Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ayşın ERKAN GÜRSOY

Yazılım Mühendisliği Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : aysingursoy@beykent.edu.tr