Yerleşkeler

Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL

Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : bahaddins@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora MATEMATİK (DR) 2003
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans MATEMATİK (YL) (TEZLİ) 1995
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans MATEMATİK PR. 1991

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ PROFESÖR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2018
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2013 2018
MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2012 2013
MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2004 2012
MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999 2004
MATEMATİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1994 1999

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Kurumsal itibar bağlamında çalışanların mobbing algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi- Türk ilaç sektöründe bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Kalite ve inovasyon odaklı stratejik insan kaynakları yönetimi Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
Dönüştürücü liderliğin pozitif psikolojik sermaye üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir araştırma Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
İstanbul ili Bakırköy ve Çekmece bölgesi kamu hastaneleri birliğindeki 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında triyaj uygulamalarının sağlık personeli açısından karşılaştırılması Yüksek Lisans 2019 Tamamlandı
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME DİRENÇ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Kariyer Ve Örgütsel Bağlılığın Çalışanların İş Performansı Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
İşyerinde öğrenmenin çalışan performansı üzerindeki etkisi: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir araştırma Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Dejenere olan bir boyutlu nonlineer parabolik denklem için sonlu farklar yöntemi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Üçüncü mertebeye göre homojen denklem için Cauchy probleminin çözümü Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılığın çalışan performansı üzerine etkisi Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Yöneticilerin liderlik tarzları ile çalışan performansı arasındaki ilişki : Bir kargo şirketinde uygulama Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Çalışan memnuniyetinin iş gücü devir oranına etkisi: Bir şirket örneği Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Hareket eden ince film denkleminin fiziksel parametrelere göre ayrıklaştırılması ve sayısal çözümü Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
Sağlık sektöründe örgüt kültürü, örgütsel öğrenme ve örgütsel yenilik ilişkisi Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı
İkinci mertebeden nonlineer filtrasyon denkleminin emici ortamda nümerik incelenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
Bir boyutlu skaler korunum kuralı için hareketli cephenin izlenmesi Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı
İnce film denklemi için cauchy probleminin sayısal çözümü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
İki kez dejenere olan parabolik denklemlerin süreksiz fonksiyonlar sınıfında sayısal çözümü Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı
Serbest sınırlı bölgelerde sınır değer problemi Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı
Euler denklem sisteminin süreksiz fonksiyonlar sınıfında nümerik çözümleri Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Lineer ısı denklemi için adjoint olmayan başlangıç-sınır değer probleminin rezidü yöntemi ile çözümü Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı
Adi diferansiyel denklemlerin çözümü için rezidü yöntemi Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
On Grid Method for Entropy Solution of the Problem of Simultaneous Motion of Two Phase Fluid in a Natural Reservoir Özgün Makale 2016
Numerical Solution of Thin Film Equation in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2015
Otobanlarda Trafik Dinamiğinin İncelenmesi Özgün Makale 2014
Diferansiyel Denklemler Sisteminin Rezidü Çözümü ve Sabit Gerilim Kaynaklı RC Devresi Problemine Uygulanması Özgün Makale 2013
Solution of a 1 D Conservation Laws Without Convexity Özgün Makale 2012
The Analytical and a Higher Accuracy Numerical Solution of a Free Boundary Problem in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2012
A New Numerical Method for Stefan Type Problems in a Class of Unsmooth Functions Özgün Makale 2010
Residue Method for the Solution of Wave Equation with Nonlocal Boundary Condition Özgün Makale 2009
Residue Method of the Solution of Heat Equation with Nonlocal Boundary Condition Özgün Makale 2008
Residue Method for the Solution of a 2D Linear Heat Equation with Nonlocal Boundary Conditions Özgün Makale 2008
The Finite Differences Schemes for First Order Nonlinear System Equations in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2007
Numerical Simulation of Initial and Initial Boundary Value Problems for Traffic Flow in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2006
Numerical Solution of Cauchy Problem for Second Order Nonlinear Wave Equation with Changeable Type in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2004
Finite Difference Method for Solving Boundary Initial Value Problem of a System Hyperbolic Equations in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2004
A Finite Differences Method for a Two Dimensional Nonlinear Hyperbolic Equation in a Class of Discontinuous Functions Özgün Makale 2003

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
AIP Conference Proceedings Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası American Institute of Physics 2018
Lecture Notes in Computer Science - Computational Science and Its Applications Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer 2017
Lecture Notes in Computer Science - Finite Difference Methods, Theory and Applications Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer-Verlag 2015
Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş Ders Kitabı Tümü Ulusal Çağlayan 2014
Lecture Notes in Computer Science- Numerical Analysis and Its Applications Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer 2013
Lecture Notes in Computer Science - Numerical Analysis and Its Applications Bilimsel Kitap Bölüm(ler) Uluslararası Springer-Verlag 2009

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2018-2019 Türkçe 3
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Lisans 2018-2019 Türkçe 3
KOMPLEKS MATEMATİK Lisans 2018-2019 Türkçe 3
FONKSİYONEL ANALİZ Lisans 2018-2019 Türkçe 3
SOYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER VE HUKUK İÇİN MATEMATİK Lisans 2017-2018 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Lisans 2017-2018 Türkçe 3
SAYI TEORİSİ Lisans 2017-2018 Türkçe 3
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2017-2018 Türkçe 3
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Lisans 2017-2018 Türkçe 3
LİNEER CEBİR Lisans 2017-2018 Türkçe 2
KOMPLEKS MATEMATİK Lisans 2017-2018 Türkçe 3
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Doktora 2017-2018 Türkçe 3
YBS BİTİRME ÇALIŞMASI Lisans 2016-2017 Türkçe 3
VARYASYON METOTLARI VE SONLU ELEMANLAR TEORİSİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Lisans 2016-2017 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
SAYI TEORİSİ Lisans 2016-2017 Türkçe 3
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2016-2017 Türkçe 3
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Lisans 2016-2017 Türkçe 3
MATEMATİK II Lisans 2016-2017 Türkçe 3
LİNEER CEBİR Lisans 2016-2017 Türkçe 2
KOMPLEKS MATEMATİK Lisans 2016-2017 Türkçe 3
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Doktora 2016-2017 Türkçe 3
AYRIK MATEMATİKTE İLERİ KONULAR Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK Lisans 2015-2016 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Lisans 2015-2016 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
SONLU FARKLAR TEORİSİ Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2015-2016 Türkçe 3
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Lisans 2015-2016 Türkçe 3
LİNEER CEBİR Lisans 2015-2016 Türkçe 2
KOMPLEKS MATEMATİK Lisans 2015-2016 Türkçe 3
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Doktora 2015-2016 Türkçe 3
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK Lisans 2014-2015 Türkçe 2
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Lisans 2014-2015 Türkçe 3
OLASILIK VE İSTATİSTİK Lisans 2014-2015 Türkçe 3
MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Lisans 2014-2015 Türkçe 3
KOMPLEKS MATEMATİK Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Olasılık ve İstatistik Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Mühendislikte Matematiksel Yöntemler Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Matematiksel Fizikte Sınır Değer Problemleri Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Matematik II Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Matematik I Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Kompleks Analiz Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Uygulama Projesi Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Sosyal Bilimler İçin Matematik Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Sayı Teorisi Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Olasılık ve İstatistik Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Matematiksel Fizikte Sınır Değer Problemleri Yüksek Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Matematik II Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Matematik I Lisans 2012-2013 Türkçe 3
Lineer Cebir Lisans 2012-2013 Türkçe 2
Kompleks Analiz Lisans 2012-2013 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Finite Differences Scheme to the Solution of 2D Riemann Type Problem for Scalar Consrvation Laws in a Class of Discontinuous Functions, Conference on Actual Problems of Theoretical and Applied Mathematics Uluslararası Tam metin bildiri 31.10.2016
Finite Difference Method for Film Equation in a Class of Discontinuous Functions, Fourth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015) Uluslararası Özet bildiri 26.07.2015
Numerical Investigation of Shock and Rarefaction Waves for 2D Conservation Law in a Class of Discontinuous Functions, Baku State University Department of Computational Mathematics International Conference Devoted to the 85th Anniversary of Professor Yahya Mamedov Uluslararası Tam metin bildiri 15.11.2015
Numerical Investigation of the Interaction of Waves for 2D Conservation Laws in a Class of Discontinuous Functions with Three Piece Constant Condition, Fifth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) Uluslararası Özet bildiri 08.08.2016
A Study on the Dynamics of Solution of a Riemann Type Problem in a Class of Discontinuous Functions, Fifth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016) Uluslararası Özet bildiri 08.08.2016
The Relationship between Organizational Culture, Learning and Innovativeness: A Survey Study at a University Hospital, International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri 05.10.2017
Numerical Solution of Nonlinear Parabolic Type Equation in the Class of Generalized Functions with Degeneration, Sixth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) Uluslararası Özet bildiri 04.08.2017
Finite Differences Scheme for Solving the System of Differential Equations of Non-Isentropic Flow in a Class of Discontinuous Functions, Sixth International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017) Uluslararası Özet bildiri 04.08.2017
Theoretical Investigation of the Solution of the Thin Boundary Layer Problem on the Half Plane, Second International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE 2011), Gediz University Uluslararası Tam metin bildiri
The new finite difference schemes for conservation laws in a class of discontinuous functions, The Third International Conference "Tools for mathematical modelling" Uluslararası Tam metin bildiri
İkinci Mertebeden Nonlineer Değişken Türlü Denklem İçin Cauchy Probleminin Süreksiz Fonksiyonlar Sınıfında Sayısal Çözümü, I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri
İki Boyutlu Birinci Basamaktan Nonlineer Hiperbolik Denklem İçin Cauchy Probleminin Süreksiz Fonksiyonlar Sınıfında Çözümü, II. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri
Finite differences method for one dimensional nonlinear parabolic equation with double nonlinearity, 5th Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA’12), University of Rousse Uluslararası Tam metin bildiri
Efficient Numerical Method of the 1D Motion of the Two Phase Fluide Through Porous Medium in a Class of Discontinuous Functions, 4th International Conference on Numerical Analysis and Applications (NAA’08), University of Rousse Uluslararası Tam metin bildiri
Differences Scheme of Cauchy Problem for First Order Nonlinear Equation With Non Convex State Function in a Class of Discontinuous Functions, Conference on Differential & Difference Equations and Applications, Florida Institute of Technology Uluslararası Tam metin bildiri
Dalga Denklemi İçin Cauchy Probleminin Süreksiz Fonksiyonlar Sınıfında Gerçek ve Sayısal Çözümü, KTÜ ve TUMTMK X Diferansiyel Denklemler Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri
Birinci Mertebeden Nonlineer Hiperbolik Denklem Sisteminin Süreksiz Fonksiyonlar Sınıfında Sayısal Çözümü, Sakarya Matematik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı 2015 2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2014 2015
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2011 2014
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2010 2011
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ Bölüm Başkan Yardımcısı 2004 2010