tatminine İlişkin Bir Araştırma Yüksek Lisans Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞI VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİ SUNAN YERLİ VE YABANCI MEVDUAT BANKALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Özgün Makale 2018
TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞI VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİ SUNAN YERLİ VE YABANCI MEVDUAT BANKALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ Özgün Makale 2018
Ağızdan Ağıza Pazarlama AAP Olumlu ve Olumsuz Tavsiyelerin Tüketicilerin Ürün Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Özgün Makale 2011
Eğlenceli Perakendecilik Retailtainment İstanbul da Faaliyet Gösteren Başlıca Alışveriş Merkezlerinde Retailtainment Faaliyetlerine İlişkin Bir Araştırma Özgün Makale 2008
Specialty Reatilers Consumer Electronics Techno logy Markets as a Business Model Özgün Makale 2008
Türkiye de Ağırlıklı Olarak Gıda Maddeleri Satan Zincir Marketlerin İnternette Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Bir Araştırma Özgün Makale 2003
Ortak Girişim Stratejisi İle Global Pazarlara Giriş Özgün Makale 2002
Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM ve Elektronik OrtamdaMüşteri İlişkileri Yönetimi E CRM Uygulamalarının İşletmelere Sağladığı Yararlar Özgün Makale 2002
Günümüzde İnternet Yoluyla Mobil Ticaret in M Ticaret Artan Önemi Özgün Makale 2002
Doğrudan Yatırım Stratejisi İle Global Pazarlara Giriş Özgün Makale 2001
İnternet in ve İnternet Yoluyla Pazarlama nın İşletmelere Sağladığı Avantajlar Özgün Makale 2001
Global Pazarlama da Ürün Politikalarında Standardizasyon ve Uyarlama Özgün Makale 1999
Marketing İnformation System and Its Benefits forContemporaray Management Özgün Makale 1997
Günümüz İşletmeleri İçin Benchmarking Anlayışının Önemi Özgün Makale 1995
Toplam Kalite Yönetim Anlayışı ve ISO 9000 StandartlarınınÜlkemiz İşletmeleri Açısından İrdelenmesi Özgün Makale 1993
The Organizational Structure for New Product Development Özgün Makale 1993
Communication in Marketing Özgün Makale 1993
Pazarlama Araştırmalarının Günümüz İşletmeleri AçısındanÖnemi ve Yararları Özgün Makale 1993
Yeşil Nokta Uygulaması ve Türkiye nin Dış Satımına Etkileri Özgün Makale 1992
Güneydoğu Anadolu Projesi GAP Kapsamında Yatırım Teşvikleri Özgün Makale 1989

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
İşletmeden Tüketiciyeİnternette Pazarlama ve Türkiye deki Boyutları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Beta 2001
İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama ve Türkiye dekiBoyutları Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Beta 2001

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Üretim Yönetimi Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans 2014-2015 Türkçe 1
PAZARLAMA YÖNETİMİ Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 1
e-TİCARET Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 1
Üretim Yönetimi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans 2013-2014 Türkçe 1
PAZARLAMA YÖNETİMİ Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 1
e-TİCARET Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Uluslararası Pazarlama Lisans 2012-2013 Türkçe 1
Tüketici Davranışları Lisans 2012-2013 Türkçe 1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 1
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Lisans 2012-2013 Türkçe 1
PAZARLAMA YÖNETİMİ Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 1
e-TİCARET Lisans 2012-2013 Türkçe 1

Adı Kapsam Tür Yıl
Kurumsal Sosyal Sorumluluk KSS Faaliyetleri Amaç Algı Farklılıkları Analizi, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri 28.10.2008
Kendini İyi Mutlu Hissetmenin Hedonik Tüketim Üzerindeki Etkileri, 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri 23.10.2008
Türkiye de Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Bireysel Mobil İnternet Bankacılığına İlişkin Bir Araştırma, 10. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri 20.11.2002
İnternette Reklam Faaliyetlerinin İşletmelere Sağladığı Avantajlar, III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ulusal Tam metin bildiri 20.04.2003
E Marketing in Emerging Markets A Study of Turkish Consumers, Thirteenth World Business Congress , Global Business: Coping with Uncertainty, Uluslararası Tam metin bildiri 15.07.2004
IS "IN STORE TASTING" IMPORTANT IN CONSUMER BUYING BEHAVIOR?, Eighth Annual General Business Conference Uluslararası Tam metin bildiri 15.06.2016
The Role of Perceived Supervisor Support on the Link between Knowledge Sharing and Creative Problem Solving Capacity 9 th Quest for Global Competitiveness, 9 th Quest for Global Competitiveness, Uluslararası Tam metin bildiri 15.04.2014
TÜRKİYE DEKİ ZİNCİR ONLINE ÇEVRİMİÇİ TEKNO LOJİ MARKET MAĞAZALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri
The effects of self concept connection partner quality and trust on commitment in the elderly segment, 9th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri
Marka Kredibilitesinin Müşteri Tatmini Sadakat Zorunlu Bağlılık Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Marka Değiştirme Eğilimi Üzerindeki Etkisi Banka Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri
Do It Yourself Specialty Retailers in Home Improvement Sector Operating in Turkey, 4 rd International Strategic Management Conference, “Exploring for International Competition and Cooperation Strategic to Foster Regional Developmen Uluslararası Tam metin bildiri
Aile İşletmelerinde Büyüme Süreci İDAŞ Örneği, 1. Aile İşletmeleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmacıları Derneği-Türkiye Pazarlama Derneği Üye 2005 -
Türkiye Pazarlamacılar Derneği Üye 2000

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2013
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bölüm Bşk. 2013

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Pazarlama Raportörü- Genel Müdür Yrd. Genel Müdür ŞİŞE -CAM -Paşabahçe- Plaş Plastik- TURSAB 1982 2000