Yerleşkeler

Dr.Öğr.Üyesi Alper DEĞERLİ

Yeni Medya (Türkçe) Bölümü|Bölüm Başkanı
Yeni Medya (Türkçe) Bölümü|Öğretim Üyesi
E-mail : alperdegerli@beykent.edu.tr

Üniversite Derece Alan Yıl
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Doktora BİLİŞİM (DR) 2014
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans İŞLETME (YL) (TEZLİ) 2010
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Lisans MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2004

Bölüm Unvan Üniversite Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2016
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2014 2016

Yüksek Lisans Tezleri
Tez Adı Danışmanlık Türü Tarih Tez Durumu
İKİ AŞAMALI AKIŞ KURAMI BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİNİN ETKİSİ: INSTAGRAM'DAKİ GURME HESAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
HABER ÜRETİMİNDE KULLANILAN 360 DERECE VİDEOLARIN HABERİN GÜVENİLEBİLİRLİĞİNDEKİ ROLÜ Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Online Haber Sitelerinde ve Sosyal Ağlarda Haberin Yansıması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Yüksek Lisans 2019 Devam Ediyor
Uzaktan eğitime yönelik öğrenci tutumları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: ABD/Türkiye örneği Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı
Tüketici Etnosentrizm ve Tüketici Düşmanlığı Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

Makale Adı Tür Yıl
Aydınlanma Çağının İçeceği Kahveden Postmodern Dönemin Küresel Tüketim Aktörü Kahveye Bir Yolculuk: Londra Örneği Özgün Makale 2019
Yaşamın Öznesinden Ortamın Nesnesine Özgün Makale 2019
AĞ TOPLUMUNUN İLETİŞİMİ EKSENİNDE YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Özgün Makale 2016
Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context of Diffusion of Innovations Theory Özgün Makale 2015
Etki Bağlamında Sosyal Medyada Ölçümleme Çalışmalarına Bakış Türkiye deki Ajanslar Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 2014
Bireylerin Biliş İhtiyacı Düzeylerinin Bilişim Okuryazarlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Özgün Makale 2013

Ders Adı Öğrenim Dönem Dil Saat
YENİ MEDYA YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
YENİ MEDYA YÖNETİMİ Lisans 2018-2019 Türkçe 2
SOSYAL AĞLAR Lisans 2018-2019 Türkçe 3
SOSYAL AĞLAR Lisans 2018-2019 Türkçe 3
DIGITAL CONTENT ANALYSIS AND DESIGN Lisans 2018-2019 İngilizce 2
Yeni Medya Uygulamaları Lisans 2014-2015 Türkçe 8
Veri Yapıları ve Algoritmalar Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Veri Madenciliği Lisans 2014-2015 Türkçe 6
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Sosyal Ağlar Lisans 2014-2015 Türkçe 2
Knowledge Management Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Elektronik ve Mobil Ticaret Lisans 2014-2015 Türkçe 3
Data Structures and Algorithms Lisans 2014-2015 İngilizce 6
Data Mining Lisans 2014-2015 İngilizce 3
Business Analysis and Design Lisans 2014-2015 İngilizce 2
Bilgi Yönetimi Lisans 2014-2015 Türkçe 3

Adı Kapsam Tür Yıl
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Alanındaki Yalan İçeriklerin Sosyal Ağlarda Yayılımına Bir Bakış, 4. Sağlık İletişimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri 31.10.2018
Measuring Attitudes towards Augmented Reality Practices on Transnational Consumers, Turkish Migration Conference Uluslararası Özet bildiri 27.06.2015
Analyzing the Shopping Expenses of Turks While Abroad within the Context of Credit Card Usage, Turkish MigrationConference Uluslararası Özet bildiri 27.06.2015
Seeking the Truth in Post-Truth World A Research on Diffusion of Viral Content in Social Networks, 16th International Symposium Communication in the Millennium CIM 2018 Uluslararası Tam metin bildiri 01.10.2018
An Estimation Research Based on Coffee Consumption Habits of Transnational Consumers in London, Turkish Migration Conference Uluslararası Tam metin bildiri
Akademik Örgütlerde Rekabetçi Değerler Yaklaşımı ile Örgüt Kültürünün İş Tatminine Olan Etkisi Meslek Yüksekokulları Örneği, 2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu’2011 Uluslararası Tam metin bildiri

Üniversite Bölüm Görev Başlangıç Yılı Bitiş Yılı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2016
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2015 2016