Yerleşkeler

Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü|Öğretim Üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi|Dekan Yardımcısı
E-mail : aseylan@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doktora TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2003
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans 1997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Lisans TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1992

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2015 2019

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
Eyyühe'l-Veled tercümesi Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı
Avnî Divanı'nda Türkçe birleşik fiillerin ve birleşik isimlerin tespiti Yüksek Lisans 2018 Tamamlandı

Makale Adı Tür Yıl
MÜSTAKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN İN DURÛB I EMSÂL ADLI ESERİNİN IŞIĞINDA ATASÖZLERİNİN TÂRİHÎ SEYRİ İle ESERDEKİ ATASÖZLERİNİN TESPİTİ Ve TASNİFİ Özgün Makale 2016
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER Özgün Makale 2015
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Şimdiki Zamanı Öğretme Tekniği Özgün Makale 2013
Hikmet nâme den Hayata Dair Özgün Makale 2012

Kitap Adı Tür Katkı Düzeyi Kapsam Yayınevi Yıl
FERAH NAME İbn İsa yı Saruhani Bilimsel Kitap Tümü Ulusal Umuttepe Yayınları 2016
TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA Ve YAZMA Ders Kitabı Tümü Ulusal BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAYINI 2013
OSMANLI TÜRKÇESİ ALIŞTIRMALARI Ders Kitabı Tümü Ulusal Papatya Yayıncılık 2010
İBRAHİM BİN BALİ HİKMET NAME GİRİŞ METİN Bilimsel Kitap Tümü Ulusal KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI 2010

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
Türk Dili II (MSÜ) Lisans 2018-2019 Türkçe 6
Türk Dili I (Milli Savunma Üniversitesi) Lisans 2018-2019 Türkçe 6
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20. yy) Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2018-2019 Türkçe 3
Eski Anadolu Türkçesi Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2
Türk Dili II (MSÜ) Lisans 2017-2018 Türkçe 6
Türk Dili I (Milli Savunma Üniversitesi) Lisans 2017-2018 Türkçe 6
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20. yy) Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2017-2018 Türkçe 3
Eski Anadolu Türkçesi Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2
Eski Anadolu Türkçesi Lisans 2017-2018 Türkçe 3
TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA Önlisans 2016-2017 Türkçe 1
TÜRKÇE ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA Lisans 2016-2017 Türkçe 1
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ Lisans 2016-2017 Osmanlıca 6
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ Lisans 2016-2017 Osmanlıca 9
OSMANLI TÜRKÇESİ Yüksek Lisans 2016-2017 Osmanlıca 2
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2015-2016 Osmanlıca 6
Osmanlı Türkçesi Metin İnc. (19-20.YY) Lisans 2015-2016 Osmanlıca 6
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2015-2016 Osmanlıca 6
Osmanlı Türkçesi Yüksek Lisans 2015-2016 Osmanlıca 3
Eski Anadolu Türkçesi Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3
Yabancılar İçin Türkçe Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Osmanlı Türkçesine Giriş Lisans 2014-2015 Türkçe 6
Osmanlı Türkçesi Metin İnc. (19-20.YY.) Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Metin İnc. (15-18. YY) Lisans 2014-2015 Türkçe 6
Osmanlı Türkçesi Grameri Lisans 2014-2015 Türkçe 9
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (Yabancılar İçin) Lisans 2013-2014 Türkçe 2
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (Yabancılar İçin Türkçe) Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma (Hukuk Fak.) Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Osmanlı Türkçesine Giriş B (Tarih Bölümü) Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesine Giriş B Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesine Giriş A (Tarih Bölümü) Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesine Giriş A Lisans 2013-2014 Türkçe 1
Osmanlı Türkçesi Met. İnc. (19-20.YY) Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Met. İnc. (15.-18. YY.) Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri B Lisans 2013-2014 Türkçe 3
Osmanlı Türkçesi Grameri A Lisans 2013-2014 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Pantomim ve Dramadan Yararlanma, International Conference: Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature and Translation into Education Uluslararası Tam metin bildiri 25.04.2009
Türkçe Öğretiminde Yaş Etkeni, IV. A.Ü. TÖMER Bölüm Başkanları ve Eğitim Direktörleri semineri Ulusal Tam metin bildiri 08.10.1994
Üsküdar daki Bazı Yer Adlarının Onomastiği ve Dil Bilgisel Olarak Değerlendirilmesi, 7. Üsküdar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri 04.11.2012
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE FİİL ÇEKİMİ VE FİİL ÇEKİMLERİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER, 1.Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri
Üsküdar Cami Adlarının Toponomisi ve Adların Dil Bilgisel Yapıları, IX. Üsküdar Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

Adı Üyelik Durumu Yıl
türkoloji.com Üye 2009
Bilimsel Haber Üye 2008

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı 2014

Deneyim Görev Kurum Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
Edebiyat Dergisi’xxnin Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kuruluşu Üyesi olarak görev yaptım. Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi TÖMER Edebiyat Dergisi 1995 1997
TÖMER’xxde Yabancılar İçin Türkçe programlarının eğitim-öğretim işleri sorumluluğu Türkçe Bölümü Eğitim Direktörü nkara Üniversitesi TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi ) İstanbul Taksim Şubesi 1993 1998