Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZTEZEL

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÖZTEZEL
Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı|Öğretim Üyesi
E-mail : aslıhanoztezel@beykent.edu.tr